Tư vấn giải đáp thu nhập chịu thuế là gì nhanh gọn

Tư vấn giải đáp thu nhập chịu thuế là gì nhanh gọn

Tài Chính
17/09/2023 by ACRANUP Network
244
Thu nhập chịu thuế là thu nhập mà người dân phải đóng thuế. Trong khi đó, thu nhập tính thuế là tổng thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ theo quy định của pháp luật. Số thuế được miễn được xác định dựa trên thu nhập tính thuế, không phải thu nhập chịu
tu-van-giai-dap-thu-nhap-chiu-thue-la-gi-nhanh-gon-557904

Thu nhập chịu thuế là thu nhập mà người dân phải đóng thuế. Trong khi đó, thu nhập tính thuế là tổng thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ theo quy định của pháp luật.

Số thuế được miễn được xác định dựa trên thu nhập tính thuế, không phải thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, nhiều người thường nhầm lẫn giữa hai khái niệm này, gây ra sai sót trong quá trình xác định số thuế được miễn. Theo quy định của Luật thuế, hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau.

Định nghĩa thu nhập chịu thuế, thu nhập suy tính thuế là gì?

Thu nhập là số tiền mà chúng ta kiếm được từ công việc, kinh doanh hay giao dịch. Tuy nhiên, đối với những nguồn thu nhập phải chịu thuế theo quy định, cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước.

Do đó, thu nhập chịu thuế có thể được hiểu là số tiền được tính toán dựa trên lương, công, thu nhập từ hoạt động kinh doanh (bao gồm lương, công, các khoản phụ cấp, trợ cấp, thù lao, thưởng…) Của mỗi cá nhân.

Thu nhập chịu thuế bao gồm tổng số tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công được chi trả bởi cơ quan và nhận bởi cá nhân. Đây cũng bao gồm các khoản tiền lương, tiền công nhận được từ công việc tại khu kinh tế.

Mục tiêu của việc nộp thuế là để đóng góp vào tăng thu nhập của kho bạc và ngân sách của nhà nước. Thuế được coi là một trong những nguồn thu quan trọng của nhà nước và chính phủ không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác. Ngoài ra, việc đóng thuế từ thu nhập cũng đóng góp vào công cuộc công bằng hóa xã hội. Chúng ta đã biết rằng thu nhập của mỗi người lao động phụ thuộc vào khả năng và trình độ của họ.

Tin mới: 🏆  Khái niệm Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền và mục đích lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Các mức thuế thu nhập cá nhân được nhà nước áp dụng, đòi hỏi người lao động phải đóng thuế nếu mức lương từ 9 triệu trở lên. Nhờ điều này, nhà nước có thể cân bằng sự giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội, đồng thời giúp giảm bớt khoảng cách giàu nghèo và loại bỏ sự phân biệt đối xử giữa các tầng lớp xã hội.

Ví dụ: Các nguồn thuế thu nhập cá nhân bao gồm: thu nhập từ lương, công; thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ đầu tư vốn.

Thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, thu nhập kinh doanh (bao gồm cả tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thù lao, tiền thưởng,… Và từ kinh doanh) sau khi trừ đi các khoản đóng bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản giảm trừ theo quy định.

Ví dụ: Trong danh sách thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đã được đề cập, thu nhập từ hoạt động kinh doanh chỉ bao gồm các khoản sau: thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong tất cả các lĩnh vực,….

Phương pháp xác định thu nhập chịu thuế

Với định nghĩa trên, phương pháp xác định thu nhập tính thuế sẽ như sau:

Bước 1: Xác định thời điểm nộp thuế.

Bước 2: Xác định các nguồn thu nhập phải nộp thuế.

Bước 3: Xác định các khoản thu nhập được miễn, giảm thuế khi nộp thuế.

Bước 4: Xác định lợi tức tính thuế theo phương thức tính toán.

Thu nhập sau khi tính thuế bằng cách trừ đi các khoản được miễn và giảm trong thuế.

Có thể sửa đổi tờ khai thuế bị sai

Việc xác định không chính xác thu nhập chịu thuế đã dẫn đến việc người khai thuế phải điều chỉnh lại tờ khai thuế bị sai. Nguyên tắc là người khai thuế phải tự chịu trách nhiệm với thông tin kê khai.

Người nộp thuế vẫn phải đóng đầy đủ số tiền thuế đã khai trừ, trừ khi cơ quan quản lý thuế chấp nhận nộp tiền thuế theo thông tin được điều chỉnh trong tờ khai.

Điều chỉnh tờ khai thuế trong hạn định Luật quản lý thuế cho phép không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tin mới: 🏆  Grab Economy là gì? Cách đăng ký dùng Grab Economy giá rẻ

Cải cách luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất có những điểm thay đổi gì

Luật Thuế thu nhập cá nhân đã được ban hành vào năm 2007 và đã được sửa đổi một lần vào năm 2012. Điều này có nghĩa là luật này vẫn áp dụng các quy định đã được thiết lập từ 8-13 năm trước đến cuộc sống hiện tại. Theo ý kiến của các chuyên gia, Luật Thuế thu nhập cá nhân đã trở nên “lỗi thời”.

