HIỂU ĐÚNG VỀ KHỞI SỰ KINH DOANH GIÚP BẠN HẠN CHẾ THẤP NHẤT SỰ THẤT BẠI (PHẦN 1)

HIỂU ĐÚNG VỀ KHỞI SỰ KINH DOANH GIÚP BẠN HẠN CHẾ THẤP NHẤT SỰ THẤT BẠI (PHẦN 1)

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
256
Đương nhiên, việc đầu tiên bạn cần làm là tìm hiểu về khái niệm khởi sự kinh doanh. Theo từ điển tiếng Việt, khái niệm này có nghĩa là bắt đầu thành lập một công việc kinh doanh mới. Nó cũng có thể hiểu là mở một doanh nghiệp mới và tự mình làm chủ,
hieu-dung-ve-khoi-su-kinh-doanh-giup-ban-han-che-thap-nhat-su-that-bai-phan-1-904213

HIỂU ĐÚNG VỀ KHỞI SỰ KINH DOANH GIÚP BẠN HẠN CHẾ THẤP NHẤT SỰ THẤT BẠI (PHẦN 1)

Đương nhiên, việc đầu tiên bạn cần làm là tìm hiểu về khái niệm khởi sự kinh doanh. Theo từ điển tiếng Việt, khái niệm này có nghĩa là bắt đầu thành lập một công việc kinh doanh mới. Nó cũng có thể hiểu là mở một doanh nghiệp mới và tự mình làm chủ, kinh doanh.

Tuy nhiên, từ một góc độ nghiên cứu khác, khởi nghiệp liên quan đến các thuật ngữ và lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, trong đó khởi nghiệp chủ yếu có hai ý nghĩa và hai hướng nghiên cứu chính là:

1. Trong lĩnh vực kinh tế lao động, khởi sự kinh doanh là một sự lựa chọn nghề nghiệp cho cá nhân, giữa việc làm thuê và tự tạo việc làm. Do đó, thuật ngữ “tự tạo việc làm và các nghiên cứu về lựa chọn nghề nghiệp” thường được liên kết với khởi sự kinh doanh.

Theo hướng nghiên cứu này, khởi nghiệp được coi là sự lựa chọn nghề nghiệp của những người không sợ rủi ro, muốn tự mình làm chủ công việc kinh doanh và thuê người khác làm công. Làm thuê có nghĩa là làm việc cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức do người khác sở hữu. Vì vậy, khởi nghiệp có thể hiểu là tự mình tạo ra việc làm, không phải là làm thuê, tức là tự mình làm chủ và mở doanh nghiệp, sau đó thuê người khác làm việc cho mình.

HIỂU ĐÚNG VỀ KHỞI SỰ KINH DOANH GIÚP BẠN HẠN CHẾ THẤP NHẤT SỰ THẤT BẠI (PHẦN 1)

2 lĩnh vực trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh có liên quan đến “tinh thần doanh nhân” và tinh thần doanh nhân ở đây có ý nghĩa và định nghĩa khác nhau. Nếu hiểu theo cách hẹp hơn, “tinh thần doanh nhân” có nghĩa là một cá nhân bắt đầu kinh doanh riêng của mình, hoặc là một cá nhân đảm nhận rủi ro để thành lập một doanh nghiệp mới và tự mình điều hành để đạt được mục tiêu làm giàu, hoặc là việc khởi đầu một công việc kinh doanh mới thông qua việc đầu tư vốn kinh doanh hoặc mở cửa hàng kinh doanh.

Tin mới: 🏆  Tranh chấp là gì? (Cập nhật 2023)

Tinh thần doanh nhân là một thái độ làm việc đề cao tính tự chủ, sáng tạo, đổi mới và chấp nhận rủi ro tạo ra các giá trị mới trong các doanh nghiệp hiện tại, là sự đổi mới cũng như một phong cách nhận thức và suy nghĩ hay dự định phát triển nhanh.

Bạn cần chú ý rằng: Sự khác biệt giữa việc tự tạo việc làm và tinh thần doanh nhân có thể rõ rệt khi áp dụng vào thực tế. Tự tạo việc làm nhấn mạnh vào việc tự làm chủ, không làm thuê cho ai, trong khi tinh thần doanh nhân có thể bao gồm việc thành lập doanh nghiệp mới để tận dụng cơ hội thị trường, nhưng không trực tiếp quản trị doanh nghiệp mà thuê người khác, vẫn có thể làm thuê cho doanh nghiệp khác.

Hiện nay, khởi nghiệp đang trở thành hoạt động kinh doanh phổ biến nhất và được hiểu theo ý nghĩa hẹp của từ “tinh thần doanh nhân”. Điều này có nghĩa là một người (có thể là một mình hoặc cùng người khác) tận dụng cơ hội trên thị trường để xây dựng một doanh nghiệp mới.

Trong phần này, chúng ta đã tìm hiểu kỹ về khái niệm khởi sự kinh doanh theo tư duy hiện đại. Tiếp theo đó, trong phần Be Training sẽ cung cấp thêm thông tin quan trọng về “Người khởi sự kinh doanh” và “Các loại hình khởi sự kinh doanh” còn lại.

Tin mới: 🏆  Tạp chí cộng sản

HIỂU ĐÚNG VỀ KHỞI SỰ KINH DOANH GIÚP BẠN HẠN CHẾ THẤP NHẤT SỰ THẤT BẠI (PHẦN 1)

Chắc chắn đây là những thông tin quan trọng giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình khởi nghiệp và triển khai kinh doanh trong tương lai của bạn sẽ như thế nào.

Add a comment