Vụ trưởng là gì? Phẩm chất người vụ trưởng bạn cần có

Vụ trưởng là gì? Phẩm chất người vụ trưởng bạn cần có

Tài Chính
17/09/2023 by ACRANUP Network
338
Vụ trưởng là một chức vụ quan trọng trong hệ thống quản lý của nhà nước. Đó là gì và chức năng chính của vụ trưởng là gì? Những phẩm chất và năng lực nào cần thiết cho một người làm vụ trưởng? Hãy khám phá chủ đề này ngay trong bài viết dưới đây.
vu-truong-la-gi-pham-chat-nguoi-vu-truong-ban-can-co-899500

Vụ trưởng là một chức vụ quan trọng trong hệ thống quản lý của nhà nước. Đó là gì và chức năng chính của vụ trưởng là gì? Những phẩm chất và năng lực nào cần thiết cho một người làm vụ trưởng? Hãy khám phá chủ đề này ngay trong bài viết dưới đây.

Công việc Công chức – Viên chức.

1. Định nghĩa về vụ trưởng là gì?

Vụ trưởng là một trong những vị trí quản lý quan trọng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước. Người đảm nhiệm chức vụ này là một công chức cao cấp, đứng đầu một Vụ và có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Vụ. Nhiệm vụ chính của vụ trưởng là tham mưu và hỗ trợ Bộ trưởng quản lý các lĩnh vực chuyên môn và chuyên ngành. Chức vụ này tương đương với các chức vụ quản lý trong cơ quan của Bộ.

Có thể kế đến ví dụ như: trưởng Vụ đào tạo; trưởng Vụ Ngân sách nhà nước; trưởng Vụ Đầu tư; trưởng Vụ Tài chính quốc phòng an ninh đặc biệt,..

Nghề nghiệp trong lĩnh vực Luật – Pháp lý.

2. Nhiệm vụ và vai trò chính của vụ trưởng

Theo Nghị định 181/CP ngày 9-11-1994 của Chính phủ, Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy. Vụ trưởng có nhiệm vụ và chức năng chính được quy định theo các chức năng chính sau đây:

Tin mới: 🏆  ĐịNh Nghĩa điểm phần trăm TổNg Giá Trị CủA Khái NiệM Này. Đây Là Gì điểm phần trăm

1. Trưởng vụ hoặc người đứng đầu vụ sẽ đảm nhiệm vai trò và nhiệm vụ thực hiện các chức năng công việc chính như sau:

 • Giúp ban lãnh đạo Bộ xây dựng tổ chức, tham mưu và đưa ra các đề xuất ý kiến để phát triển các lĩnh vực chuyên môn và chuyên ngành cụ thể thông qua quy hoạch và mô tả bản kế hoạch ngắn hạn và dài hạn.
 • Tổ chức và chủ trì các buổi họp bàn giao để phối hợp với các Vụ chức năng của Bộ nghiên cứu xây dựng hoặc đề xuất sửa đổi các chế độ chính sách, văn bản pháp quy liên quan và tác động đến quản lý ngành để trình Chính phủ hoặc Bộ ban hành.
 • Vụ thực hiện tổ chức hướng dẫn và kiểm tra toàn bộ ngành về việc thực hiện các văn bản pháp quy, chế độ, chính sách liên quan đến nhiệm vụ của mình và đề xuất biện pháp xử lý vi phạm.
 • Tổ chức và chuẩn bị các nội dung cụ thể trong các buổi họp quý, tuần, năm để tổng kết và đánh giá kết quả của các hoạt động theo từng giai đoạn phát triển trong từng lĩnh vực, từng chuyên ngành theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.
 • Nhiệm vụ của chúng tôi là tổ chức và cập nhật thông tin, thống kê, lưu trữ dữ liệu về quản lý nghiệp vụ trong lĩnh vực chúng tôi đảm nhiệm.
 • Ngoài ra, cũng có thể thực hiện thêm một số các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao phó.
 • Nhiệm vụ và nhiệm vụ chính của trưởng phòng
  Nhiệm vụ và vai trò chính của vụ trưởng

  2. Vị trí của trưởng vụ hoặc người đứng đầu trong việc điều hành công chức là tổ chức và chỉ đạo các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các cơ quan chức năng ở cấp Trung ương và địa phương.

  Tin mới: 🏆  Trái phiếu ngân hàng là gì? 6 Điều cần biết trước khi đầu tư trái phiếu ngân hàng

  3. Trưởng vụ hoặc người đứng đầu vụ có nhiệm vụ lãnh đạo công chức trong vụ và có thể tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn của vụ.

  4. Vụ trưởng hoặc người đứng đầu điều hành công chức trong vụ có trách nhiệm tiến hành quản lý viên chức và bảo vệ, bảo quản, sử dụng tài sản cơ quan một cách hiệu quả theo quy định của Nhà nước.

  Hệ tại chức là thuật ngữ thường được sử dụng trong hệ đào tạo giáo dục tại Việt Nam. Nếu bạn chưa hiểu rõ về hệ tại chức hoặc muốn tìm hiểu để đăng ký học, hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn.

  Công việc trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo.

  3. Vụ trưởng yêu cầu ứng viên đáp ứng những tiêu chí nào?

  Các yêu cầu của mỗi người trong vai trò vụ trường sẽ khác nhau tùy vào lĩnh vực mà họ đảm nhiệm. Cụ thể, có thể phân chia thành 3 yếu tố chính như sau:

  3.1. Yêu cầu về năng lực

  Trong mọi công việc, năng lực luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là ở những vị trí có yêu cầu về khả năng lãnh đạo cao như vụ trưởng.

