Liên minh chiến lược (Strategic alliances) là gì? Nội dung chiến lược

Liên minh chiến lược (Strategic alliances) là gì? Nội dung chiến lược

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
439
Liên minh chiến lược, còn được gọi là strategic alliances, là một trong những chiến lược tăng trưởng quan trọng mà doanh nghiệp xây dựng. Nó mang tính định hướng và là căn cứ để xây dựng chiến lược ở cấp thấp hơn. Hình vẽ minh họa (Nguồn: blogs.Kent.Ac.Uk). Hợp tác quân sự Khái niệm.
lien-minh-chien-luoc-strategic-alliances-la-gi-noi-dung-chien-luoc-672503

Liên minh chiến lược, còn được gọi là strategic alliances, là một trong những chiến lược tăng trưởng quan trọng mà doanh nghiệp xây dựng. Nó mang tính định hướng và là căn cứ để xây dựng chiến lược ở cấp thấp hơn.

Liên minh chiến lược (Strategic alliances) là gì? Nội dung chiến lược

Hình vẽ minh họa (Nguồn: blogs.Kent.Ac.Uk).

Hợp tác quân sự

Khái niệm.

Liên minh chiến lược trong tiếng Anh được được gọi là strategic alliances.

Từ khi được thành lập cho đến hiện tại, đã có nhiều khía cạnh để hiểu về liên minh chiến lược.

Liên minh chiến lược là thỏa thuận giữa các công ty hoặc đối tác nhằm đạt được mục tiêu có lợi ích chung. Đây là một phương pháp mà các công ty quốc tế có thể áp dụng, dựa trên sự cộng tác giữa các công ty hoặc đối tác.

Theo nghiên cứu của Trương Thị Nam Thắng vào năm 2007, Liên minh đã trở thành một lựa chọn chiến lược của các hãng hàng không quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa. Kết quả này được trình bày trong Kỉ yếu của hội nghị khoa học kinh doanh quốc tế do Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Ngoại thương tổ chức.

Liên minh chiến lược là một loại hình cơ bản của chiến lược hợp tác, trong đó các công ty hợp tác với nhau. Việc kết hợp nguồn lực vốn và tiềm năng cơ bản giúp tạo ra những lợi ích chung.

Tin mới: 🏆  Lợi tức là gì? Tất tần tật kiến thức về lợi tức cho nhà đầu tư mới

(Theo Quản trị chiến lược: Cạnh tranh và Toàn cầu hóa, Nhà xuất bản South – Western 2001).

Liên minh chiến lược là một thỏa thuận hợp tác giữa các công ty ngoài phạm vi quan hệ đối tác thông thường, không liên quan đến việc hợp nhất hoặc hợp tác hoàn toàn.

(Theo Giáo sư người Mỹ, Arhur Thompson và Lonny Strikland).

Liên minh chiến lược là một tập hợp các công ty độc lập, hợp tác để thực hiện một loại sản phẩm hoặc dự án cụ thể bằng cách sử dụng nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của nhau, thay vì hoạt động độc lập hoặc hợp nhất.

(Theo Giáo sư người Pháp, Bemard Hanett và Pier Dusoge).

Các loại chiến lược phân loại

Liên minh chiến lược thông qua hình thức sở hữu cổ phần.

Liên minh là hình thức hợp tác giữa các bên đối tác, trong đó họ sở hữu một tỉ lệ phần trăm cụ thể của cổ phần doanh nghiệp. Mục tiêu của liên minh là kết hợp các nguồn lực và năng lực của các bên tham gia, nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và mang lại lợi ích cho các bên có mặt trong liên minh.

Trong thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các ngân hàng và tổ chức tín dụng, đã chọn hình thức này để tiến hành đầu tư trực tiếp vào các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam…

Tin mới: 🏆  Quản trị doanh nghiệp là gì? Một số thông tin hữu ích

Liên minh chiến lược không thông qua sở hữu cổ phần.

Liên minh là hình thức trong đó các đối tác hợp tác để phát triển mối quan hệ và chia sẻ nguồn lực riêng biệt, nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Các bên tham gia liên minh không thành lập chủ thể kinh tế độc lập và không nắm giữ cổ phần của nhau trong hình thức liên minh này.

Vì vậy, so với hình thức liên doanh và liên minh thông qua sở hữu cổ phần, hình thức liên minh này ít chính thống hơn và đòi hỏi ít hơn sự cam kết và ràng buộc giữa các bên tham gia liên minh.

Quan hệ không công bằng và mức độ ràng buộc thấp đã khiến cho hình thức liên minh này không phù hợp với các hoạt động kinh doanh phức tạp, trong khi thành công của nó đòi hỏi sự hợp tác và chuyển giao một cách hiệu quả kiến thức và kỹ năng phi văn bản.

Các loại chiến lược của doanh nghiệp được trình bày trong tài liệu tham khảo từ Trung tâm đào tạo từ xa, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Add a comment