Site icon ACRANUP- ACRN Token

Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? (Chi tiết 2023)

don vi hanh chinh su nghiep la gi chi tiet 2023 296719

Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? (Chi tiết 2023)

Đơn vị quản lý công việc là gì? (Chi tiết 2022).

Các đơn vị hành chính sự nghiệp là các tổ chức sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp phát, hoặc từ các nguồn kinh phí khác như học phí, hội phí, kinh phí từ tài trợ, thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước, đặc biệt là các hoạt động chính trị xã hội.

Các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các Bộ, Tổng cục, các cơ quan đoàn thể và tổ chức xã hội do Trung ương và địa phương quản lý trực tiếp hoặc các đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Phân loại đơn vị hành chính nghề nghiệp

Hiện nay, tại nước ta, có nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp khác nhau, được phân loại dựa trên kinh phí, ngân sách và cấp quản lý. Tuy nhiên, tổng quan, đơn vị hành chính sự nghiệp được chia thành ba loại chủ yếu sau đây:

Theo khả năng tự đảm bảo tài chính của các cơ quan quản lý, bao gồm có:

Các cơ quan công quyền trong bộ máy nhà nước, hay còn gọi là đơn vị hành chính sự nghiệp thuần túy, là những đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Chúng được cấp 100% kinh phí từ ngân sách nhà nước. Ví dụ như Ủy ban nhân dân ở các cấp xã, huyện, tỉnh,…

Các đơn vị hành chính sự nghiệp không chỉ nhận sự hỗ trợ từ kinh phí Nhà nước mà còn có các hoạt động tạo ra nguồn thu riêng. Ví dụ như trường học, bệnh viện, đơn vị nghiên cứu khoa học,…

Trong đó, trường học tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, trong khi viện nghiên cứu khoa học được đảm bảo 100% nguồn kinh phí hỗ trợ từ Nhà nước.

Các đơn vị quản lý tài chính trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp được phân thành ba cấp như sau:

Đơn vị hành chính dự toán cấp 01 nhận trực tiếp ngân sách hoạt động từ Thủ tướng Chính phủ hoặc từ cấp UBND. Sau đó, đơn vị này phân bổ ngân sách và giao kế hoạch dự toán cho các đơn vị cấp dưới mà nó quản lý.

Các đơn vị hành chính dự toán cấp 02 là những đơn vị được quản lý bởi các đơn vị cấp 01 và nhận nhiệm vụ dự toán ngân sách và phân bổ lại cho các đơn vị hành chính dự toán cấp 03.

Đơn vị hành chính dự toán cấp 03 là đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn ngân sách. Nhiệm vụ của đơn vị này là nhận giao và thực hiện công việc cụ thể được đơn vị dự toán cấp 01 và cấp 02 giao.

Phân loại dựa theo mức ngân sách, bao gồm:

Đơn vị được cấp Trung ương (được sử dụng nguồn ngân sách từ Trung ương);.

Đơn vị cấp Tỉnh (Sử dụng tiền từ tỉnh);.

Đơn vị cấp huyện (Sử dụng nguồn kinh phí từ huyện).

3. Chế độ kế toán tại cơ quan hành chính sự nghiệp

Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, công việc quy định cụ thể.

 • Về giấy tờ kế toán.
 • Về vấn đề tài chính.
 • Về cuốn sổ kế toán.
 • Báo cáo kết toán.
 • Báo cáo kế toán tài chính.
 • Tài liệu kế toán:

  Các cơ quan hành chính và các tổ chức nghề nghiệp phải sử dụng cùng một mẫu chứng từ kế toán bắt buộc theo quy định tại Phụ lục số 01 đi kèm với Thông tư 107/2017/TT-BTC.

 • Không được thay đổi mẫu biểu chứng từ thuộc loại bắt buộc.
 • Ngoài việc ghi chép và quản lý theo yêu cầu của đơn vị, sự nghiệp và các đơn vị hành chính cần tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Điều này phải tuân thủ ít nhất 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán.
 • Cần bảo quản cẩn thận mẫu chứng từ in sẵn để tránh hư hỏng và mục nát. Séc, biên lai thu tiền và giấy tờ có giá cần được quản lý như tiền.

  Các cơ quan hành chính và các tổ chức nghề nghiệp phải sử dụng cùng một mẫu chứng từ kế toán bắt buộc theo quy định tại Phụ lục số 01 đi kèm với Thông tư 107/2017/TT-BTC.

 • Không được thay đổi mẫu biểu chứng từ thuộc loại bắt buộc.
 • Ngoài việc ghi chép và quản lý theo yêu cầu của đơn vị, sự nghiệp và các đơn vị hành chính cần tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Điều này phải tuân thủ ít nhất 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán.
 • Cần bảo quản cẩn thận mẫu chứng từ in sẵn để tránh hư hỏng và mục nát. Séc, biên lai thu tiền và giấy tờ có giá cần được quản lý như tiền.