Trước đây, trong quá trình xây dựng Luật thuế thu nhập cá nhân, cơ quan nhà nước đã xem xét khả năng cho phép khấu trừ một số khoản chi dựa trên hóa đơn. Tuy nhiên, thói quen mua hàng lấy hóa đơn chưa phổ biến vào thời điểm đó, nên việc áp dụng có thể gây khó khăn.

Ngoài ra, cũng có một lợi ích khác là việc áp dụng khấu trừ này không gây thiếu thuế. Thực tế đã chứng minh rằng nguồn thuế thu nhập cá nhân rất ổn định. Thậm chí, mặc dù mức khấu trừ gia cảnh đã tăng từ năm 2013, nhưng không có tác động lớn đến số thu thuế thu nhập cá nhân trong các năm sau đó.

Để tính thuế TNCN cho năm 2020 đúng và chi tiết, bạn cần quan tâm đến Thông tư 111/2013/TT-BTC đã được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Thu nhập chịu thuế là tổng giá trị thu nhập mà cá nhân, hộ gia đình hoặc doanh nghiệp phải trả thuế cho nhà nước, bao gồm các khoản thu nhập từ lương, tiền lãi, tiền thuê nhà, tiền lương hưu, tiền thưởng, tiền trợ cấp và các khoản thu nhập khác.
thu nhập chịu thuế là gì

Để hiểu rõ hơn về thu nhập chịu thuế trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân, chúng ta cần nắm vững các khoản thu nhập mà Điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây với sự hỗ trợ của Kế toán thuế Luật Trần và Liên Danh.

Thu nhập từ kinh doanh: là thu nhập thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau.

Các hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng hoá, dịch vụ được áp dụng trong mọi lĩnh vực và ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ hoạt động làm việc độc lập của cá nhân trong các lĩnh vực và ngành nghề được phép và chứng chỉ theo quy định của luật pháp.

Tin mới: 🏆  Bom hạt nhân là gì ? Vũ khí hủy diệt nhân loại

Thu nhập từ các hoạt động sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản, làm muối không được được miễn thuế.

Thu nhập từ tiền lương và tiền công là số tiền mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

Các khoản thu nhập, bao gồm tiền lương và tiền công, có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc không.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ và ưu đãi hàng tháng theo quy định của pháp luật về người có công.

Tiền thưởng nhận được theo nhiều hình thức khác nhau.

Tham gia hiệp hội kinh doanh, ban kiểm soát doanh nghiệp, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác đều đòi hỏi chi phí.

Các phúc lợi về tiền bạc hoặc không liên quan đến tiền lương, tiền công mà người sử dụng lao động trả và người đó đóng thuế được hưởng theo nhiều cách khác nhau….

Thu nhập từ đầu tư vốn: là số tiền kiếm được từ đầu tư cá nhân theo nhiều hình thức khác nhau.

Khi cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, ta sẽ nhận được tiền lãi.

Lợi tức thu được từ việc đầu tư mua cổ phần.

Có thể nhận được lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại công ty và hình thức kinh doanh khác nhau, bao gồm công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác.

Phần tiền thưởng được nhận sau khi giải thể, thay đổi cách hoạt động, chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất doanh nghiệp, hoặc khi rút vốn.

Tiền kiếm được từ lợi tức trái phiếu, tín phiếu và các tài liệu có giá trị khác.

Các khoản thu nhập từ các hình thức đầu tư vốn khác như góp vốn bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế.

Tiền kiếm từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi nhận tăng vốn.

Tin mới: 🏆  5 bài văn nghị luận trình bày ý kiến về ứng xử trên không gian mạng hay nhất

Thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn: là số tiền cá nhân thu được bao gồm:.

Các nguồn thu từ chuyển nhượng vốn đầu tư trong các loại doanh nghiệp và tổ chức kinh tế.

Tiền kiếm từ việc bán chứng khoán.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các dạng khác.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản gồm:.

Thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tiền kiếm từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản liên quan đến đất.

Thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, bao gồm cả nhà ở được hình thành trong tương lai.

Tiền kiếm được từ việc chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước.

Tiền thu nhập từ việc đầu tư vào bất động sản để thành lập hoặc mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp.

Người được uỷ quyền có thể chuyển nhượng hoặc sở hữu bất động sản để kiếm thu nhập từ việc quản lý.

Các nguồn thu khác nhận được từ giao dịch bất động sản dưới mọi hình thức.

Thu nhập từ trúng thưởng: là các số tiền hoặc vật phẩm mà cá nhân nhận được dưới các hình thức:.

