Các Quy Định Về Thuế Xuất Nhập Khẩu Tại Việt Nam

Các Quy Định Về Thuế Xuất Nhập Khẩu Tại Việt Nam

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
312
Thuế xuất nhập khẩu là thuế được áp dụng trong lĩnh vực thương mại quốc tế, bao gồm thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu. Thuế nhập khẩu là loại thuế áp dụng cho hàng hóa từ nước ngoài khi nhập khẩu. Thuế xuất khẩu là loại thuế áp dụng cho những mặt hàng mà
cac-quy-dinh-ve-thue-xuat-nhap-khau-tai-viet-nam-337805

Các Quy Định Về Thuế Xuất Nhập Khẩu Tại Việt Nam

Thuế xuất nhập khẩu là thuế được áp dụng trong lĩnh vực thương mại quốc tế, bao gồm thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu.

Thuế nhập khẩu là loại thuế áp dụng cho hàng hóa từ nước ngoài khi nhập khẩu. Thuế xuất khẩu là loại thuế áp dụng cho những mặt hàng mà nhà nước muốn hạn chế xuất khẩu.

Thuế xuất nhập khẩu là loại thuế gián thu đánh vào hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Theo đó, thuế xuất nhập khẩu có một số vai trò quan trọng sau đây:

 • Cơ sở này giúp nhà nước kiểm soát số lượng, chất lượng và tác động của hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu với thị trường Việt Nam.
 • Đóng góp vào việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh và định hướng tiêu dùng.
 • Đóng góp vào việc bảo vệ và phát triển ngành sản xuất trong nước.
 • Đóng góp vào việc thúc đẩy việc xuất khẩu và thu hút đầu tư từ các quốc gia khác.
 • Giúp chính phủ cân đối việc thanh toán quốc tế.
 • Mục Lục

  2. Đặc tính thuế xuất nhập khẩu

  Đặc tính thuế xuất nhập khẩu bao gồm các quy định và chính sách về thuế áp dụng cho hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ. Các đặc điểm này có thể bao gồm mức thuế, các biện pháp bảo vệ thương mại, quy định về xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, quy trình hải quan và các yêu cầu liên quan khác.

  Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu chỉ áp dụng cho hàng hóa vận chuyển qua biên giới theo quy định. Các trường hợp không chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm: hàng hóa hợp pháp ở nước ngoài nhưng không hợp pháp ở Việt Nam, hàng hóa hợp pháp nhưng giao dịch không hợp pháp, giao dịch hợp pháp nhưng hàng hóa không hợp pháp.

  Thứ hai, hàng hóa chịu thuế xuất, nhập khẩu là hàng hóa được vận chuyển qua biên giới.

  Hàng hóa được vận chuyển qua biên giới Việt Nam thông qua mua bán, trao đổi hoặc tặng là phải chịu thuế xuất, nhập khẩu. Biên giới ở đây có nghĩa là biên giới kinh tế. Mọi sự phân định giữa nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế quốc tế đều được coi là biên giới theo quy định thuế.

  Hàng hóa được chuyển qua biên giới Việt Nam thông qua hành vi xuất khẩu, nhập khẩu, và đối tượng nộp thuế trực tiếp sẽ phải chịu tác động và nộp thuế hoặc ủy quyền cho chủ thể khác có nghĩa vụ nộp thuế thay mình.

  Thứ ba, thuế xuất nhập khẩu là một loại thuế gián thu, số tiền thuế phải được tính vào giá trị hàng hóa.

  Các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa qua biên giới là những đối tượng chịu trách nhiệm nộp thuế.