  Sổ sách kế toán

  Sổ sách kế toán

  Mỗi đơn vị kế toán chỉ áp dụng một hệ thống sổ kế toán duy nhất cho một năm kế toán, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

  Tùy thuộc vào cách thức áp dụng kế toán của từng đơn vị, đơn vị cần mở đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, chính xác theo nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng loại sổ kế toán.

  Sổ kế toán ngân sách được sử dụng để ghi chép chi tiết các khoản phí được khấu trừ và để lại theo mục lục ngân sách nhà nước, nhằm theo dõi việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn phí được khấu trừ để lại.

  Sổ kế toán theo dõi việc tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ; vay nợ từ nước ngoài phản ánh chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước để lập báo cáo quyết toán theo quy định của Thông tư này và theo yêu cầu của nhà tài trợ.

  Hệ thống sổ kế toán theo chế độ kế toán hiện đại

  Sổ tóm tắt bao gồm:

  + Sổ nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian;.

  Sổ cái được sử dụng để ghi lại các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh dựa trên nội dung kinh tế.

  Để ghi chi tiết các nghiệp vụ kinh tế tài chính liên quan đến các đối tượng kế toán theo yêu cầu quản lý, ta sử dụng các sổ, thẻ kế toán chi tiết. Tuy nhiên, Sổ Cái không thể phản ánh chi tiết được. Vì vậy, khi tái tổ chức hệ thống tài khoản và áp dụng chế độ kế toán mới, ta cần bổ sung nhiều sổ kế toán chi tiết để phục vụ nhu cầu quản lý và theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

  Chế độ kế toán mới đã làm rõ hơn nguyên tắc mở, khóa sổ kế toán tại đơn vị HCSN. Theo đó, sổ kế toán phải được mở vào đầu kỳ kế toán năm hoặc ngay sau khi có quyết định thành lập và bắt đầu hoạt động của đơn vị kế toán và theo dõi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong 01 năm tài chính từ ngày 01/01 đến hết 31/12 hàng năm.

  Các sổ kế toán theo dõi tiếp nhận và sử dụng nguồn NSNN sẽ chuyển các nghiệp vụ tài chính phát sinh sau ngày 31/12 từ tài khoản năm nay của năm N sang tài khoản năm trước của năm N+1 để tiếp tục theo dõi số liệu phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán. Điều này nhằm phục vụ việc lập báo cáo quyết toán NSNN theo quy định.

  Hệ thống báo cáo

  Báo cáo kết toán. kinh phí hoạt động (Mẫu B01/BCQT) với 02 phụ biểu:

 • Báo cáo chi tiết chi từ nguồn Ngân sách Nhà nước và nguồn phí được trừ, để lại (Mẫu F01-01/BCQT).
 • Báo cáo đầy đủ về ngân sách của chương trình, dự án (Mẫu F01-02/BCQT);.
 • Báo cáo thực hiện giải quyết đề xuất từ phía kiểm toán, thanh tra và tài chính (Mẫu B02/BCQT); Thuyết minh báo cáo hoàn thành quyết toán (Mẫu B03/BCQT).
 • 4. Một số câu hỏi phổ biến

  Nhiệm vụ của đơn vị quản lý hành chính sự nghiệp là gì?

  Các đơn vị hành chính sự nghiệp là các đơn vị quản lý y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, khoa học công nghệ, kinh tế… Và hoạt động dựa trên nguồn kinh phí từ nhà nước hoặc từ các nguồn kinh phí khác như thu sự nghiệp, phí, lệ phí, hoạt động kinh doanh hay viện trợ không hoàn lại.

  Các đơn vị hành chính sự nghiệp phải đáp ứng yêu cầu về quản lý kinh tế – tài chính, tăng cường kiểm soát chi quỹ ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công, cải thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả quản lý.

  Đặc trưng của cơ quan hành chính sự nghiệp là gì?

  Đơn vị hành chính sự nghiệp là tổ chức được cấp nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật và nguyên tắc không hoàn lại trực tiếp.

  Các đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ sử dụng kinh phí cho các mục đích đã được lập kế hoạch trước đó. Điều này có nghĩa là kinh phí sẽ được cấp và sử dụng cho từng mục đích cụ thể và được duyệt và quyết toán trong ngân sách hàng năm.

  Cơ quan quản lý sự nghiệp có chức năng tài chính phụ trách việc ghi nhận các giai đoạn thanh toán ngân sách, đặc trưng bởi quyền lực cao.

  Phân loại đơn vị hành chính nghề nghiệp dựa theo cấp ngân sách như thế nào?

  Đơn vị được cấp Trung ương (được sử dụng nguồn ngân sách từ Trung ương);.

  Đơn vị cấp Tỉnh (Sử dụng tiền từ tỉnh);.

  Đơn vị cấp huyện (Sử dụng nguồn kinh phí từ huyện).

  Trên đây là các nội dung giải đáp của chúng tôi về Đơn vị quản lý công việc là gì? (Chi tiết 2022).. Trong quá trình tìm hiểu, nếu như các bạn cần Công ty Luật ACC hướng dẫn các vấn đề pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

  Exit mobile version