Nông thôn là gì? (cập nhật 2023)

Nông thôn là gì? (cập nhật 2023)

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
274
Nông thôn là những vùng không thuộc nội thành, nội thị của các thành phố, thị xã, thị trấn. Đây là những khu vực chưa phát triển, thiếu điều kiện kinh tế và xã hội. Trách nhiệm quản lý của nông thôn thuộc về Ủy ban nhân dân xã. Các vùng nông thôn thường khác
nong-thon-la-gi-cap-nhat-2023-338025

Nông thôn là những vùng không thuộc nội thành, nội thị của các thành phố, thị xã, thị trấn. Đây là những khu vực chưa phát triển, thiếu điều kiện kinh tế và xã hội. Trách nhiệm quản lý của nông thôn thuộc về Ủy ban nhân dân xã. Các vùng nông thôn thường khác biệt với thành thị về cơ sở vật chất và hạ tầng.

Nông thôn Việt Nam là thuật ngữ dùng để chỉ các khu vực mà người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp trên đất nước Việt Nam. Ngoài việc cung cấp lương thực, thực phẩm và nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp, người dân nông thôn cũng đang gặp khó khăn trong việc có cơ hội và tiềm năng để phát triển các ngành công nghiệp lớn.

Nông thôn là gì? (cập nhật 2023)

2. Ý nghĩa của Xây dựng nông thôn mới là gì?

Cuộc xây dựng nông thôn mới không chỉ là một cuộc cách mạng mà còn là một cuộc vận động quan trọng nhằm tạo ra những thôn, xã và gia đình đẹp, sạch sẽ và tiên tiến. Mục tiêu của cuộc vận động này là tạo ra điều kiện phát triển hiện đại và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho cư dân. Đồng thời, cuộc xây dựng nông thôn mới cũng tập trung vào việc phát triển toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, những ngành nghề vẫn chưa đạt đủ điều kiện, cơ sở và tiềm năng phát triển tại khu vực này.

Tin mới: 🏆  Quy định tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi chi tiết nhất

Xây dựng nông thôn mới giúp người dân được đảm bảo, thu nhập và cuộc sống vật chất – tinh thần.

Dựa trên tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Đảng khóa X, Chính phủ đã xây dựng và triển khai “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”. Từ đó, tạo ra quyết tâm trong việc thúc đẩy phát triển ở nông thôn, giảm thiểu sự khác biệt lớn giữa các vùng miền và khu vực. Chương trình này bao gồm phát triển kinh tế – xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng, nhằm đảm bảo sự công bằng trong khả năng, cơ hội và điều kiện phát triển.

Add a comment