Chiến thắng trong xổ số;

Nhận được phần thưởng khuyến mãi khi tham gia mua sắm hàng hóa, dịch vụ;.

Chiến thắng trong cá cược, đặt cược được pháp luật cho phép.

Giành chiến thắng trong các trò chơi, cuộc thi.

Thu nhập từ bản quyền là thu nhập thu được khi chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ và thu nhập từ chuyển giao công nghệ. Dưới đây là các trường hợp cụ thể:

Người sở hữu quyền trí tuệ.

Các quyền tác giả bao gồm viết văn, sáng tác nghệ thuật và nghiên cứu khoa học. Quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm quyền ghi hình, ghi âm các chương trình phát sóng và quyền sở hữu tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

Sở hữu công nghiệp bao gồm quyền sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

Tin mới: 🏆  Văn hóa tổ chức là gì? (Cập nhật mới nhất 2022)

Quyền đối với loại cây trồng là nguồn cung cấp giống và nguồn cung cấp sản phẩm.

Người nhận công nghệ gồm:- Các bên tham gia chuyển giao công nghệ gồm:- Các đối tác trong quá trình chuyển giao công nghệ gồm:- Các đơn vị liên quan đến việc chuyển giao công nghệ gồm:

Chuyển đổi bí quyết kỹ thuật.

Chuyển giao kiến thức kỹ thuật về công nghệ bằng cách trình bày quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, công thức, phương án công nghệ, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình máy tính và thông tin dữ liệu.

Chuyển giao giải pháp tối ưu hóa sản xuất, cải tiến công nghệ.

Thu nhập từ việc chuyển nhượng, chuyển quyền các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ đã được đề cập, bao gồm cả trường hợp chuyển nhượng lại.

Thu nhập từ việc nhượng quyền thương mại là số tiền mà cá nhân thu được từ việc ký kết các hợp đồng nhượng quyền thương mại, bao gồm cả việc nhượng lại quyền thương mại.

Thu nhập từ việc nhận thừa kế là số tiền mà một cá nhân nhận được dựa trên di chúc hoặc các quy định pháp luật về thừa kế.

Về phần nhận thừa kế liên quan đến chứng khoán, bao gồm các loại như cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ, quyền mua cổ phiếu và các loại chứng khoán khác. Ngoài ra, còn có cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần.

Đối với việc thừa kế phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế, có những cơ sở kinh doanh như: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, hợp đồng hợp tác kinh doanh; doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân; và cũng có thể là các hiệp hội, quỹ.

Về phần nhận thừa kế bất động sản, nó bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và các tài sản liên quan đến đất; quyền sở hữu nhà; các công trình và cơ sở hạ tầng gắn liền với đất; quyền thuê mặt nước; và mọi khoản thu nhập khác từ việc nhận thừa kế bất động sản.

Các tài sản nhận thừa kế bao gồm ô tô, xe máy, xe mô tô, tàu thủy, thuyền, tàu bay, súng săn và súng thể thao phải được đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.

Tin mới: 🏆  Vi phân là gì? Vi phân toàn phần, vi phân hàm số - Trắc nghiệm vi phân

Thu nhập từ việc nhận quà tặng là số tiền mà một cá nhân kiếm được từ việc nhận quà tặng từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Các loại quà tặng bao gồm chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ, quyền mua cổ phiếu và các loại chứng khoán khác; cũng như cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần.

Quà tặng là phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế, bao gồm vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, hợp đồng hợp tác kinh doanh; vốn góp trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân; vốn góp trong các hiệp hội và quỹ.

Bất động sản được coi là quà tặng khi bao gồm các yếu tố sau: quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản liên quan, quyền sở hữu nhà, cấu trúc hạ tầng và các công trình xây dựng liên quan đến đất, quyền thuê mặt nước, và các khoản thu nhập khác nhận được theo di sản dưới mọi hình thức.

Các món quà được xem như là tài sản cần được đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, bao gồm ô tô, xe máy, xe mô tô, tàu thủy, thuyền, tàu bay, súng săn và súng thể thao.

Phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập suy tính thuế

Thu nhập chịu thuế là tiêu chuẩn để xác định nghĩa vụ thuế, trong khi thu nhập tính thuế là yếu tố trực tiếp quyết định số tiền thuế cá nhân phải đóng.

Thu nhập chịu thuế và các khoản đóng bảo hiểm, giảm trừ khác được tính vào thuế. Khái niệm thu nhập tính thuế có ý nghĩa rộng hơn.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để nhận được tư vấn chi tiết và đầy đủ về khái niệm thu nhập chịu thuế và các vấn đề liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn của công ty luật uy tín Luật Trần và Liên Danh. Chúng tôi cam kết đem đến sự tư vấn, hỗ trợ hàng đầu về các vấn đề pháp lý trên toàn quốc.

Add a comment