Hàng tồn kho là gì – Hàng hóa tồn kho bao gồm những gì?

Hàng tồn kho là gì – Hàng hóa tồn kho bao gồm những gì?

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
298
Hàng tồn kho, còn được gọi là hàng lưu kho, là danh sách các nguyên vật liệu và sản phẩm hoặc chính các nguyên vật liệu và sản phẩm mà một doanh nghiệp đang giữ trong kho. Nếu quản trị hàng tồn kho được thực hiện đúng cách, nó có thể giảm chi phí và
hang-ton-kho-la-gi-hang-hoa-ton-kho-bao-gom-nhung-gi-476290

Hàng tồn kho là gì - Hàng hóa tồn kho bao gồm những gì?

Hàng tồn kho, còn được gọi là hàng lưu kho, là danh sách các nguyên vật liệu và sản phẩm hoặc chính các nguyên vật liệu và sản phẩm mà một doanh nghiệp đang giữ trong kho. Nếu quản trị hàng tồn kho được thực hiện đúng cách, nó có thể giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho công ty.

Danh sách các thành phần của hàng tồn kho là gì?

Về việc phân loại sản phẩm, hàng tồn kho của mỗi doanh nghiệp có thể bao gồm đầy đủ các mặt hàng thương mại như:

Hàng hóa mua để kinh doanh (hàng tồn kho, bất động sản, hàng đang vận chuyển, hàng gửi đi bán, hàng gửi đi gia công chế biến).

Hàng tồn kho và hàng đã hoàn thành được chuyển đi để bán.

Sản phẩm chưa hoàn thiện (sản phẩm chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa được thực hiện thủ tục nhập kho).

Nguyên liệu, tài liệu.

Xét về loại mặt hàng, hàng tồn kho của mỗi công ty có thể bao gồm tất cả các sản phẩm thương mại như:

Công cụ, dụng cụ lưu trữ, được gửi đi để gia công chế biến và đã mua đang trên đường đi.

Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ rất đắt đỏ.

Tin mới: 🏆  Hữu hình là gì? Cách giúp bạn trở nên “hữu hình” trong công ty -

Doanh nghiệp lưu giữ nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu và thành phẩm tại kho bảo thuế.

Nếu xét về thuộc tính của hàng hóa thì có thể phân loại hàng tồn kho thành 4 nhóm cơ bản như sau:

Nguồn cung cấp vật tư bao gồm các đồ dùng văn phòng, vật liệu làm sạch máy móc, dầu, nhiên liệu, bóng đèn và các mặt hàng tương tự. Tất cả những loại hàng này đều là không thể thiếu trong quá trình sản xuất.

Nguyên liệu thô là những thành phần được bán hoặc lưu trữ để sử dụng trong quá trình sản xuất trong tương lai. Chúng được gửi đi để chế biến và đã được mua và đang trên đường trở về.

Hàng hóa bán: là các sản phẩm có thể sử dụng để sản xuất, nhưng vẫn chưa hoàn thiện và sản phẩm hoàn thiện chưa được nhập kho chính thức.

Thành phẩm: là sản phẩm đã hoàn thành sau quá trình sản xuất.

Các công ty duy trì bốn loại hàng tồn kho nêu trên theo cách riêng biệt phù hợp với tính chất doanh nghiệp của mỗi công ty.

Add a comment