Chức Danh Nghề Nghiệp Là Gì? Tầm Quan Trọng Và Tính Pháp Lý

Chức Danh Nghề Nghiệp Là Gì? Tầm Quan Trọng Và Tính Pháp Lý

Tài Chính
25/09/2023 by ACRANUP Network
298
Chức danh của một cá nhân trong tổ chức đóng góp một phần quan trọng trong việc xác định vai trò, chức năng và trách nhiệm của họ. Ngoài ra, chức danh còn có vai trò pháp lý quan trọng đối với các công chức của cơ quan nhà nước. Vậy chức danh nghề nghiệp
chuc-danh-nghe-nghiep-la-gi-tam-quan-trong-va-tinh-phap-ly-347282

Chức danh của một cá nhân trong tổ chức đóng góp một phần quan trọng trong việc xác định vai trò, chức năng và trách nhiệm của họ. Ngoài ra, chức danh còn có vai trò pháp lý quan trọng đối với các công chức của cơ quan nhà nước. Vậy chức danh nghề nghiệp là gì? Hãy cùng Glints khám phá trong bài viết dưới đây!

Định danh nghề nghiệp là gì?

Trước hết, ta cần hiểu rõ khái niệm “chức danh nghề nghiệp”. Chức danh nghề nghiệp là thuật ngữ mà pháp luật quy định và áp dụng cho cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực nghề nghiệp. Theo Điều 1 Khoản 8 của Luật viên chức năm 2010, sửa đổi và bổ sung năm 2019, chức danh nghề nghiệp được định nghĩa như sau:

Chức danh nghề nghiệp là cách để phản ánh trình độ và khả năng chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên trong mỗi lĩnh vực công việc.

Chức danh nghề nghiệp là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ vị trí và vai trò công việc mà một người đảm nhận trong một tổ chức hoặc một lĩnh vực nào đó.
Chức danh nghề nghiệp là gì?

Theo sửa đổi Luật viên chức năm 2019, khái niệm “chức danh nghề nghiệp” chỉ áp dụng pháp lý cho viên chức. Ngoài ra, khái niệm này cũng thể hiện kỹ năng, trình độ và trách nhiệm của từng cá nhân.

Cơ quan bổ nhiệm và tiêu chí chức danh nghề nghiệp

Bộ Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm và thay đổi chức danh nghề nghiệp theo Khoản 2 Điều 8 của Luật viên chức.

Tin mới: 🏆  Kế Toán Lê Ánh-Trung tâm đào tạo lâu đời và uy tín

“Mục 8. Chức danh nghề nghiệp.

2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số tổ chức nghề nghiệp.

Theo Điều 28 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP, các tiêu chí cơ bản của chức danh nghề nghiệp được quy định bởi pháp luật như sau:

“Mục 28. Tên gọi nghề nghiệp viên công chức.

1. Quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức bao gồm các nội dung sau:

A) Định danh của chức danh nghề nghiệp;

Nhiệm vụ bao gồm các công việc cụ thể phải thực hiện có mức độ phức tạp phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp.

C) Tiêu chí về đạo đức nghề nghiệp;.

D) Tiêu chí về mức độ đào tạo, nâng cao kỹ năng.

Đ) Tiêu chí về khả năng chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Dựa trên độ phức tạp của công việc, các chức danh nghề nghiệp trong cùng một lĩnh vực sẽ được xếp hạng từ cao xuống thấp như sau:.

A) Chức vụ nghề nghiệp cấp I;

B) Chức vụ công việc hạng II;

C) Vị trí công việc hạng III;.

D) Chức vụ nghề nghiệp hạng IV;.

Đ) Chức vụ nghề nghiệp hạng V.

Bộ nội vụ là cơ quan trực thuộc Chính phủ, có trách nhiệm quản lý và điều hành các lĩnh vực liên quan đến an ninh, trật tự công cộng, quản lý hành chính và dân cư, đảm bảo trật tự xã hội và an toàn cho người dân.
Bộ nội vụ

Quy trình bổ nhiệm, thay đổi và chuyển đổi danh hiệu nghề nghiệp

Cuối cùng, quy trình bổ nhiệm, thay đổi và chuyển đổi chức danh nghề nghiệp là gì? Dựa trên Điều 42 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP, quy trình bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho viên chức sẽ bao gồm các bước sau:

Tin mới: 🏆  Giáo viên cơ hữu là gì? Yêu cầu khi tuyển dụng giáo viên cơ hữu

Viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm và xếp lương theo quy định tại Điều 42.

Sau khi nhận được danh sách viên chức trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức sẽ thực hiện công việc bổ nhiệm và xếp lương danh nghề nghiệp cho các viên chức này. Thời gian tối đa để hoàn thành quy trình này là 15 ngày.

A) Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I:

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức sẽ quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương cho viên chức trúng tuyển sau khi đạt được sự thống nhất từ Bộ Nội vụ (trong trường hợp đối đầu với đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước) hoặc Ban Tổ chức Trung bù (trong trường hợp đối lập với đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội).

B) Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng 2, hạng 3 và hạng 4:.

Viên chức trúng tuyển sẽ được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp, theo thẩm quyền hoặc phân cấp công việc.

2. Việc định mức lương ở vị trí công việc mới được thực hiện theo quy định hiện tại.

Tin mới: 🏆  Tỉ lệ Sharpe là gì? Ứng dụng và ví dụ

Ngoài ra, cách thức thực hiện việc thay đổi và chuyển đổi chức danh nghề nghiệp cũng đã được quy định cụ thể như sau:

Điều 29. Thay đổi tên gọi công việc.

Việc thay đổi nghề nghiệp cho chức năng viên được thực hiện trong những trường hợp sau đây:

1. Đổi từ chức danh nghề này sang chức danh nghề khác phù hợp với độ khó công việc theo yêu cầu của vị trí làm việc.

2. Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng thấp lên hạng cao hơn ngay bên cạnh trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp.

3. Có thể thăng chức vào chức danh nghề nghiệp cao hơn tùy thuộc vào quy định của luật chuyên ngành và quyền công nhận và bổ nhiệm chức danh.

Điều 30. Kiểm tra thay đổi danh sách nghề nghiệp.

1. Khi viên chức thay đổi vị trí làm việc, việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp sẽ được tiến hành nếu chức danh nghề nghiệp hiện tại không phù hợp với yêu cầu của vị trí làm việc mới.

2. Để được xem xét chuyển đổi danh nghề nghiệp, viên tổ chức cần đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của tổ chức danh nghề nghiệp được chuyển đổi.

3. Trưởng đơn vị công lập có quyền quyết định hoặc đề nghị cho cấp có thẩm quyền xem xét việc thay đổi chức năng nghề nghiệp theo quy định phân cấp.

4. Khi xét thay đổi chức danh nghề nghiệp không kết hợp tăng lương.

Tin mới: 🏆  Lỗi đã xảy ra
Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp là quá trình đặt người vào một vị trí công việc cụ thể và gán cho họ trách nhiệm và nhiệm vụ liên quan đến công việc đó.
Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Lời kết.

Đã có những nỗ lực từ Glints để cung cấp cho bạn thông tin về chức danh nghề nghiệp, bao gồm cả pháp lý và tầm quan trọng của chúng. Hi vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn có thêm kiến thức hữu ích về các chức danh nghề nghiệp của viên chức. Nếu bạn quan tâm đến các chủ đề tương tự, hãy ghé qua Blog của Glints để khám phá thêm nhiều nội dung chất lượng khác nhé!

Add a comment