Giấy phép môi trường là gì? Thủ tục cấp giấy chi tiết

Giấy phép môi trường là gì? Thủ tục cấp giấy chi tiết

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
405
1. Định nghĩa giấy phép môi trường là gì? 1.1 Giấy chứng nhận môi trường Khoản 8 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2020 giải thích chứng chỉ môi trường. Giấy phép môi trường là một văn bản được cấp bởi cơ quan quản lý nhà nước để cho phép tổ chức và cá
giay-phep-moi-truong-la-gi-thu-tuc-cap-giay-chi-tiet-136293

1. Định nghĩa giấy phép môi trường là gì?

1.1 Giấy chứng nhận môi trường

Khoản 8 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2020 giải thích chứng chỉ môi trường.

Giấy phép môi trường là một văn bản được cấp bởi cơ quan quản lý nhà nước để cho phép tổ chức và cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thải chất thải ra môi trường, quản lý chất thải và nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất theo yêu cầu và điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật.

1.1 Giấy phép môi trường là giấy chứng nhận cho phép hoạt động môi trường của một công ty, tổ chức hoặc cá nhân, đảm bảo rằng các hoạt động của họ tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn tài nguyên thiên nhiên.

Tiến hành kiểm tra thực tế để cấp giấy phép môi trường.

✍ Xem thêm: Quan trắc môi trường công việc | Uy tín – Hiệu quả.

1.2 Đối tượng của giấy phép bảo vệ môi trường

Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường quy định 02 đối tượng cần phải có giấy phép môi trường là:.

 • Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III phải xử lý nước thải, bụi và khí thải hoặc quản lý chất thải nguy hại theo quy định khi hoạt động chính thức. Tuy nhiên, nếu dự án không thuộc trường hợp khẩn cấp theo luật đầu tư công, thì không cần giấy phép môi trường.
 • Đối tượng 2: Các dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/02/2020 và tuân thủ tiêu chí về môi trường như đối tượng 1.
 • Tin mới: 🏆  Blog SimERP | Cẩm nang chia sẻ nền tảng Quản Trị Doanh Nghiệp

  1.3 Quyền hạn cấp phép môi trường

  Cơ quan có thẩm quyền

  Đối tượng được cấp giấy phép

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Đối tượng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
  • Đối tượng nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh
  • Cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại

  Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

  Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng an ninh

  UBND cấp tỉnh

  • Dự án đầu tư nhóm II
  • Dự án đầu tư nhóm III nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên
  • Đối tượng 2 được UBND tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo tác động môi trường

  UBND cấp huyện

  Các trường hợp còn lại

  1.3 Quyền hạn cấp phép môi trường

  ✍ Xem thêm: ĐTM là gì? Các quy định và thủ tục lập ĐTM cần hiểu.

  2. Thời gian hiệu lực của giấy phép môi trường

  Điều 4 Mục 40 Luật bảo vệ môi trường chỉ rõ về thời gian của giấy phép như sau:.

  Căn cứ

  Đối tượng được cấp giấy phép môi trường

  Thời hạn

  Điểm a khoản 4 Điều 40 Luật bảo vệ môi trường

  Dự án đầu tư nhóm I

  07 năm

  Điểm b khoản 4 Điều 40 Luật bảo vệ môi trường

  Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I

  07 năm

  Điểm c khoản 4 Điều 40 Luật bảo vệ môi trường

  Đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 40 Luật bảo vệ môi trường

  10 năm

  Thời hạn giấy phép môi trường có thể được rút ngắn theo yêu cầu của chủ dự án, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi là chủ dự án).

  Sau khi hoàn tất thủ tục xin cấp giấy phép môi trường và theo đúng quy định, giấy phép môi trường sẽ có thời hạn. Trong trường hợp luật quy định, khi giấy phép môi trường hết hạn, sẽ cần làm lại thủ tục xin cấp giấy phép mới. Điều này được quy định cụ thể trong khoản 4 Điều 40 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Đối với những dự án có mức độ nguy hiểm cao hơn đối với môi trường, thời gian cấp phép cũng sẽ ngắn hơn, điều này có nghĩa là nếu hết thời gian cấp phép, dự án phải tạm ngừng hoặc tiến hành xin cấp phép lại (nếu có thể).

  Thời gian hiệu lực của giấy phép môi trường

  Phát triển kinh tế song hành với bảo vệ môi trường.

  ✍ Xem thêm: Chứng nhận ISO 14001 | Hệ thống quản lý môi trường đạt tiêu chuẩn quốc tế.

  3. Tài liệu yêu cầu cấp giấy phép môi trường

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép bảo vệ môi trường.
 • Báo cáo đề nghị cấp giấy phép bảo vệ môi trường.
 • Các tài liệu về pháp lý và kỹ thuật liên quan đến dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.
 • ✍ Xem thêm: Trách nhiệm xã hội là gì? Lợi ích nào cho doanh nghiệp

  4. Quy trình đăng ký cấp giấy phép môi trường

  Bước 1: Gửi đơn đề nghị xin cấp giấy phép môi trường.

  Tài liệu yêu cầu cấp giấy phép môi trường được gửi từ chủ dự án đầu tư tới các cơ quan có thẩm quyền bao gồm Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

  Có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

  Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra tài liệu.

  Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường phải tổ chức tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường sẽ được công khai, trừ thông tin bí mật nhà nước và bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Đồng thời, ý kiến của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan sẽ được tham vấn.

  Kiểm tra thực tế thông tin về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp; tổ chức thẩm định và cấp giấy phép môi trường.

  Cách tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính và thông báo kết quả có thể được thực hiện trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu của chủ dự án đầu tư hoặc cơ sở.

  Bước 3: Thu thập ý kiến.

 • Trong trường hợp các dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, và cụm công nghiệp có việc xả nước thải vào công trình thủy lợi, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải thu thập ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận từ cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi trước khi cấp giấy phép môi trường.
 • Trong trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan cấp giấy phép môi trường yêu cầu nhận ý kiến bằng văn bản từ chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp trước khi cấp giấy phép môi trường.
 • Bước 4: Cấp giấy phép môi trường cho doanh enterprise đủ điều kiện.

  Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận môi trường.

  Các giai đoạn xin cấp giấy phép môi trường.

  Dưới đây là toàn bộ thông tin tư vấn về hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép môi trường. Hy vọng rằng với những thông tin này, các doanh nghiệp có thể tìm hiểu và giải quyết các khó khăn trong quá trình xin cấp giấy phép môi trường. Để được hỗ trợ tốt nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ với Vinacontrol CE qua Hotline 1800.6083 hoặc email vnce@vnce.Vn.

  Tin mới: 🏆  SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

  Add a comment