Working capital là gì? Một số khái niệm liên quan đến Working capital –

Working capital là gì? Một số khái niệm liên quan đến Working capital –

Tài Chính
17/09/2023 by ACRANUP Network
338
Working capital là thuật ngữ phổ biến trong quản trị doanh nghiệp, dùng để đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp để duy trì các hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về khái niệm này. Để hiểu thêm về working capital, hãy tham khảo bài viết dưới
working-capital-la-gi-mot-so-khai-niem-lien-quan-den-working-capital-063743

Working capital là thuật ngữ phổ biến trong quản trị doanh nghiệp, dùng để đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp để duy trì các hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về khái niệm này. Để hiểu thêm về working capital, hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Working capital là gì? Một số khái niệm liên quan đến Working capital -

Working capital là một thuật ngữ kinh tế được dịch sang tiếng Việt là vốn lưu động. Đây là một nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để đáp ứng các hoạt động kinh doanh hàng ngày của một doanh nghiệp. Các hình thức vốn lưu động thường gặp trong một doanh nghiệp bao gồm tiền mặt, sản phẩm và hàng tồn kho,…

Working capital là số tiền mà một doanh nghiệp sở hữu để duy trì hoạt động kinh doanh hàng ngày, bao gồm tiền mặt, các khoản đầu tư ngắn hạn và các tài sản dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.
Working capital là gì?

Công thức vốn lưu động, được gọi là working capital formula, giúp doanh nghiệp đo lường mức tài chính ngắn hạn mà họ sở hữu. Cách tính vốn lưu động như sau:

Vốn lưu động ròng = Tài sản lưu động – Nợ phải trả trong vòng 1 năm.

Trong đó:.

 • Vốn lưu động thuần là gì? Vốn lưu động thuần là Net Working capital.
 • Tài sản ngắn hạn, còn được gọi là current assets, là các tài sản mà doanh nghiệp sở hữu trong thời gian ngắn. Công thức tính tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp bao gồm tổng tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác.
 • Các khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả trong thời gian ngắn được gọi là nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn được tính bằng cách cộng tổng số tiền phải trả, số tiền đã tích lũy, số tiền vay trong thời gian ngắn hạn và các khoản vay khác trong thời gian ngắn hạn.
 • Một số thuật ngữ liên quan đến Vốn làm việc

  Quản lý vốn làm việc là gì?

  Quản lý vốn lưu động, hay còn gọi là working capital management, là quá trình mà nhà quản lý thực hiện để lập kế hoạch và kiểm soát việc sử dụng vốn lưu động trong quá trình kinh doanh. Mục tiêu của hoạt động này là đảm bảo việc sử dụng vốn lưu động một cách hiệu quả và tăng thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp.

  👉 Xem thêm: Startup thành công phải trải qua những vòng huy động vốn nào?

  Working capital management là quản lý vốn lưu động, là quá trình quản lý và điều chỉnh các nguồn lực tài chính và hoạt động hàng ngày của một doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động suôn sẻ và hiệu quả.
  Working capital management là gì?

  Vốn làm việc hoạt động là gì?

  Vốn lưu động hoạt động (OWC) là một chỉ số tài chính được thiết kế để đo lường sự thanh khoản và khả năng thanh toán của một công ty. Nó tương tự với khái niệm cơ bản về vốn lưu động, nhưng chỉ tính toán bằng cách trừ đi các khoản nợ phải trả khỏi tài sản của công ty, không bao gồm các yếu tố khác như tài sản và nợ phải trả.

  OWC có tài sản giới hạn trong hàng tồn kho và các khoản phải thu, trong khi nợ phải trả chỉ giới hạn ở các khoản phải trả. Bằng cách hạn chế phạm vi của những yếu tố này, OWC ngăn chặn mọi điều trừ sự thành công hoạt động của công ty hoặc sự thiếu sót của nó trong bức tranh tài chính.

  Tin mới: 🏆  Lạm phát là gì? Tác động của lạm phát đến nền kinh tế Việt Nam?

  Đầu tư vốn lưu động

  Số tiền cần thiết để mở rộng kinh doanh và đáp ứng các trách nhiệm ngắn hạn và chi phí kinh doanh được gọi là đầu tư vốn lưu động. Vốn khởi nghiệp là số tiền cần để bắt đầu kinh doanh và tự trang trải cho đến khi có đủ doanh thu. Ngoài việc nhận được vốn từ các nguồn như tài trợ, cho vay, đối tác và nhà đầu tư, nhiều nữ doanh nhân đã sử dụng tài chính cá nhân để tài trợ cho doanh nghiệp của mình.

  Working capital investment là số tiền được đầu tư vào vốn lưu động của một công ty hoặc tổ chức, bao gồm tiền mặt, tài sản ngắn hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn khác. Đầu tư này nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh suôn sẻ và duy trì hoạt động sản xuất, tiếp thị và quản lý hàng tồn kho.
  Working capital investment

  Vốn đầu tư lưu động được tính bằng cách trừ số tiền nợ ngắn hạn trên tài sản lưu động khỏi số tiền đầu tư vốn lưu động.

  Tài sản dễ dàng chuyển đổi – Nợ trong thời gian ngắn = Đầu tư vốn dễ dàng chuyển đổi.

  Đầu tư vốn lưu động có thể có giá trị âm hoặc dương và phụ thuộc vào mức độ nợ của một doanh nghiệp.

  Ý nghĩa của vốn lưu động là gì?

  Working capital là thuật ngữ chỉ ý nghĩa của vốn lưu động trong một doanh nghiệp. Vốn lưu động có tác động quan trọng đến sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Nó cho phép chúng ta đánh giá khả năng phát triển của doanh nghiệp dựa trên vốn lưu động.

 • Vốn lưu động được sử dụng để xác định khả năng tài chính của công ty để trả nợ ngắn hạn và chi phí sản xuất kinh doanh. Trong quá trình sản xuất, công ty cần phải có một số tiền để mua nguyên vật liệu sản xuất, bên cạnh các tài sản cố định.
 • Mở rộng quy mô của một doanh nghiệp phụ thuộc vào vốn lưu động. Đảm bảo rủi ro tối thiểu trong quá trình mở rộng được đảm bảo bởi vốn lưu động lớn.
 • Doanh nghiệp được xem là ổn định khi tỷ lệ vốn luân chuyển lưu động dao động từ 1,2 đến 2,0. Nếu tỷ lệ này dưới 1, tức là tình hình tài chính của doanh nghiệp đang gặp nguy hiểm. Ngược lại, nếu tỷ lệ này vượt quá 2, tức là doanh nghiệp chưa tận dụng hết tài nguyên để phát triển.
 • Tin mới: 🏆  Phê Bình Văn Học

  👉 Xem thêm: Đầu tư là gì? 101 phương pháp đầu tư vào bản thân không bao giờ mất vốn.

  Working capital là số tiền mà một doanh nghiệp sử dụng để thực hiện hoạt động kinh doanh hàng ngày, bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngắn hạn, khoản đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu ngắn hạn.
  Working capital Meaning là gì?

  Dưới đây là tất cả thông tin về vốn lưu động mà các nhà quản trị doanh nghiệp và nhà đầu tư cần biết. Vốn lưu động có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Nếu bạn muốn trở thành một nhà quản lý doanh nghiệp, hãy tìm hiểu thêm về thuật ngữ này.

  Add a comment