Hành giả, hành trạng và hành trì

Hành giả, hành trạng và hành trì

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
269
Nếu coi Phật giáo không phải là một tôn giáo, thì những người đến với Đạo Phật được xem như là những người hành giả lựa chọn con đường tiến tới sự giải thoát. Bởi vì ngoài việc đạt được đẳng cấp Nhân-Thiên, họ còn thực hiện việc tích đức để nhận được phước báu
hanh-gia-hanh-trang-va-hanh-tri-306416

Nếu coi Phật giáo không phải là một tôn giáo, thì những người đến với Đạo Phật được xem như là những người hành giả lựa chọn con đường tiến tới sự giải thoát. Bởi vì ngoài việc đạt được đẳng cấp Nhân-Thiên, họ còn thực hiện việc tích đức để nhận được phước báu và vẫn còn lưu luyến trong tam giới.

Đa phần, người ta thường chỉ dựa vào sự tha lực, vì vậy, xin van, cầu nguyện, tôn kính… Đã biến Phật giáo thành một tôn giáo có nhiều nghi lễ phức tạp; chỉ có Phật giáo Bắc tông, ảnh hưởng từ nghi lễ Nho gia và đức tin truyền thống địa phương, tất nhiên vẫn tốt hơn “nhất xiển đề”, từ đó biết tạo thiện nghiệp, bố thí, phóng sanh, làm lợi ích cho xã hội; người tốt có phước, không thể mong muốn giải thoát hoàn toàn nếu không thực hiện sâu vào sự thay đổi tâm thức.

“Hạnh nguyện của Bồ Tát đạo được gọi là ‘Phước trí nhị nghiêm’. Nếu chỉ thực hiện hành thiện mà không rèn luyện tu huệ, chúng ta chỉ có thể đạt được thành tựu về vật chất và giàu sang, nhưng không thể đạt được giải thoát. Nếu chỉ tập trung vào việc rèn luyện tuệ giác mà không chăm sóc và nuôi dưỡng gốc rễ của phước báu, chúng ta sẽ trở thành những vùng đất khô cằn, giống như hoa mọc trên đất nắng hạn. Có những người tu hành chỉ tập trung vào việc tu miên mật mà ít được tôn kính và cúng dường, và đây là kết quả của việc bỏ quên hành phước trong quá trình rèn luyện tu huệ.”

Tin mới: 🏆  5 hình thức huy động vốn cho doanh nghiệp phổ biến hiện nay

Chúng ta đang nói về những người giả cứu mạng công đức của Bồ Tát, đang tiến vào thế gian, vừa thực hiện các pháp mật, vừa giúp đỡ con người. Trong kinh Hoa Nghiêm, có đề cập đến công đức của Thiện Tài và 53 vị Thánh, từ Thánh quả đến đế chế, từ hình thể đến vô hình, từ đế chế đến Thánh đế đều học tập, tiếp cận mọi lĩnh vực; họ học tất cả về luật pháp, tâm lý và phương pháp thực hiện Bồ Tát. Trong đó, có năm minh: Thanh minh, Công xảo minh, Y Phương Minh, Nhân Minh, Nội Minh. Hai nhân vật chính hướng dẫn cho Thiện Tài là Bồ Tát Văn Thù biểu trưng cho trí tuệ và Bồ Tát Phổ Hiền biểu trưng cho nguyện vọng lớn lao.

Hành trình mang đến cho giới trẻ những giá trị đạo đức dân tộc.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Không chỉ là một hiện tượng vũ trụ, pháp giới còn là tánh giác, chân như, bản thể tánh giác và pháp thân thường tại. Hành giả thâm nhập pháp giới bằng cách nhập vào tánh giác và tiến đến chân đế từ tục đế. Kinh Kim Cang nói “Như Lai, tức vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai” để chỉ rõ pháp tánh. “Buông ra thì trùm khắp pháp giới, thâu lại thì nhỏ hơn vi trần” là nguyên tắc của pháp giới, là tâm của vũ trụ và con người. Theo Kinh Hoa Nghiêm, có ba khía cạnh của pháp giới: 1. Sự vô ngại pháp giới, 2. Lý vô ngại pháp giới, 3. Lý sự vô ngại pháp giới, sự sự vô ngại pháp giới. Lý và sự là phản ánh của tâm thức, tâm thức căn bản vô hình vô tướng, vì vậy lý và sự không gặp chướng ngại trên đạo lộ hành trì. Pháp giới là đối tượng mà tâm phóng đi, Duy thức được gọi là “Tam thế duy tâm, vạn pháp duy thức”. Với giả thuyết ngã pháp Hữu chủng chủng tướng chuyển Bỉ y thức sở biến, ta có thể thấy khả năng biến đổi duy nhất của tâm.

Các hiện tượng sai khác xảy ra do giả thiết ra ngã và pháp. Có ba loại thức chuyển biến phát sinh, bao gồm thức Dị thục, thức Tư lương và thức Phân biệt các đối tượng.

