#1 Conceptual Framework Là Gì? – Khung Khái Niệm Là Gì

#1 Conceptual Framework Là Gì? – Khung Khái Niệm Là Gì

Tài Chính
25/09/2023 by ACRANUP Network
331
I. Khung khái niệm (Conceptual framework) là gì? Khái niệm về khung là một mô hình tổng quát và đầy đủ nhất về các số liệu và tài liệu kế toán cần có để tham khảo trong quá trình tạo báo cáo tài chính cho một công ty hoặc doanh nghiệp. Nó tuân theo các
1-conceptual-framework-la-gi-khung-khai-niem-la-gi-945550

I. Khung khái niệm (Conceptual framework) là gì?

Khái niệm về khung là một mô hình tổng quát và đầy đủ nhất về các số liệu và tài liệu kế toán cần có để tham khảo trong quá trình tạo báo cáo tài chính cho một công ty hoặc doanh nghiệp. Nó tuân theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn và quy trình chung để đo lường và phân tích tình hình tài chính của các doanh nghiệp khác nhau.

I. Định nghĩa cơ bản của Khung khái niệm là gì?

II. Mục đích của khung khái niệm (Conceptual framework)

Khung khái niệm nhằm mang đến nhiều lợi ích quan trọng cho các kiểm toán viên và doanh nghiệp trong việc đánh giá tình hình tài chính của mình. Các lợi ích cụ thể bao gồm:

 • Trong tương lai, khung khái niệm sẽ được cải thiện để hỗ trợ người dùng phát triển IFRS (International Financial Reporting Standards) một cách toàn diện hơn. Ngoài ra, nó cũng sẽ đóng vai trò là tiêu chuẩn cho việc đánh giá và thiết lập các khái niệm cơ bản.
 • Khung khái niệm giúp cân đối các quy định, chuẩn mực kế toán cho kiểm toán viên nhằm giảm bớt sự phức tạp và dài dòng của các phương pháp hạch toán kế toán khác nhau.
 • Đầu tiên, chúng tôi hỗ trợ người lập báo cáo tài chính bằng cách sử dụng một mẫu khung để phát triển toàn diện chuẩn mực IFRS. Điều này bao gồm việc xử lý các giao dịch kế toán chưa được đưa vào chuẩn mực chung kế toán.
 • Công cụ này sẽ hỗ trợ kiểm toán viên, người làm báo cáo tài chính và những người có liên quan khác để hiểu rõ hơn về chuẩn mực kế toán IASB trong quá trình thực hiện báo cáo tài chính tổng quát.
 • Tin mới: 🏆  Luật bảo vệ môi trường là gì? Những điểm mới đột phá

  III. Tầm quan trọng của framework trong hệ thống chuẩn mực kế toán

  Khung khái niệm có vai trò là công cụ để IASB phát triển các tiêu chuẩn, không ghi đè các yêu cầu của từng IFRS. Có công ty sử dụng Khung làm tài liệu tham khảo để chọn chính sách kế toán trong trường hợp không có yêu cầu IFRS cụ thể.

  III. Tác dụng của khung khái niệm trong hệ thống tiêu chuẩn kế toán.

  IV. Nội dung của khung khái niệm

  Khung khái niệm chủ yếu sẽ hỗ trợ xây dựng khung sườn cho các báo cáo tài chính. Người thực hiện sẽ dựa vào khung khái niệm này để phát triển chính sách kế toán nhất quán và phù hợp với lĩnh vực của doanh nghiệp bạn. Mục tiêu là đưa ra một báo cáo tài chính chuẩn, giúp tất cả các bộ phận khác hiểu và giải thích IFRS.

  1. Định rõ mục đích của các báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính là tài liệu tổng hợp và trình bày toàn diện về tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Ngoài ra, nó cung cấp thông tin tài chính để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Dựa vào đó, công ty có thể đưa ra các dự án và kế hoạch đầu tư phù hợp với tình hình tài chính của mình.

  2. Xác định khách hàng sử dụng báo cáo tài chính

  Việc làm báo cáo tài chính sẽ có ý nghĩa quan trọng cho doanh nghiệp cũng như các đối tác bên ngoài.

  Tin mới: 🏆  Hướng dẫn mở tài khoản XM

  Các cá nhân sẽ có sự quan tâm đa dạng đối với báo cáo tài chính, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của người đọc và hỗ trợ cho việc đưa ra các quyết định thích hợp.

  Có thể đề cập đến người quản lý, người đầu tư cho vay tiền, khách hàng, nhân viên của công ty,…

  3. Tính chất chất lượng của các thông tin tài chính hữu ích

  Sẽ được phân chia thành 2 đặc điểm khác nhau:

  Đặc điểm cơ bản (Basic characteristics).

  Các đặc tính này tập trung vào tính liên quan (Relevance) để dự đoán và xác nhận giá trị tài chính. Ngoài ra, trình bày trung thực (Faithful representation) sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để người sử dụng hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm vừa qua.

  Đặc điểm nâng cao cao cấp hơn (Enhancing characteristics).

  Để đảm bảo báo cáo tài chính đầy đủ nhất, cần bổ sung đầy đủ các đặc điểm hữu ích khi làm báo cáo. Việc này đảm bảo rằng báo cáo tài chính của doanh nghiệp sẽ chứa đựng đầy đủ thông tin tài chính qua các kỳ quyết toán. Đồng thời, báo cáo cần đảm bảo tính kịp thời, dễ hiểu, trung lập và được kiểm chứng chính xác.

  3. Đặc điểm chất lượng của các thông tin tài chính hữu ích.

  4. Các thành phần trong báo cáo tài chính

  Phải thể hiện rõ ràng được tình hình tài chính của công ty như tài sản, vốn ban đầu, dư nợ vay,..

  Tin mới: 🏆  Liên minh chiến lược (Strategic alliances) là gì? Nội dung chiến lược

  Cụ thể: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn sở hữu.

  Và kết quả kinh doanh của công ty như doanh số bán hàng, các thu nhập khác, chi phí.

  Cụ thể: Kết quả = Doanh số + Thu nhập bổ sung – Chi phí.

  Có thể sử dụng báo cáo tài chính để đánh giá sự phát triển và tăng trưởng của công ty trong năm qua, từ đó đưa ra các phương án mới để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển tiếp.

  5. Các phương pháp đánh giá các thành phần báo cáo tài chính

  Điều này sẽ được thể hiện qua những khía cạnh sau đây.

 • Tài sản được tính theo giá gốc là số tiền doanh nghiệp đã trả để mua tài sản từ khi kinh doanh bắt đầu.
 • Giá hiện tại là giá bán gần đây trên thị trường của một tài sản.
 • Present value là giá trị hiện tại của một khoản tiền hoặc dòng tiền trong tương lai với tỉ lệ chiết khấu xác định.
 • Giá trị thuần có thể thực hiện được (Net realisable value) là giá trị thu được từ việc bán tài sản (fair value) sau khi trừ đi các chi phí ước tính hợp lý liên quan đến việc thanh lý hoặc gỡ bỏ tài sản.
 • Để có thể cung cấp cho người kinh doanh những con số chính xác trong báo cáo tài chính, giúp họ có cái nhìn rõ ràng về tình hình của doanh nghiệp của mình.

  Dưới đây là tất cả thông tin về khung khái niệm (Conceptual framework). Hi vọng nó sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nguyên tắc và khung sườn để tạo ra báo cáo tài chính chuẩn và dễ hiểu nhất.

  Tin mới: 🏆  Kế Toán Lê Ánh-Trung tâm đào tạo lâu đời và uy tín

  Add a comment