Phát mại là gì? Những điều cần biết về Phát Mại

Phát mại là gì? Những điều cần biết về Phát Mại

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
267
Phát mại là gì? Phát mại là hoạt động của đơn vị hoặc ngân hàng cho vay, trong đó họ công bố và bán tài sản bảo đảm mà khách hàng đã đặt cọc khi vay vốn. Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật và nhằm giải quyết tình trạng khách
phat-mai-la-gi-nhung-dieu-can-biet-ve-phat-mai-248435
Phát mại là một thuật ngữ trong kinh doanh và tiếp thị, nó thường được sử dụng để chỉ các hoạt động quảng cáo hoặc khuyến mãi nhằm tạo ra sự quan tâm và thu hút khách hàng đến sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty.
Phát mại là gì?

Phát mại là hoạt động của đơn vị hoặc ngân hàng cho vay, trong đó họ công bố và bán tài sản bảo đảm mà khách hàng đã đặt cọc khi vay vốn. Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật và nhằm giải quyết tình trạng khách hàng không thể trả nợ và chấm dứt hợp đồng vay vốn. Phát mại tài sản là quá trình công bố và bán tài sản theo quy định pháp luật để thanh toán nợ của khách hàng.

2. Các phương thức bán hàng hiện đại

Hiện nay, theo quy định pháp luật, trong trường hợp người thế chấp tài sản không thể thực hiện nghĩa vụ hoặc có vi phạm nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp tài sản, ngân hàng sẽ tiến hành phân loại tài sản thế chấp theo những hình thức được quy định tại Điều 303 Bộ luật Dân sự 2015.

Đấu giá tài sản là phương thức ngân hàng sử dụng để bán tài sản thông qua việc tổ chức một quy trình trả giá công khai, trong đó nhiều người có ý muốn mua sẽ tham gia và người trả giá cao nhất sẽ trở thành chủ sở hữu của tài sản. “Đấu giá tài sản là quá trình bán tài sản công khai bằng cách tổ chức việc trả giá, với sự tham gia của ít nhất hai người theo các nguyên tắc và thủ tục được quy định trong Nghị định này”.

Tin mới: 🏆  Tìm hiểu mô hình 3R có nghĩa là gì trong bảo vệ môi trường

– Bên nhận bảo đảm tự mình thực hiện bán tài sản: việc này sẽ dựa vào thỏa thuận giữa các bên.

Bên nhận cam kết sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo tài sản để thay thế cho trường hợp bên bảo đảm không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết. Việc này sẽ tuân theo sự thỏa thuận giữa các bên.

Một phương pháp khác được sử dụng là khi các bên có thể tự thỏa thuận về cách thức xử lý. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tài sản sẽ được bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

3. Định nghĩa thủ tục phát mại là gì?

Hiện tại, có sự quan tâm đáng kể về quy trình và thủ tục phát mại tài sản sau khi nắm rõ khái niệm phát mại. Hãy cùng ACC khám phá quy trình phát mại tài sản hiện nay!

Quy trình phân phối tài sản bao gồm 5 giai đoạn cơ bản như sau:.

Bước 1: Thông báo về quá trình xử lý tài sản đảm bảo.

Khi xử lý tài sản, bên nhận bảo đảm sẽ thông báo việc xử lý tài sản bảo đảm bằng văn bản. Thông báo này sẽ bao gồm các nội dung sau: lý do phát mãi tài sản, mô tả thông tin về tài sản, nghĩa vụ bảo đảm và thông tin về địa điểm, thời gian, phương thức xử lý tài sản.

Bước 2: Xác định giá trị.

Tin mới: 🏆  Nhà nước do dân có nghĩa là gì? - Luật ACC

Nếu các bên chưa đồng ý trong hợp đồng, phải thực hiện đánh giá tài sản thông qua tổ chức định giá hoặc bên bảo đảm. Giá trị của tài sản cần đảm bảo tính khách quan và phù hợp với giá thị trường.

Bước 3: Tiến hành bán các tài sản.

Khi phía cam kết không thực hiện đúng nghĩa vụ thì phía nhận tài sản có thể tiến hành bán tài sản.

Bước 4: Thanh toán số tiền thu được từ việc xử lý hậu quả phát sinh.

Nếu sau khi bán tài sản và thu được một số tiền nhất định, số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí về thu giữ và bảo quản nhỏ hơn giá trị tài sản thế chấp, bên vay sẽ phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình.

Nếu sau khi bán và trừ phí bảo quản, thu giữ, giá trị tài sản bảo đảm vượt quá nghĩa vụ bên vay cần trả, chênh lệch sẽ được trả lại cho chủ sở hữu.

Bước 5: Chuyển quyền sở hữu tài sản cho người mua lại tài sản đảm bảo.

4. Các câu hỏi phổ biến

Khi nào Ngân hàng có thể tiến hành bán tài sản thế chấp?

Trong hợp đồng thế chấp, ngân hàng và bên thế chấp sẽ thống nhất về cách xử lý tài sản đảm bảo.

Ngân hàng có quyền yêu cầu bên thế chấp chuyển giao tài sản thế chấp nếu bên vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Nếu bên thế chấp đồng ý, ngân hàng có quyền tiếp quản và đấu giá tài sản để thu hồi nợ.

Tin mới: 🏆  Kiểm Toán Nhà Nước Là Gì? Quyền Hạn, Vai Trò Và Chức Năng

Để đảm bảo sự an toàn pháp lý và tránh rủi ro trong việc xử lý tài sản đảm bảo khi chủ sở hữu không tự nguyện bàn giao, một số ngân hàng thương mại đã quyết định khởi kiện ra tòa án để giải quyết tranh chấp.

Ngân hàng có quyền phát mại hoặc đấu giá tài sản dựa trên thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Phương pháp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp là gì?

Theo Điều 303 của Bộ luật Dân sự năm 2015, có bốn phương thức để giải quyết tài sản cầm cố, thế chấp.

Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có thể đồng ý sử dụng một trong các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau đây:

Đấu giá tài sản.

Bên nhận đảm bảo tự tiến hành giao dịch tài sản.

– Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm;.

Phương pháp khác.

Những tình huống nào Ngân hàng được quyền tiến hành thanh lý tài sản thế chấp?

Trong các hợp đồng thế chấp, thường ngân hàng và bên thế chấp sẽ thống nhất về việc xử lý tài sản đảm bảo. Nếu bên vay không đáp ứng nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng có quyền yêu cầu bên thế chấp chuyển giao tài sản để bán đấu giá. Nếu bên thế chấp đồng ý, ngân hàng sẽ tiếp quản tài sản và tiến hành quy trình bán đấu giá theo quy định.

Tin mới: 🏆  Ứng phó với biến đổi khí hậu - Quan điểm của thế giới và Việt Nam

Thanh toán số tiền thu được từ việc xử lý phát mại?

Sau khi trừ đi chi phí bảo quản hồ sơ, thu giữ và xử lý tài sản cầm cố, thế chấp, số tiền thu được được các bên thanh toán theo thứ tự ưu tiên theo quy định, sự thỏa thuận hoặc pháp luật.

Sau khi thanh toán chi phí bảo quản, thu giữ và xử lý, số tiền thu được từ việc xử lý tài sản thường nhỏ hơn giá trị tài sản được bảo đảm. Trừ khi có thỏa thuận bổ sung về tài sản bảo đảm, phần nghĩa vụ chưa thanh toán được xem là nghĩa vụ không có bảo đảm và các bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi xử lý phát mại quyền sử dụng tài sản.

Add a comment