Mua IRON Titanium Token ở đâu: Thị trường IRON Titanium Token & cặp TITAN tốt nhất.

Mua IRON Titanium Token ở đâu: Thị trường IRON Titanium Token & cặp TITAN tốt nhất.

Token
08/09/2023 by ACRANUP Network
344
IRON Titanium Token Giá (TITAN). 0.0000000000141 ETH. 0.0000000000009 BTC. Thấp: $0.0000000230. Cao: $0.0000000279. 24h. Giá trị thị trường. $815,178…….. 2.09%. Vốn thị trường. trở nên rải rác hoàn toàn. $816,716. 2.09%. Trọng lượng / Giá trị vốn hóa thị trường. 0.0187. Tổng khối lượng tối đa. 35,005,725,274,582. * Trong tính toán giá trị tổng thể
mua-iron-titanium-token-o-dau-thi-truong-iron-titanium-token-cap-titan-tot-nhat-961718

IRON Titanium Token Giá (TITAN).

0.0000000000141 ETH.

0.0000000000009 BTC.

Thấp: $0.0000000230.

Cao: $0.0000000279.

24h.

Giá trị thị trường.

$815,178……..

2.09%.

Vốn thị trường. trở nên rải rác hoàn toàn.

$816,716.

2.09%.

Trọng lượng / Giá trị vốn hóa thị trường.

0.0187.

Tổng khối lượng tối đa.

35,005,725,274,582.

* Trong tính toán giá trị tổng thể của tiền điện tử, giá của cặp giao dịch này được loại trừ (Giá).

Cặp giao dịch này không được tính vào tổng số lượng tiền điện tử cơ sở.

Cặp tiền này không được tính đến giá và khối lượng trong các tính toán chỉ số tiền điện tử cơ sở tổng thể do dữ liệu ngoại lệ.

Sàn giao dịch tiền điện tử có tên thương hiệu và được phân loại thành hai loại: CEX (tập trung) và DEX (phi tập trung).

Khám phá dữ liệu này.

Đơn vị tiền tệ là tên được sử dụng để đại diện cho số lượng tiền tệ cần thiết để đổi lấy 1 đồng cơ sở.

Khám phá dữ liệu này.

Tên đơn vị tiền tệ tham khảo luôn được sử dụng để tưởng tượng về giá trị của đồng gốc.

Khám phá dữ liệu này.

Dưới đây là số liệu định lượng về số lượng đơn vị riêng lẻ của các cặp tiền điện tử coin/token cụ thể đã được giao dịch (mua và bán) trong vòng 24 giờ qua và giá trị tiền tệ của chúng. Đây là chỉ báo cung và cầu của cặp tiền điện tử trực tiếp và hoàn toàn phụ thuộc vào giá thị trường của nó.

Tin mới: 🏆  Giá RACA | Biểu Đồ Giá RACA Trực Tiếp

Khám phá dữ liệu này.

Cặp tiền điện tử trên một sàn giao dịch cụ thể chiếm ưu thế về khối lượng so với các cặp tiền điện tử khác, bao gồm cùng một đồng coin/mã thông báo cơ sở trên thị trường. Sự ưu thế này được đo bằng tỷ lệ phần trăm.

Khám phá dữ liệu này.

Mua IRON Titanium Token ở đâu: Thị trường IRON Titanium Token & cặp TITAN tốt nhất.

Đánh giá thị trường IRON Titanium Token

Các sàn giao dịch hàng đầu cho thị trường IRON Titanium Token là SushiSwap (Polygon) và MEXC. Các cặp giao dịch phổ biến nhất là USDC/TITAN và TITAN/USDT. Hai cặp giao dịch này tạo nên 100% khối lượng giao dịch và có giá trị là $15,220. Cặp giao dịch số 1 cho IRON Titanium Token hiện tại là USDC/TITAN, với giá $0.0000000233 và khối lượng là $17, tỷ lệ thống trị là 0%.

Video và tin tức mới nhất về cryptocurrency

Các loại tiền điện tử tương tự như IRON Titanium Token

Giá thị trường của tiền điện tử biến đổi theo tỷ lệ phần trăm trong vòng 24 giờ qua (1 ngày).

Khám phá dữ liệu này.

Vốn thị trường. là tổng giá trị của tất cả các đồng coin/mã thông báo đã được khai thác hoặc phát hành và đang lưu hành (không bị khóa). Nó tương tự với khái niệm vốn hóa Free-Float trong thị trường chứng khoán.

Tin mới: 🏆  Những đồng coin sắp lên sàn 2023 mà bạn nên biết

Vốn thị trường. = Sự lưu thông cung x Giá hiện tại.

Khám phá dữ liệu này.

Vốn thị trường. là tổng giá trị của tất cả các đồng coin/mã thông báo đã được khai thác hoặc phát hành và đang lưu hành (không bị khóa). Nó tương tự với khái niệm vốn hóa Free-Float trong thị trường chứng khoán.

Vốn thị trường. = Sự lưu thông cung x Giá hiện tại.

Khám phá dữ liệu này.

FDMC là vốn hóa thị trường khi nguồn cung tối đa của đồng coin/token được lưu hành toàn bộ.

FDMC = Giá hiện tại nhân với nguồn cung tối đa.

Lưu ý: Trong trường hợp không có sẵn nguồn cung tối đa hoặc không có giới hạn, giá trị sẽ được tính dựa trên tổng nguồn cung. Nếu không có hình thức nguồn cung nào, FDMC sẽ không được xác định và được đánh dấu là ‘-‘.

Khám phá dữ liệu này.

FDMC là vốn hóa thị trường khi nguồn cung tối đa của đồng coin/token được lưu hành toàn bộ.

