Chuyển đổi số quốc gia là gì? Ngày chuyển đổi số quốc gia là ngày nào?

Chuyển đổi số quốc gia là gì? Ngày chuyển đổi số quốc gia là ngày nào?

Tài Chính
25/09/2023 by ACRANUP Network
320
Có gì đặc biệt về việc chuyển đổi số quốc gia? Ngày chuyển đổi số quốc gia (Digital Transformation Day) là khi nào? Chuyển đổi số quốc gia là một mục tiêu quan trọng mà chính phủ đang nỗ lực để thực hiện trong kế hoạch đến năm 2025. Hoạt động này xuất phát từ
chuyen-doi-so-quoc-gia-la-gi-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia-la-ngay-nao-339836

Có gì đặc biệt về việc chuyển đổi số quốc gia? Ngày chuyển đổi số quốc gia (Digital Transformation Day) là khi nào? Chuyển đổi số quốc gia là một mục tiêu quan trọng mà chính phủ đang nỗ lực để thực hiện trong kế hoạch đến năm 2025.

Hoạt động này xuất phát từ những nhu cầu thực tế trong cuộc sống hàng ngày của người dân, mang hoạt động của họ vào không gian số. Vậy các bạn có hiểu vấn đề này như thế nào? Hãy cùng Vntrip khám phá.

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi toàn diện về cách sống, làm việc và sản xuất của cá nhân và tổ chức, dựa trên công nghệ số. Ở cấp quốc gia, chuyển đổi số là việc chuyển đổi chính phủ, kinh tế và xã hội sang hình thức số. Ở cấp địa phương, chuyển đổi số là việc chuyển đổi chính quyền, kinh tế và xã hội sang hình thức số trên địa bàn. Sự thành công của chuyển đổi số ở cấp địa phương sẽ góp phần vào thành công chung của chuyển đổi số ở cấp quốc gia. Vì vậy, chuyển đổi số đòi hỏi sự tham gia quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ từ cấp Trung ương đến cấp địa phương.

Chuyển đổi số quốc gia là gì? Ngày chuyển đổi số quốc gia (Digital Transformation Day) là ngày nào?

Tạo ra sự tác động sâu rộng, lan tỏa vào tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế – xã hội, đóng góp vào việc gia tăng năng suất lao động, chuyển đổi cách thức hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của quốc gia.

2. Ngày chuyển đổi số quốc gia (Digital Transformation Day)

Theo Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, mỗi năm vào ngày 10/10 sẽ được gọi là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Ngày tổ chức Chuyển đổi số quốc gia nhằm tăng tốc triển khai nhiệm vụ Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Đồng thời, nâng cao nhận thức của mọi người về vai trò và lợi ích của chuyển đổi số, khuyến khích sự tham gia của hệ thống chính trị và tất cả mọi người để đảm bảo thành công của quá trình chuyển đổi số.

Tầm quan trọng của ngày chuyển đổi số quốc gia

Ý nghĩa của ngày thay đổi số quốc gia.

Ngày tổ chức hoạt động Chuyển đổi số quốc gia diễn ra hàng năm nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số của nhà nước đến năm 2025 và năm 2030. Hoạt động này cũng nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, đồng thời khuyến khích sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân để đảm bảo thành công của quá trình chuyển đổi này.

Năm 2022 đánh dấu sự chuyển mình của Việt Nam trong việc chuyển đổi số quốc gia, đồng thời tạo ra một bước phát triển mới trong lĩnh vực này.

Tin mới: 🏆  Phần mềm quản trị doanh nghiệp

3. Mục tiêu của quá trình số hóa quốc gia

Dưới đây là một số mục tiêu của trong kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025:.

Chính phủ sẽ phát triển Chính phủ số nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực hoạt động. 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Đồng thời, 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã sẽ được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế – xã hội sẽ được kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, phục vụ sự chỉ đạo và điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Đến năm 2025, Việt Nam sẽ tập trung vào phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Mục tiêu là để kinh tế số chiếm 20% GDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%. Ngoài ra, năng suất lao động hàng năm sẽ tăng ít nhất 7%. Việt Nam cũng đặt mục tiêu để thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI), thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh (GCI), và thuộc nhóm 35 nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo (GII).

Tin mới: 🏆  Nợ công, nợ chính phủ, nợ quốc gia là gì?

Đến năm 2025, mục tiêu về phát triển xã hội số là đạt đến các chỉ tiêu sau: hạ tầng mạng băng rộng cáp quang sẽ phủ sóng trên 80% hộ gia đình và 100% các xã; dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh sẽ được phổ biến rộng rãi; tỷ lệ dân số sử dụng tài khoản thanh toán điện tử sẽ vượt quá 50%; và Việt Nam sẽ đứng trong nhóm 40 nước dẫn đầu về an toàn và an ninh mạng (GCI).

Add a comment