Tài khoản 511 là gì? (Cập nhật 2022) – Luật ACC

Tài khoản 511 là gì? (Cập nhật 2022) – Luật ACC

Tin Tức
26/09/2023 by ACRANUP Network
270
Tài khoản 511. Tài khoản 511. là tài khoản dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các giao dịch và các nghiệp vụ sau: Kinh doanh sản phẩm: Bán các sản phẩm được
tai-khoan-511-la-gi-cap-nhat-2022-luat-acc-117738

Tài khoản 511. là gì? (Cập nhật 2022) - Luật ACC

Tài khoản 511.

Tài khoản 511. là tài khoản dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các giao dịch và các nghiệp vụ sau:

Kinh doanh sản phẩm: Bán các sản phẩm được sản xuất bởi doanh nghiệp, mua các hàng hóa từ nguồn khác và bán bất động sản đầu tư.

Đưa ra các dịch vụ: Thực hiện nhiệm vụ đã thỏa thuận theo hợp đồng trong một kỳ hoặc nhiều kỳ kế toán, như cung cấp dịch vụ vận chuyển, du lịch, cho thuê tài sản cố định theo phương thức hoạt động cho thuê, doanh thu từ hợp đồng xây dựng….

Các khoản thu khác.

Xem xét Phương pháp ghi nhận tài sản cố định thuê tài chính (Chi tiết 2022).

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 511.

Bên Nợ:.

Tin mới: 🏆  Crowd1 là gì? Dự án HOT hay SCAM đang đình đám hiện nay?

Các khoản thuế gián tiếp phải đóng (GTGT, TTĐB, XK, BVMT);.

Các khoản giảm trừ thu nhập;.

Chuyển tổng doanh thu vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Bên Có:.

Trong kỳ kế toán, doanh nghiệp đã thực hiện bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ, từ đó thu được doanh thu.

Tài khoản 511. không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 511. – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 4 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 511.1 – Doanh thu bán hàng hóa: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh hàng hóa, vật tư, lương thực,…

– Tài khoản 511.2 – Doanh thu bán thành phẩm: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,…

– Tài khoản 511.3 – Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, kiểm toán,…

Tin mới: 🏆  Thông Báo Quan Trọng: Chuyển Đổi Website Acranup.io sang Tiếng Việt!

– Tài khoản 511.8 – Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh về doanh thu nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư, các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước…

Tìm hiểu Dịch vụ kế toán cho công ty lô đề (Cập nhật 2022).

3. Phương pháp ghi sổ tài khoản 511

Tham khảo Cách ghi sổ phế liệu thu hồi nhập kho (Cập nhật 2022).

3.1. Doanh nghiệp tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

Khi doanh nghiệp tiếp thị sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ:.

Ghi nhận thu nhập:

Nợ tài khoản 131, 111, 112…

Có tài khoản 5111.

Có tài khoản 333.

Giá nhập khẩu.

Còn nợ tài khoản 632.

Có tài khoản 155, 156…

Khi doanh nghiệp áp dụng chiết khấu thương mại, giảm giá sản phẩm bán cho khách hàng.

Còn nợ tài khoản 511.

Nợ tài khoản 333.

Có tài khoản 131,111,112….

Doanh nghiệp nhận hàng bán bị hoàn trả từ khách hàng.

Ghi nhận giảm doanh thu:

Còn nợ tài khoản 511.

Nợ tài khoản 333.

Có tài khoản 131, 111, 112.

Giảm giá vốn. – Giá vốn được giảm. – Giá vốn giảm đi. – Sự giảm giá vốn. – Sự giảm giá giá vốn.

Nợ tài khoản 156, 155,….

Có tài khoản 632.

Công ty kinh doanh bán hàng theo hình thức trả chậm và trả góp.

Ghi nhận thu nhập:

Còn thiếu tài khoản 131:.

Có tài khoản 511: Theo giá bán trả tiền ngay một lần.

Tin mới: 🏆  Internet Banking là gì? Mobile Banking là gì?

Có tài khoản 333:

Có tài khoản 3387: Phần khác biệt giữa giá trả góp và giá trả ngay một lần.

Ghi chú giá trị vốn:

Còn nợ tài khoản 632.

Có tài khoản 155, 156…

Khi kết thúc mỗi kỳ, các doanh thu chưa được thực hiện sẽ được chuyển tiếp.

Nợ tài khoản 3387.

Có tài khoản 515.

Khi nhận được tiền trả góp mỗi kỳ, lưu ý:

Còn nợ TK 111, 112.

Có tài khoản 131.

Khi kết thúc kỳ kế toán, doanh thu từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ sẽ được chuyển sang tài khoản xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Còn nợ tài khoản 511.

Có tài khoản 911.

3.2. Doanh nghiệp tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Khi tiến行 bán hàng, sản phẩm và cung cấp dịch vụ:

Ghi chú số tiền thu vào.

Nợ tài khoản 131, 111, 112: Tổng số tiền phải trả.

Có tài khoản 511: Tổng số tiền phải trả.

Ghi chú giá trị vốn:

Còn nợ tài khoản 632.

Có tài khoản 155, 156….

Khi doanh nghiệp áp dụng chiết khấu thương mại, giảm giá sản phẩm bán cho khách hàng.

Ghi nhận giảm doanh thu:

Còn nợ tài khoản 511.

Có tài khoản 131, 111, 112.

Giảm giá vốn. – Giá vốn được giảm. – Giá vốn giảm đi. – Sự giảm giá vốn. – Sự giảm giá giá vốn.

Còn nợ tài khoản 155, 156….

Tin mới: 🏆  Lỗi 404 là gì? Những cách khắc phục lỗi 404 là gì?

Có tài khoản 632.

Khi doanh nghiệp chấp nhận hàng hóa được trả lại từ khách hàng.

Ghi nhận giảm doanh thu:

Còn nợ tài khoản 511.

Nợ tài khoản 333.

Có tài khoản 131, 111, 112.

Giảm giá vốn. – Giá vốn được giảm. – Giá vốn giảm đi. – Sự giảm giá vốn. – Sự giảm giá giá vốn.

Nợ tài khoản 156, 155,….

Có tài khoản 632.

Kết thúc kỳ, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ được chuyển sang tài khoản kết quả kinh doanh.

Còn nợ tài khoản 511.

Có tài khoản 911.

4. Các câu hỏi thường được đặt:

Phí dịch vụ khi sử dụng dịch vụ của ACC là bao nhiêu?

ACC là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ và tư vấn hạch toán tài khoản 511 với mức giá thấp. Chúng tôi cam kết giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Tài khoản 511. theo Thông tư 133/2016 có bao nhiêu tài khoản cấp 2?

Có bốn tài khoản cấp 2 bao gồm: tài khoản 5111, 5112, 5113 và 5118.

Khái niệm chiết khấu thương mại là gì?

Người bán có thể giảm giá cho người mua khi người mua mua số lượng lớn hoặc đạt được một doanh số nhất định. Hoặc theo chính sách khuyến mãi của doanh nghiệp trong từng giai đoạn.

Trên đây là các thông tin ACC cung cấp đến quý bạn đọc về Tài khoản 511. cập nhật năm 2022. Trên thực tế thực hiện có thể phát sinh các vướng mắc bất cập, nếu bạn có thắc mắc gì về Tài khoản 511. hay những vấn đề khác quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi. Công ty Luật ACC luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng!

Tin mới: 🏆  Nạp/rút tiền và nhận tiền mặt tại hơn 4000 Điểm Chấp Nhận Thanh Toán MoMo

Add a comment