ĐịNh Nghĩa điểm phần trăm TổNg Giá Trị CủA Khái NiệM Này. Đây Là Gì điểm phần trăm

ĐịNh Nghĩa điểm phần trăm TổNg Giá Trị CủA Khái NiệM Này. Đây Là Gì điểm phần trăm

Tài Chính
22/09/2023 by ACRANUP Network
303
Để hiểu ý nghĩa của khái niệm điểm phần trăm, trước hết chúng ta cần hiểu rõ khái niệm tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ phần trăm là một biểu thức cho biết một đại lượng theo cách của một phân số có mẫu số là 100. Nói cách khác, tỷ lệ phần trăm chỉ
dinh-nghia-diem-phan-tram-tong-gia-tri-cua-khai-niem-nay-day-la-gi-diem-phan-tram-715700

ĐịNh Nghĩa điểm phần trăm TổNg Giá Trị CủA Khái NiệM Này. Đây Là Gì điểm phần trăm

Để hiểu ý nghĩa của khái niệm điểm phần trăm, trước hết chúng ta cần hiểu rõ khái niệm tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ phần trăm là một biểu thức cho biết một đại lượng theo cách của một phân số có mẫu số là 100. Nói cách khác, tỷ lệ phần trăm chỉ ra một số lượng cụ thể trong mỗi trăm đơn vị.

Một ví dụ cụ thể về việc sử dụng tỷ lệ phần trăm để biểu thị sự khác biệt giữa hai tỷ lệ phần trăm.

Một cuộc khảo sát mới tiến hành đã xác định rằng ứng cử viên chính trị X sẽ nhận được 48% phiếu bầu. Điều này có nghĩa là trong mỗi 100 người được khảo sát, có 48 người khẳng định rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên X. Trong khi đó, ứng cử viên Y chỉ đạt được 32% ý định bỏ phiếu (32 người trong số 100 cho thấy ý định chọn nó).

Dữ liệu này cho thấy ứng cử viên X dẫn trước ứng cử viên Y với một chênh lệch điểm là 16%. Điểm phần trăm được sử dụng để biểu thị chênh lệch này, không phải là 16%.

Tóm lại, điểm phần trăm cho phép là một cách để so sánh sự khác biệt hoặc thay đổi giữa các tỷ lệ phần trăm. Nếu tỷ lệ thất nghiệp của một quốc gia tăng từ 10% lên 30%, thì nó không tăng thêm 20%, mà tăng lên 300% (thất nghiệp ban đầu tăng gấp ba lần). Có một khái niệm về việc một điểm phần trăm xuất hiện: trong trường hợp này, thất nghiệp tăng thêm 20 điểm phần trăm.

Tin mới: 🏆  Thể chế là gì? Tính chất và đặc điểm của thể chế chính trị Việt Nam

Quan trọng là phải nhận ra rằng đôi khi hai thuật ngữ này thường bị nhầm lẫn: điểm cơ bản và điểm phần trăm. Trong phạm vi đóng góp, cả đầu tư và lãi suất đều được sử dụng. Dù bạn có thể không biết cách phân biệt chúng, bạn cần lưu ý rằng 100 điểm cơ bản tương đương với 1 điểm phần trăm.

Việc sử dụng điểm phần trăm trong thị trường ngoại hối hàng ngày rất thú vị. Để tính toán biến động giá, chúng ta thực hiện các bước sau: trừ giá bán cho giá mua để có kết quả là lỗ hoặc lợi nhuận tính theo tỷ lệ phần trăm. Để tính số tiền đô la trên mỗi điểm phần trăm, chúng ta biết rằng mỗi điểm tương đương với 0,0001 đô la nếu đồng đô la được trích dẫn. Nếu tiền tệ là loại khác, chúng ta nhân 0,0001 với giá trị của nó theo đô la. Tương tự, chúng ta nhân số tiền đô la theo tỷ lệ phần trăm để định vị kích thước. Sau đó, chúng ta nhân số tiền lãi hoặc lỗ tính theo tỷ lệ phần trăm với số tiền tính theo đơn vị tiền tệ Mỹ theo điểm. Như vậy, chúng ta sẽ biết được số tiền lãi hoặc lỗ là bao nhiêu.

Add a comment