  Tin mới: 🏆  Doanh nghiệp dân doanh là gì? (Cập nhật 2023)

  3. Đối tượng nộp thuế và miễn thuế xuất nhập khẩu

  3.1 Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu

  Đối tượng chịu thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu bao gồm các loại hàng hóa sau đây:

 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.
 • Doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác nhập hàng hóa từ thị trường trong nước và xuất khẩu ra ngoài.
 • Hàng hóa xuất, nhập khẩu tại địa điểm.
 • Doanh nghiệp chế xuất có thể thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối hàng hóa. Các hàng hóa này được chế xuất và xuất khẩu, nhập khẩu bởi doanh nghiệp để tuân thủ quy định của pháp luật thương mại và pháp luật đầu tư.
 • 3.2 Đối tượng miễn thuế xuất nhập khẩu

 • Hàng hóa qua đường, nhập khẩu, trung gian.
 • Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không có khả năng hoàn trả.
 • Khu phi thuế quan xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu này. Hàng hóa được chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.
 • Phần dầu mỏ được sử dụng để đóng góp thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu.
 • 4. Các quy định về thuế xuất nhập khẩu

  4.1 Quy định về thuế chống trào lưu giá năm 2023

  Để áp dụng thuế chống bán phá giá, hàng hóa phải tuân thủ các điều kiện được quy định tại Điều 12 của Luật Thuế Xuất khẩu và Thuế Nhập khẩu năm 2016.

  Tin mới: 🏆  Lợi thế thương mại và cách tính lợi thế thương mại

  Cần xác định chính xác phạm vi giảm giá của hàng hóa nhập khẩu được bán tại Việt Nam.

  Hoạt động giảm giá hàng hóa có thể gây ra tổn thất đáng kể hoặc đe dọa ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự phát triển của ngành sản xuất trong nước.

  Đồng thời, khi áp dụng thuế chống bán phá giá cần tuân thủ các quy định sau:

  (1) Thuế chống bán phá giá sẽ chỉ được áp dụng ở mức độ cần thiết và hợp lý, nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giới hạn thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

  (2) Áp dụng thuế chống bán phá giá sau khi hoàn tất điều tra và dựa trên kết luận điều tra theo quy định của pháp luật.

  (3) Thuế chống bán phá giá được áp dụng đối với hàng hóa giảm giá nhập khẩu vào Việt Nam.

  (4) Áp dụng thuế chống bán phá giá không gây tổn hại đến lợi ích kinh tế – xã hội trong nước.

  Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá không vượt quá 05 năm, tính từ ngày quyết định áp dụng có hiệu lực. Nếu cần, có thể gia hạn quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá.

  4.2 Quy định về thuế chống trợ cấp năm 2023

  4.2 Qui định về thuế chống đóng góp năm 2023

  4.2.1. Điều kiện thực hiện thuế chống trợ cấp

  Thuế chống trợ cấp vào năm 2023 được áp dụng cho các mặt hàng nhập khẩu đáp ứng các điều kiện sau đây:.

  Tin mới: 🏆  Hạn mức là gì? Bí quyết tăng hạn mức thẻ tín dụng bạn cần biết

  Hàng hóa nhập khẩu được xác định có được hỗ trợ theo quy định pháp luật.

  Hàng hóa nhập khẩu có thể gây ra hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước và cản trở sự phát triển của ngành sản xuất trong nước.

  (Dựa theo điều 1 mục 13 của Luật Thuế về xuất khẩu và nhập khẩu năm 2016).

  4.2.2. Nguyên tắc áp dụng thuế chống trợ cấp

  Thuế chống trợ cấp năm 2023 được thực hiện theo quy định sau đây:

  Thuế chống trợ cấp chỉ áp dụng ở mức cần thiết và hợp lý để ngăn ngừa hoặc giới hạn thiệt hại lớn cho ngành sản xuất trong nước.

  Khi thực hiện áp dụng thuế chống trợ cấp, cần tiến hành điều tra và căn cứ vào kết luận điều tra theo quy định của pháp luật.

  Thuế chống trợ cấp được áp dụng đối với hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam.

  Áp dụng thuế chống trợ cấp phải đảm bảo không gây hại đến lợi ích kinh tế – xã hội trong nước.

