Nên trình bày phần khuyến nghị và kết luận của nghiên cứu như thế nào?|

Nên trình bày phần khuyến nghị và kết luận của nghiên cứu như thế nào?|

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
271
Phần khuyến nghị thường đặt ở cuối một công trình nghiên cứu và chứa các đề xuất về chính sách cho các cơ quan có thẩm quyền như Chính phủ và các cơ quan Nhà nước. Ngoài ra, nó cũng đưa ra các giải pháp và khuyến nghị cho các đối tượng khác có liên
nen-trinh-bay-phan-khuyen-nghi-va-ket-luan-cua-nghien-cuu-nhu-the-nao-570870

Phần khuyến nghị thường đặt ở cuối một công trình nghiên cứu và chứa các đề xuất về chính sách cho các cơ quan có thẩm quyền như Chính phủ và các cơ quan Nhà nước. Ngoài ra, nó cũng đưa ra các giải pháp và khuyến nghị cho các đối tượng khác có liên quan đến công trình nghiên cứu như doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng, địa phương và người dân.

1. Một số điểm cần chú ý trong phần Gợi ý:

Với phạm vi nghiên cứu hạn chế và đối tượng nghiên cứu nhỏ, phần này được đổi tên thành Gợi ý (Hàm ý) chính sách thay vì Khuyến nghị.

Để đảm bảo sự logic về mặt liên kết, các giải pháp đưa ra trong phần khuyến nghị cần dựa trên các kết quả nghiên cứu đã được chỉ ra trong các nội dung trước.

Ví dụ, dựa trên những hạn chế được phát hiện từ kết quả nghiên cứu, chúng ta có thể đề xuất các biện pháp để khắc phục; hoặc dựa trên những yếu tố quan trọng được tìm thấy trong kết quả nghiên cứu, chúng ta có thể đề xuất các biện pháp để đơn vị chú trọng hơn vào những yếu tố này.

Để đảm bảo tính sáng tạo và thực tế của các giải pháp, phần khuyến nghị cần được hỗ trợ bằng các tài liệu tham khảo. Các tài liệu này có thể là cơ sở lí luận đã được trình bày trong bài, kinh nghiệm từ các quốc gia khác trên thế giới hoặc bối cảnh kinh tế – xã hội trong thời điểm nghiên cứu.

Tin mới: 🏆  SEO website GOBRANDING - Tối ưu tổng thể cho website

Đề xuất áp dụng kết quả nghiên cứu vào công nghiệp, giảng dạy, … (Nếu có thể).

Một số sai sót thường gặp khi trình bày đề xuất:

Các đề xuất không liên quan đến nội dung nghiên cứu.

Lỗi này xảy ra khi người nghiên cứu trình bày các khuyến nghị không liên quan và không có giá trị trong phạm vi bài nghiên cứu. Để khắc phục lỗi này, người viết cần đi từ kết quả nghiên cứu để đề xuất các khuyến nghị và giải pháp thuyết phục. Ngoài ra, cần chú ý đến bối cảnh kinh tế – xã hội để đưa ra các khuyến nghị thực tiễn.

Các gợi ý dài nhưng quá tổng quát, lời nói lung tung.

Lỗi này thường xảy ra khi người viết cố gắng kéo dài nội dung để đạt độ dài mong muốn, nhưng không thể hiện rõ ý và tản mạn. Nếu không có luận điểm rõ ràng và lập luận hợp lí, người viết dễ mắc phải lỗi này.

≫> Xem thêm: Những sai sót thường gặp khi viết báo cáo nghiên cứu.

Phần tổng kết

Phần kết luận đóng vai trò quan trọng trong bài nghiên cứu, với mục tiêu xác định mức độ giải quyết câu hỏi nghiên cứu, tổng hợp những điểm chính của công trình nghiên cứu và nhấn mạnh vào những đóng góp của nó. Đồng thời, phần kết luận cũng phải trình bày một số hạn chế và hướng phát triển của nghiên cứu.

Tin mới: 🏆  Thành phẩm là gì? Quy trình quản lý thành phẩm hiệu quả nhất

Add a comment