Một bề chuyên niệm, buông xuống vạn duyên

Một bề chuyên niệm, buông xuống vạn duyên

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
314
Để đạt được thành tựu trong việc niệm Phật, quý vị không thể sử dụng tâm trí loạn lạc để niệm Phật. Niệm Phật bằng tâm trí loạn lạc sẽ không hiệu quả. Quý vị phải dùng tâm trí thanh tịnh để niệm Phật, có nghĩa là tập trung niệm một mục tiêu duy nhất!
mot-be-chuyen-niem-buong-xuong-van-duyen-518349

Để đạt được thành tựu trong việc niệm Phật, quý vị không thể sử dụng tâm trí loạn lạc để niệm Phật. Niệm Phật bằng tâm trí loạn lạc sẽ không hiệu quả. Quý vị phải dùng tâm trí thanh tịnh để niệm Phật, có nghĩa là tập trung niệm một mục tiêu duy nhất! Quý vị không nên niệm quá nhiều thứ. Niệm quá nhiều thứ sẽ không tập trung! Không tập trung sẽ không hiệu quả. Do đó, quý vị phải tập trung niệm, buông bỏ tất cả những thứ khác, buông bỏ mối quan hệ, buông bỏ tất cả những điều liên quan đến Phật pháp, chỉ niệm một bộ kinh, niệm một câu Phật hiệu (A Di Đà Phật) suốt đời là đủ để đi qua con đường này; ai chịu đi, người đó sẽ đạt được thành tựu.

Đối với những người trẻ tuổi, ai là trẻ tuổi? Người trẻ tuổi là từ năm mươi tuổi trở xuống. Hãy tập trung vào việc học Giới, Định, Huệ và niệm Phật thật thà. Người trên năm mươi tuổi ở Trung Quốc được gọi là “lão nhân” và họ nên tập trung niệm A Di Đà Phật. Đệ Tử Quy và Cảm Ứng Thiên không cần thiết phải niệm, có được không? Được chứ! Chỉ cần một câu A Di Đà Phật có thể thay thế tất cả những suy nghĩ, khao khát và bạn sẽ thành công. Đó là Đạo Cộng Giới. Trong một câu Phật hiệu, có đủ Giới, Định, Huệ. Bạn không cần phải tìm kiếm sự phiền phức, chỉ cần một câu Phật hiệu là bạn có thể đạt được Giới, Định, Huệ một cách hoàn hảo. Đó chính là Pháp của Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là Pháp của Phật.

Tin mới: 🏆  Chuyển giá là gì? Các hình thức chuyển giá phổ biến hiện nay

NAM MÔ A DI ĐÀ Phật.

Xin thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ Phật.

(Thầy Tịnh Không).

Được đánh dấu thả xuống vô số may mắn, Một mặt tâm niệm chuyên sâu.

Add a comment