  4.3 Quy định về thuế chống bán phá giá năm 2023

  4.3.1. Điều kiện áp dụng thuế bảo vệ:

  Hàng hóa nhập khẩu tăng đáng kể về khối lượng, số lượng hoặc giá trị so với hàng hóa tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước.

  Việc tăng cường hàng hóa nhập khẩu tại điểm a có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất hàng hóa trong nước.

  Tin mới: 🏆  Quản lý nguồn nhân lực là gì? Khái niệm, mục tiêu và vai trò

  4.3.2. Khi thực hiện thuế tự vệ, cần tuân thủ những nguyên tắc sau đây:

  Mục đích của thuế tự vệ là ngăn ngừa hoặc giới hạn thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước và tạo điều kiện cho ngành sản xuất đó nâng cao khả năng cạnh tranh.

  Kết quả của điều tra là cơ sở để áp dụng thuế tự vệ, trừ khi áp dụng thuế tự vệ tạm thời.

  Thuế tự vệ được áp dụng mà không phân biệt đối xử và không phụ thuộc vào nguồn gốc của hàng hóa.

  Lưu ý: Thời hạn áp dụng thuế tự vệ không vượt quá 04 năm, bao gồm cả thời gian áp dụng thuế tự vệ tạm thời. Thời hạn áp dụng thuế tự vệ có thể được kéo dài không quá 06 năm tiếp theo, với điều kiện vẫn tồn tại thiệt hại nghiêm trọng hoặc nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước và có bằng chứng chứng minh rằng ngành sản xuất đó đang điều chỉnh để nâng cao khả năng cạnh tranh.

  EasyBooks đã hỗ trợ bạn trong việc tìm hiểu về “Các Quy Định Về Thuế Xuất Nhập Khẩu Tại Việt Nam” ở trên. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn.

  Liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1900 57 57 54 để giải đáp mọi thắc mắc. Đội ngũ nhân viên của SoftDreams sẵn lòng phục vụ Quý khách hàng.

  Tin mới: 🏆  Vùng an toàn là gì? Làm sao để thoát khỏi vùng an toàn

  Chương trình kế toán EasyBooks – NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH

 • EasyBooks cung cấp đầy đủ các dịch vụ quản trị tài chính kế toán cho tất cả các doanh nghiệp theo quy định của thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC.
 • Khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm và không tuân thủ các nguyên tắc kế toán, hãy cảnh báo cho kế toán.
 • Các tính năng và hệ thống báo cáo của phần mềm đã được phát triển dựa trên quy chuẩn chung của Bộ Tài chính.
 • EasyBooks cập nhật ứng dụng MIỄN PHÍ khi có sự thay đổi về chính sách kế toán, thuế, quy định, hướng dẫn.
 • Tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh và giảm thiểu thời gian nhập liệu chứng từ cho kế toán bằng cách đánh giá chi tiết và tối giản hóa các thao tác.
 • Hướng dẫn: Tạo bằng chứng nhập kho cho doanh nghiệp gia đình theo Thông Tư 88.

  Hãy liên hệ để nhận được sự hướng dẫn về phần mềm kế toán.

  Số điện thoại nóng: 1900 57 57 54.

  Email: contact@softdreams.Vn.

  Facebook: Chương trình kế toán EasyBooks.

  Nhóm trao đổi: Cộng đồng hỗ trợ Chương trình kế toán EasyBooks – SOFTDREAMS.

  Địa chỉ: Nhà nghỉ ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

  Chương trình kế toán

  Chương trình kế toán là một ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng để quản lý và ghi chép các hoạt động tài chính trong một tổ chức hay doanh nghiệp. Nó giúp tổ chức tiết kiệm thời gian, năng lực và tăng tính chính xác trong quá trình ghi nhận, phân tích và báo cáo các thông tin tài chính.

  EasyBooks là một ứng dụng kế toán hiệu quả dành cho các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ công việc kế toán.

  Add a comment