FDMC = Giá hiện tại nhân với nguồn cung tối đa.

Lưu ý: Trong trường hợp không có sẵn nguồn cung tối đa hoặc không có giới hạn, giá trị sẽ được tính dựa trên tổng nguồn cung. Nếu không có hình thức nguồn cung nào, FDMC sẽ không được xác định và được đánh dấu là ‘-‘.

Khám phá dữ liệu này.

Đây là số liệu định lượng về lượng đơn vị tiền điện tử coin/mã thông báo đã được giao dịch trong 24 giờ qua. Đây là một chỉ số trực tiếp cho sự cung cầu của tiền điện tử và liên quan đến giá thị trường của nó.

Tin mới: 🏆  AKITA là gì? Tổng quan chi tiết về Akita Inu và token AKITA

Khám phá dữ liệu này.

Đây là số liệu định lượng về lượng đơn vị tiền điện tử coin/mã thông báo đã được giao dịch trong 24 giờ qua. Đây là một chỉ số trực tiếp cho sự cung cầu của tiền điện tử và liên quan đến giá thị trường của nó.

Khám phá dữ liệu này.

Hiện tại, vốn hóa thị trường của tiền điện tử đang thống trị trong số các loại tiền điện tử khác trên thị trường.

Khám phá dữ liệu này.

Tỷ lệ giữa trọng lượng và giá trị vốn hóa thị trường.

Tỷ lệ giữa trọng lượng và giá trị vốn hóa thị trường.

Công khai số lượng tiền điện tử coin/token đã được khai thác hoặc phát hành và không bị khóa/đặt cược, có sẵn để giao dịch công khai.

Khám phá dữ liệu này.

Nguồn cung đang lưu thông. của dự án IRON Titanium Token đã được xác nhận và tương đương.

Nguồn cung đang lưu thông.

0 TITAN.

Dữ liệu chưa được xác nhận.

Chưa có xác nhận về Market Cap của dự án IRON Titanium Token. Tuy nhiên, theo báo cáo tự đăng của IRON Titanium Token, Market Cap hiện tại là:

Nguồn cung đang lưu thông.

34,939,843,197,700 TITAN……..

Vốn thị trường.

$815,178……..

Dữ liệu chưa được xác nhận.

Chưa có xác nhận về Market Cap của dự án IRON Titanium Token. Tuy nhiên, theo báo cáo tự đăng của IRON Titanium Token, Market Cap hiện tại là:

Nguồn cung đang lưu thông.

Tin mới: 🏆  Hướng dẫn liên quan đến CKS

34,939,843,197,700 TITAN……..

Vốn thị trường.

$815,178……..

Dữ liệu chưa được xác nhận.

Circulating Supply của dự án IRON Titanium Token chưa được xác minh. Tuy nhiên, theo dữ liệu tự báo cáo, IRON Titanium Token Circulating Supply là:.

Nguồn cung đang lưu thông.

34,939,843,197,700 TITAN……..

Vốn thị trường.

$815,178……..

Dữ liệu chưa được xác nhận.

Circulating Supply của dự án IRON Titanium Token chưa được xác minh. Tuy nhiên, theo dữ liệu tự báo cáo, IRON Titanium Token Circulating Supply là:.

Nguồn cung đang lưu thông.

34,939,843,197,700 TITAN……..

Vốn thị trường.

$815,178……..

Dữ liệu chưa được xác nhận.

Circulating Supply của dự án IRON Titanium Token chưa được xác minh. Tuy nhiên, theo dữ liệu tự báo cáo, IRON Titanium Token Circulating Supply là:.

Nguồn cung đang lưu thông.

34,939,843,197,700 TITAN……..

Vốn thị trường.

$815,178……..

Dữ liệu chưa được xác nhận.

Circulating Supply của dự án IRON Titanium Token chưa được xác minh. Tuy nhiên, theo dữ liệu tự báo cáo, IRON Titanium Token Circulating Supply là:.

Nguồn cung đang lưu thông.

34,939,843,197,700 TITAN……..

Vốn thị trường.

$815,178……..

Dữ liệu chưa được xác nhận.

Circulating Supply của dự án IRON Titanium Token chưa được xác minh. Tuy nhiên, theo dữ liệu tự báo cáo, IRON Titanium Token Circulating Supply là:.

Nguồn cung đang lưu thông.

34,939,843,197,700 TITAN……..

Vốn thị trường.

$815,178……..

Số lượng đồng coin/token tối đa được mã hóa và tồn tại trong vòng đời của tiền điện tử là hạn chế tuyệt đối. Điều này tương tự như cổ phiếu pha loãng hoàn toàn trên thị trường chứng khoán.

Tin mới: 🏆  7 đồng coin tiềm năng 2023 mà bạn cần có kế hoạch đầu tư trong năm nay!

Lưu ý: Nếu chủ dự án không xác minh/cung cấp bất kỳ dữ liệu nào, nguồn cung tối đa sẽ không được xác định và được đánh dấu là ‘-‘.

Khám phá dữ liệu này.

Tổng lượng coin/token đã phát hành bao gồm cả những đồng bị khóa, trừ đi những đồng đã bị loại bỏ khỏi lưu thông. Tổng cung này tương đương với số lượng cổ phiếu đang được giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Tổng cung = Tất cả số tiền đã phát hành – Số tiền bị tiêu hủy.

Lưu ý: Nếu chủ dự án không xác minh/cung cấp bất kỳ dữ liệu nào, tổng cung sẽ không được xác định và được đánh dấu là ‘-‘.

Khám phá dữ liệu này.

Add a comment