Nhận thức thường xuất hiện từ trong tâm trí không thể thấy được, không có ý định rõ ràng. Gợi lên sự chậm trễ và tuyệt vọng.

Khi không có ý thức, trừ khi chúng ta đang ở trong trạng thái Vô tưởng, đang tưởng tượng và quyết định trong Vô tưởng, khi chúng ta đang ngủ mê và khi chúng ta chết giấc (trong năm trường hợp này, ý thức không hoạt động).

Tình trạng xã hội đang thay đổi, sự phân biệt đối xử dựa trên đẳng cấp và giàu nghèo không còn là điều cần thiết trong suy nghĩ.

Các chức năng chuyển biến sinh khởi tạo khả năng phân biệt và sự phân biệt; vì vậy, tất cả đều là Duy thức.

Tại sao việc thực hành kinh Dược Sư có thể chuyển hóa được nhiều tình trạng khó khăn, bệnh tật?

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Thiện Tài đồng tử lần đầu tiên gặp Bồ tát Văn Thù, và bắt đầu hành trì từ khía cạnh “căn bản trí, tức trí tuệ”. Sau đó, Thiện Tài đồng tử đến thờ lễ Quán Âm và tâm niệm đại bi phổ quát. Đây là tâm niệm căn bản của tất cả hành giả và chư Thánh giả. Khi hành giả trải qua mọi trạng thái và trạng thái thường, họ chọn một phương pháp nội hành để tập trung vào “nội quang phản chiếu”; sử dụng trí tuệ để lắng nghe mọi trạng thái và mọi ý niệm ham muốn, và giải quyết những ý niệm này bằng âm thanh nội tại tự tánh, hay còn gọi là sóng âm nội tại. Khi sức mạnh âm thanh phát triển, mọi trạng thái và mọi ý niệm dần bị mài mòn cho đến khi tâm niệm căn bản trở thành tinh khiết, và trí tuệ còn được gọi là ánh sáng minh mẫn phát sinh. Ánh sáng của sự minh mẫn hoặc âm thanh nội tại cuối cùng là một. Đạo gia gọi đó là “vạn thù quy nhất bản”, nhưng điều này chưa phải là điểm cuối cùng vì chúng vẫn là một; câu hỏi đặt ra là “nhất quy hà xứ?” Vẫn còn vướng mắc của tâm thức Kinh Hoa Nghiêm đề cập đến 10 loại thân, nói về hiện tượng và thực thể.

1. Mọi người sinh ra.

2. Tốc độ cơ thể.

3. Nghề nghiệp của gia đình.

4. Thanh Văn thân.

5. Duyên Giác thân.

6. Bồ Tát thân thể.

7. Như Lai thân.

8. Tinh thần.

9. Thân pháp.

10. Hư không thân: Thế giới thường sáng sủa hay Tỳ Lô Giá Na thân.

Trong quá trình tu hành của Bồ tát đạo, để đạt được giải thoát, phải trải qua nhiều tình huống là:

1. Vui mừng địa (tâm trạng vui mừng).

2. Cấu trúc địa (xa lìa những khó khăn tâm lý).

3. Phát sáng tự nhiên (trí thông minh rực rỡ).

4. Diệm tuệ địa (trí tuệ phong phú).

5. Rất khó khăn để đạt được thắng lợi.

6. Hiện tại, tiền địa (như thể hiện).

7. Du lịch đất nước (đi xa).

8. Bất động địa (không di chuyển).

9. Trí tuệ địa (trí tuệ diệu dụng).

10. Mây phủ khắp cả vũ trụ (mây che khắp mọi loài sống).

Đại diện các hành giả sống chùa của 18 hạ trường tạ pháp Đức Pháp Chủ.

Ảnh minh họa là hình ảnh được sử dụng để minh họa và làm rõ cho một vấn đề hoặc một khía cạnh trong một bài viết hoặc bài giảng.

Kinh Hoa Nghiêm phân tích chi tiết trạng thái tâm từ đế chế đến quần chúng. Từ tướng phản ánh tính cách. Vì vậy, Văn Thù là trí tuệ, Phổ Hiền là công bằng. Tướng tánh thông minh, linh hoạt và thông cảm.

Người tu hành sống trong cuộc sống mà không bị cuốn vào những vấn đề của nó, nhờ vào Pháp của thế gian, tức là Phật pháp. Thâm nhập vào cuộc sống của Thiện tài, người tu hành tích cực, vừa giúp đời, vừa giúp chuyển hóa nghiệp thân; tiếp nhận mọi sự vụ mà không bị ảnh hưởng bởi chúng; có lẽ đó là một pháp hạnh nội tại, luôn lắng nghe âm thanh bên trong và lắng nghe khổ đau của con người, sau khi nhận được sự giáo hóa từ 53 vị giáo thọ. Thiện tài đã đến với Quan Âm là con đường quyết định của một người tu hành để thoát khỏi sự luân hồi của ba cõi ác đạo, chu kỳ nguyên nhân và hậu quả?

Add a comment