Hàm pow() trong C | Thư viện C chuẩn

Hàm pow() trong C | Thư viện C chuẩn

Tin Tức
28/09/2023 by ACRANUP Network
235
Hàm double pow(double x, double y) trong Thư viện C trả về x mũ y. Định nghĩa hàm pow() trong ngôn ngữ lập trình C Dưới đây là phần khai báo cho hàm mũ() trong ngôn ngữ C. double pow(double x, double y) Thông số X − Đây là cơ số, là một giá trị
ham-pow-trong-c-thu-vien-c-chuan-143202

Hàm double pow(double x, double y) trong Thư viện C trả về x mũ y.

Định nghĩa hàm pow() trong ngôn ngữ lập trình C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm mũ() trong ngôn ngữ C.

double pow(double x, double y)

Thông số

 • X − Đây là cơ số, là một giá trị số thực có dấu chấm động.

 • Y − Đây là số mũ, là một giá trị số thực dấu chấm động.

 • Trả về kết quả

  Hàm này trả về giá trị xy.

  Chẳng hạn

  Chương trình C sau đây minh họa cách sử dụng của hàm pow() trong ngôn ngữ lập trình C.

  #include <stdio.h>
  #include ≪math.H>.
  int main ()
  {
    printf("9.0 ^ 3 = %lf\n", pow(9.0, 3));
    printf("4.05 ^ 2.98 = %lf", pow(4.05, 2.98));
    return(0);
  }
  

  Biên dịch và thực thi chương trình C sẽ đem lại kết quả:

  Chẳng hạn

  Ứng dụng VietJack đã có sẵn trên điện thoại để giải bài tập SGK, SBT, soạn văn, văn mẫu, thi online và xem bài giảng miễn phí. Bạn có thể tải ứng dụng trên Android và iOS ngay bây giờ.

  Chẳng hạn

  Chẳng hạn

  Theo theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube.

  Tin mới: 🏆  Ví Metamask là gì? Cách cài đặt, sử dụng & khôi phục ví (2023)

  Add a comment