Kho bạc Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành

Kho bạc Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
285
Kho tiền nhà nước. Kho bạc nhà nước, còn được gọi là Ngân khố quốc gia, là một cơ quan trong hệ thống tài chính nhà nước. Nhiệm vụ chính của Kho bạc nhà nước là quản lý và điều hành các nguồn tài chính của Nhà nước, bao gồm quỹ ngân sách nhà nước
kho-bac-nha-nuoc-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh-699521

Kho bạc Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành

Kho tiền nhà nước.

Kho bạc nhà nước, còn được gọi là Ngân khố quốc gia, là một cơ quan trong hệ thống tài chính nhà nước. Nhiệm vụ chính của Kho bạc nhà nước là quản lý và điều hành các nguồn tài chính của Nhà nước, bao gồm quỹ ngân sách nhà nước và tài sản thuộc ngân sách nhà nước.

2. Vị trí của Ngân hàng Nhà nước.

Theo quy định của Quyết định 26/2015/QĐ-TTg, Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Điều 1.

 • Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính, có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc quản lý quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính của nhà nước; quản lý ngân quỹ nhà nước; làm nhiệm vụ kế toán tổng hợp của nhà nước; thu hút vốn cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển thông qua việc phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.
 • Kho bạc Nhà nước là một đơn vị pháp nhân, có con dấu với hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. Trụ sở của kho bạc nằm tại thành phố Hà Nội.
 • Tin mới: 🏆  Giảm phát thải khí nhà kính, trung hòa carbon và những thuật ngữ bạn nên biết

  2. Cấu trúc tổ chức.

  Theo quy định của Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính, được ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ, Điều 3 quy định về cơ cấu tổ chức của kho bạc nhà nước như sau:

  Hệ thống Kho bạc Nhà nước được tổ chức từ cấp Trung ương đến cấp địa phương theo đơn vị hành chính, đảm bảo nguyên tắc tập trung và thống nhất.

  Cơ quan Kho bạc của Nhà nước ở Trung ương.

 • Vụ Tổng hợp – Luật pháp;
 • Vụ Quản lý chi tiêu;
 • Vụ Quản lý tài chính;.
 • Vụ Hợp tác toàn cầu.
 • Vụ Thanh tra – Kiểm tra;
 • Vụ Tổ chức nhân sự;.
 • Vụ Tài chính – Quản lý;.
 • Văn phòng;.
 • Cục Kế toán quốc gia.
 • Cục Quản lý quỹ tiền.
 • Cục Công nghệ thông tin;
 • Sở Giao dịch Kho bạc của Nhà nước;.
 • Trường Đại học Kinh tế Kho bạc.
 • Tạp chí Quản lý Quỹ Ngân hàng Quốc gia.
 • Tổ chức từ Điểm a đến Điểm m được xác định là tổ chức hành chính, có nhiệm vụ hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc quản lý nhà nước. Trong khi đó, các tổ chức từ Điểm n đến Điểm o được quy định là tổ chức sự nghiệp.

  Cơ quan Kho bạc Nhà nước tại địa phương:.

 • Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh là một đơn vị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trực thuộc Kho bạc Nhà nước.
 • Kho bạc Nhà nước cấp huyện là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh. Nó có điểm giao dịch tại các địa phương có khối lượng giao dịch lớn theo quy định của pháp luật. Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và Kho bạc Nhà nước cấp huyện đều có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.
 • Tin mới: 🏆  Quản lý tài chính cá nhân: Nguyên tắc & cách thực hiện hiệu quả

  Bộ trưởng Bộ Tài chính đã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước.

  4. Tóm tắt tình hình tài chính nhà nước.

  Add a comment