Ủy nhiệm thu là gì? (cập nhật 2023)

Ủy nhiệm thu là gì? (cập nhật 2023)

Tài Chính
17/09/2023 by ACRANUP Network
333
Ủy nhiệm thu là một trong những cụm từ mà khách hàng quan tâm khi thực hiện giao dịch trong ngân hàng. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, bạn có thể tham khảo bài viết “Ủy nhiệm thu là gì?” Trên ACC (cập nhật 2023). Ủy nhiệm thu là gì? (Cập nhật năm
uy-nhiem-thu-la-gi-cap-nhat-2023-952249

Ủy nhiệm thu là một trong những cụm từ mà khách hàng quan tâm khi thực hiện giao dịch trong ngân hàng. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, bạn có thể tham khảo bài viết “Ủy nhiệm thu là gì?” Trên ACC (cập nhật 2023).

Ủy nhiệm thu là gì? (cập nhật 2023)

Ủy nhiệm thu là gì? (Cập nhật năm 2023).

Dịch vụ ủy nhiệm thu, hay còn được gọi là ủy nhiệm thu, là hoạt động mà ngân hàng thực hiện theo yêu cầu của bên thụ hưởng, nhằm thu hộ một số tiền nhất định từ tài khoản thanh toán của bên trả tiền và chuyển đến bên thụ hưởng theo thỏa thuận bằng văn bản. Nội dung và quy định chi tiết về việc ủy nhiệm thu này được đề cập trong Thông tư số 46/2014/TT-NHNN.

Mỗi ngân hàng sẽ thiết lập và áp dụng quy trình nội bộ để thực hiện thanh toán ủy nhiệm thu một cách nhanh chóng, chính xác, an toàn và đáng tin cậy.

2. Xử lý giấy tờ và ghi sổ ủy nhiệm thu:

Bên trả tiền có tài khoản thanh toán tại ngân hàng phục vụ bên thụ hưởng. Sau khi kiểm soát ủy nhiệm thu, ngân hàng kiểm tra thỏa thuận thanh toán bằng ủy nhiệm thu giữa bên trả tiền và bên thụ hưởng và tiến hành xử lý.

Tin mới: 🏆  Khái niệm thể chế là gì? Tính chất, đặc điểm của thể chế chính trị

Trong trường hợp người trả tiền đã ủy quyền cho ngân hàng, ngân hàng có quyền tự động trừ tiền từ tài khoản thanh toán của người trả tiền để thanh toán các khoản ủy nhiệm thu.

Trong trường hợp bên trả tiền có khả năng thanh toán đảm bảo, ngân hàng phải thực hiện hạch toán vào tài khoản thanh toán của bên trả tiền, báo nợ cho bên trả tiền và báo có cho bên thụ hưởng trong vòng 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được ủy nhiệm thu.

Nếu bên trả tiền không đảm bảo khả năng thanh toán, ngân hàng sẽ thông báo cho bên trả tiền và bên thụ hưởng biết trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được ủy nhiệm thu. Sau đó, ngân hàng có thể trả lại ủy nhiệm thu cho bên thụ hưởng (nếu được yêu cầu) hoặc tiếp tục giữ ủy nhiệm thu cho đến khi bên trả tiền đảm bảo khả năng thanh toán và thực hiện các biện pháp xử lý tương tự.

3. Các giai đoạn thanh toán ủy nhiệm thu

Bước 1: Thiết lập và trao đổi hợp đồng ủy nhiệm thu

Bên thụ hưởng thực hiện việc lập ủy nhiệm thu và văn bản thỏa thuận với bên trả tiền. Sau đó, bên thụ hưởng gửi các chứng từ khác (nếu có) tới ngân hàng phục vụ hoặc ngân hàng bên phục vụ trả tiền.

Sau đó, ngân hàng sẽ hướng dẫn khách hàng về cách giao nhận chứng từ và cách đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Tin mới: 🏆  SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Bước 2: Quản lý quyền ủy nhiệm thu

Đối với ngân hàng phục vụ việc trả tiền: Tiếp nhận hồ sơ về thanh toán ủy nhiệm thu, thực hiện kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của ủy nhiệm thu, cũng như kiểm tra số dư trong tài khoản thanh toán và khả năng thanh toán của bên trả tiền.

Trong trường hợp xảy ra sai sót trong quá trình ủy nhiệm thu, bên nhận ủy nhiệm thu có thể yêu cầu hoàn trả trong vòng một ngày làm việc kể từ khi nhận được ủy nhiệm thu. Ngân hàng phục vụ bên trả tiền sẽ hoàn trả lại ủy nhiệm thu hoặc thực hiện yêu cầu tra soát tiền gửi đến bên thụ hưởng hoặc ngân hàng phục vụ của bên thụ hưởng.

