Cán bộ, công chức, viên chức có bị pháp luật cấm mua cổ phần, phần góp vốn không?

Cán bộ, công chức, viên chức có bị pháp luật cấm mua cổ phần, phần góp vốn không?

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
268
Theo điều 3 khoản 13 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì: “Tổ chức, cá nhân có thể mua 1900.6568. Cần có một hướng dẫn cụ thể về khái niệm “tham gia quản lý, điều hành”. Vấn đề đáng xem xét là tính hợp lý của quy định. Nếu công chức như ông A và ông

Theo điều 3 khoản 13 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì:

“Tổ chức, cá nhân có thể mua 1900.6568.

Cần có một hướng dẫn cụ thể về khái niệm “tham gia quản lý, điều hành”. Vấn đề đáng xem xét là tính hợp lý của quy định. Nếu công chức như ông A và ông H chỉ sở hữu một tỷ lệ vốn điều lệ nhỏ và chỉ nhận lãi hàng năm, việc cấm ông A và ông H không hợp lý. Tuy nhiên, nếu ông A và ông H sở hữu một phần lớn hoặc gần như toàn bộ vốn điều lệ, việc cấm lại là hợp lý. Vì vậy, cần xác định một con số cụ thể để xem ai được coi là “tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp”.

Thực tế, trong hai trường hợp trên, các phòng đăng ký kinh doanh vẫn thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh vì thủ tục này không chứng minh được ai là công chức và ai là dân thường. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi vẫn là việc quy định rõ ràng về việc mua lại đến 99% cổ phần hoặc 99% vốn của một công chức có bị cấm hay không. Hiện tại, các quy định của pháp luật, mặc dù rất đa dạng, nhưng vẫn chưa rõ ràng về việc cấm hay không cấm.

Tin mới: 🏆  Thị trường tín chỉ carbon: Những điều có thể bạn chưa biết

Add a comment