 • Vụ trưởng cần có khả năng quản lý và điều hành hoạt động của Vụ. Người đó cũng cần có năng lực tổ chức các chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước để phát triển ngành và lĩnh vực mà Vụ đang quản lý.
 • Tôi có khả năng thực hiện các nghiên cứu và xây dựng các văn bản pháp quy, hoạch định chiến lược quản lý vĩ mô và đề xuất các giải pháp kinh tế – kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động của Bộ, ngành.
 • Làm vụ trưởng, những ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu gì?
  Vụ trưởng yêu cầu ứng viên đáp ứng những tiêu chí nào?

  3.2. Yêu cầu về kiến thức, hiểu biết

 • Ngoài việc am hiểu kiến thức chuyên ngành quản lý, vụ trưởng cần phải có kiến thức về các vấn đề sau đây:
 • Có kiến thức sâu rộng về các nguyên tắc, phương hướng và chính sách của đảng, Nhà nước trong lĩnh vực đó.
 • Hãy nắm vững các quy định và luật đã được ban hành trong các văn bản pháp quy của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực và phạm vi phụ trách.
 • Tôi có kiến thức sâu về quản lý và chuyên môn trong lĩnh vực này, cũng như có kinh nghiệm trong việc tổ chức và xử lý các tác vụ.
 • Tôi có hiểu biết rộng về tình hình chính trị, kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế.
 • Tin mới: 🏆  Thất thoát hàng hóa: Nguyên nhân và cách khắc phục

  3.3. Yêu cầu về trình độ:

  Để giành được vị trí trưởng, ứng viên phải đáp ứng tối thiểu những điều kiện cơ bản sau đây:

 • Ứng viên có kiến thức chuyên ngành chính trị ở mức độ cao cấp.
 • Ứng viên đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ từ vị trí chuyên viên chính trở lên.
 • Ứng viên có kiến thức cá nhân về một ngôn ngữ nước ngoài phổ biến ở mức độ C (sơ cấp).
 • Ứng viên đã được đào tạo về chương trình quản lý hành chính Nhà nước từ trình độ sơ cấp trở lên.
 • 3.4. Một số những yếu tố cơ bản khác

  Để có thể đảm nhận các chức năng công việc của vị trí vụ trưởng, ứng viên cần thỏa mãn các điều kiện sau đây:

 • Ứng viên cần có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành liên quan đến quản lý, trong đó tối thiểu 3 năm làm công tác quản lý hành chính Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.
 • Đối với ứng viên nữ, tuổi không vượt quá 45 tuổi và đối với ứng viên nam, tuổi không vượt quá 50 tuổi (tính từ thời điểm được bổ nhiệm).
 • Ứng viên cần có sức khỏe tốt và khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ công việc được giao trong quá trình làm việc và công tác.
 • Các yêu cầu này dựa trên Quyết định số 137/TCCP-CCVC ngày 11-7-1996 do Bộ trưởng – Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ ban hành.

  ≫>>Xem thêm: Thể chế quản lý nhà nước là gì? Những vấn đề có liên quan.

  3.4. Một số những điều kiện cơ bản khác

  4. Để trở thành vụ trưởng xuất sắc, bạn cần những phẩm chất gì?

  Theo quy định tại Điều 2 Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, viên chức ban hành kèm theo Quyết định 1808/QĐ-BHXH năm 2017, có 04 tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống bao gồm:

  Tin mới: 🏆  Bán khống là gì? Kiến thức về bán khống trong chứng khoán

  1. Tận tụy với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; Sở hữu quan điểm, lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trong mọi tình huống, không dao động, đồng hành cùng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu và lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đổi mới của Đảng. Tự hào yêu nước, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân và tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp của Đảng, cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân.

  2. Vị trí của người đảm nhận vụ trưởng yêu cầu một cá nhân có phẩm chất đạo đức rõ ràng và thuần khiết; một người khiêm tốn, trung thực và công việc không chú trọng lợi ích cá nhân; một người sống đúng với những giá trị, chân thành và đơn giản. Luôn luôn mang trong mình tinh thần đam mê và có trách nhiệm với công việc; không có khát vọng về quyền lực, không ham muốn danh tiếng; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, là người mẫu mực và yêu thương đồng chí và đồng nghiệp.

  3. Tôi không tham gia vào những hành vi tham nhũng, quan liêu, tìm kiếm cơ hội cá nhân và lợi ích cá nhân. Tôi tích cực đấu tranh để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Tôi không chấp nhận những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong tổ chức mà tôi làm việc. Tôi quyết liệt chống lại sự quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái và lợi ích nhóm. Tôi không chỉ nói mà còn làm. Tôi có ý thức tổ chức và tuân thủ kỷ luật. Tôi trung thực và gắn bó mật thiết với nhân dân, và tôi được nhân dân tín nhiệm.

  Tin mới: 🏆  Tín dụng ngân hàng là gì? Đặc điểm và vai trò như thế nào?

  4. Cần có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động lực đúng đắn; Thực sự là người tiên phong, là gương mẫu, có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ; công bằng, chính trực, tôn trọng và sử dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để lợi ích cá nhân. Tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

  Để đạt được phẩm chất của một vụ trưởng, bạn cần những yếu tố gì?
  Để trở thành vụ trưởng xuất sắc, bạn cần những phẩm chất gì?

  Dưới đây là một số chia sẻ về vấn đề “vụ trưởng là gì”, hy vọng rằng thông qua những kiến thức được chia sẻ trong bài viết đã mang đến cho bạn một câu trả lời tổng quan nhất về chức vụ này, cũng như một số vấn đề liên quan khác. Xin cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và dành thời gian quan tâm theo dõi bài viết. Chúc bạn thành công!

  Add a comment