Nếu tài khoản của bên trả tiền bị đóng, ngân hàng sẽ gửi lại ủy nhiệm thu tới bên thụ hưởng hoặc bên phục vụ bên thụ hưởng trong vòng 1 ngày làm việc tính từ khi nhận được ủy nhiệm thu.

Đối với dịch vụ của ngân hàng đối với bên nhận: Tiếp nhận ủy nhiệm thu và kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của ủy nhiệm thu kèm theo các chứng từ của khách hàng.

Trong trường hợp ủy nhiệm thu không hợp lệ hoặc không đúng quy định, ngân hàng sẽ liên hệ với khách hàng để yêu cầu cung cấp thêm thông tin, điều chỉnh hoặc hoàn trả cho khách hàng.

Tin mới: 🏆  Thẻ Priority là gì? Khách hàng priority là gì? có ưu đãi gì đặc biệt?

Bước 3: Xử lý văn bản, hạch toán

Trường hợp người trả tiền có tài khoản ngân hàng giống với người nhận.

+ Kiểm soát ủy nhiệm thu, kiểm tra thỏa thuận thanh toán của bên thụ hưởng và bên trả tiền, xử lý:.

Sau khi bên trả tiền xác nhận khả năng thanh toán, thì ngân hàng sẽ hạch toán vào tài khoản thanh toán của bên trả tiền trong vòng một ngày làm việc tính từ thời điểm nhận được ủy nhiệm thu. Bên trả tiền sẽ được thông báo về khoản nợ và bên thụ hưởng sẽ được thông báo về khoản có.

Khi bên trả tiền không đảm bảo khả năng thanh toán, ngân hàng sẽ thông báo cho bên trả tiền và bên thụ hưởng để biết và trả lại ủy nhiệm thu trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được ủy nhiệm thu. Hoặc ngân hàng có thể lưu giữ ủy nhiệm thu cho đến khi bên trả tiền đảm bảo khả năng thanh toán và tiến hành xử lý.

Nếu bên trả tiền chưa ủy quyền cho ngân hàng tự động trích nợ từ tài khoản thanh toán với mục đích ủy nhiệm thu, ngân hàng cần thông báo ủy nhiệm thu cho bên trả tiền.

Nếu bên trả tiền đã cho phép ngân hàng tự động trích nợ tài khoản thanh toán, thì việc hạch toán sẽ được thực hiện trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được sự ủy nhiệm thu. Ngân hàng sẽ ghi nhận khoản nợ từ bên trả tiền và ghi nhận khoản có cho bên thụ hưởng.

Tin mới: 🏆  Thuế quan là gì và tác động của thuế quan đối với đất nước

Nếu người trả tiền không đồng ý cho phép ngân hàng trích nợ từ tài khoản thanh toán, ngân hàng sẽ thông báo và gửi lại ủy nhiệm thu cho người nhận.

4. Các câu hỏi phổ biến

Định nghĩa Ủy quyền thu tiếng Anh là gì?

Ủy nhiệm thu tiếng Anh được gọi là Collection order và được định nghĩa là hoạt động mà ngân hàng thực hiện theo yêu cầu của người được hưởng để thu một số tiền nhất định từ tài khoản thanh toán của người trả, sau đó chuyển tiền đó cho người được hưởng dựa trên thỏa thuận ủy nhiệm.

Ngân hàng ủy thác thu là gì?

Quy định về ngân hàng ủy nhiệm thu được nêu tại Điều 2 Khoản 9 của Thông tư 84/2016/TT-BTC, hướng dẫn về thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Ngân hàng ủy nhiệm thu là một ngân hàng đã ký thỏa thuận hợp tác với Kho bạc Nhà nước để thu ngân sách nhà nước. Ngân hàng này có tài khoản chuyên thu hoặc tài khoản thanh toán mở tại Kho bạc Nhà nước.

Bài viết này trình bày về khái niệm Ủy nhiệm thu là gì? (Cập nhật 2023). Nếu bạn đang gặp các vấn đề pháp lý không thể tự giải quyết, hãy liên hệ với ACC. Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, ACC cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất, nhanh chóng, hiệu quả và uy tín.

Tin mới: 🏆  Quỹ đầu tư là gì? Những điều cần biết ngay về quỹ đầu tư!

Add a comment