Lợi nhuận giữ lại thể hiện ở đâu trên bảng cân đối kế toán?

Lợi nhuận giữ lại thể hiện ở đâu trên bảng cân đối kế toán?

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
318
Lợi nhuận giữ lại có vai trò quan trọng trong việc đầu tư và mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp. Nó là tiêu chí để đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp và đóng góp vào việc tăng giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp. Khái niệm lợi nhuận giữ lại là gì?
loi-nhuan-giu-lai-the-hien-o-dau-tren-bang-can-doi-ke-toan-699872

Lợi nhuận giữ lại có vai trò quan trọng trong việc đầu tư và mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp. Nó là tiêu chí để đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp và đóng góp vào việc tăng giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp.

Khái niệm lợi nhuận giữ lại là gì?

Lợi nhuận giữ lại, còn được gọi là Retained Earning (hoặc Retention Ratio hay Retained Surplus), là phần lợi nhuận sau thuế mà doanh nghiệp giữ lại nhằm sử dụng cho mục đích đầu tư như mở rộng kinh doanh, mua tài sản, nghiên cứu và phát triển (R&D), thay vì trả cho chủ sở hữu công ty dưới dạng cổ tức.

Tầm quan trọng kinh tế của việc tích lũy lợi nhuận

 • Nguồn vốn đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng sản xuất, đầu tư và phát triển quy mô cho doanh nghiệp. Ngoài ra, nguồn vốn còn giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, từ đó tăng giá trị của cổ phiếu và thương hiệu doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có thể phòng ngừa rủi ro và duy trì tính thanh khoản trong trường hợp xảy ra biến động bất ngờ không thể dự đoán trước được như thiên tai, dịch bệnh. Việc sở hữu nguồn vốn dư thừa giúp doanh nghiệp tránh việc vay vốn khẩn cấp và giảm rủi ro lãi suất, đồng thời tạo sự tin tưởng cho nhà đầu tư và khách hàng. Vốn dư thừa đảm bảo hoạt động ổn định của doanh nghiệp dưới mọi điều kiện.
 • Doanh nghiệp tận dụng phần tiền mặt trong tổng vốn từ lợi nhuận để đầu tư và hợp tác tiềm năng. Đồng thời, với khoản tiền gửi ngân hàng, mặc dù không có lợi nhuận lớn từ các dự án đầu tư, nhưng doanh nghiệp vẫn có thể thu nhập từ lãi suất.
 • Về vấn đề thuế, do lợi nhuận này được sử dụng để đầu tư và sản xuất mà không phải chi trả cho cổ đông, doanh nghiệp có khả năng tránh việc nộp thuế trên cổ tức.
 • >> Chỉ 2.000.000đ – Sở hữu ngay công cụ hỗ trợ kế toán ưu việt

  Tầm quan trọng kinh tế của tiền lời được giữ lại.

  Lợi nhuận ròng trên bảng cân đối kế toán

  Lợi ích không được biểu thị trực tiếp trên bảng cân đối kế toán, mà được tính dựa trên công thức.

  Tin mới: 🏆  Press conference là gì? Sơ lược thông tin cơ bản về Press conference

  Lợi ích giữ lại = Lợi ích giữ lại ban đầu + Thu nhập ròng (hoặc Lỗ ròng) – Cổ tức.

 • Lợi ích giữ lại ban đầu: là số lợi ích còn lại từ những năm trước đó.
 • Thu nhập ròng: là lợi nhuận sau thuế bởi thu nhập ròng được tính bằng cách lấy doanh thu trừ chi phí.
 • Thu nhập ròng bằng Tổng Doanh thu trừ Tổng chi phí.

  Tổng thu nhập: Thu nhập ròng + Lợi nhuận từ hoạt động tài chính + Các khoản thu nhập không thường xuyên.

  Chi phí tổng cộng bao gồm giá vốn sản phẩm, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí quảng cáo và marketing, chi phí bất thường và các khoản thuế doanh nghiệp.

 • Cổ tức: Phần tiền được trả cho cổ đông (Cổ tức, lợi nhuận phải trả).
 • Đôi khi, doanh nghiệp không luôn có lợi nhuận để giữ lại. Nếu thu nhập ròng không đủ, lợi nhuận có thể âm.

  Lợi nhuận giữ lại là số tiền sau thuế được giữ lại để đầu tư vào doanh nghiệp. Nếu lợi nhuận giữ lại dương, đó là cơ hội để phát triển và đầu tư cho doanh nghiệp. Ngược lại, nếu lợi nhuận giữ lại âm, đó thể hiện rằng doanh nghiệp đang gặp khó khăn kinh doanh và không có đủ vốn để đáp ứng các nhu cầu trong tương lai.

  Add a comment