Thể chế là gì? Tính chất và đặc điểm của thể chế chính trị Việt Nam

Thể chế là gì? Tính chất và đặc điểm của thể chế chính trị Việt Nam

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
362
Khái niệm thể chế là gì? Thể chế là tập hợp các quy định, luật lệ như Hiến pháp, bộ luật, chế định, vv. Có tính bắt buộc, được áp dụng để điều chỉnh và định hướng cho sự phát triển của một chế độ xã hội. Thể chế là gì? Khái niệm thể chế
the-che-la-gi-tinh-chat-va-dac-diem-cua-the-che-chinh-tri-viet-nam-085995

Khái niệm thể chế là gì?

Thể chế là tập hợp các quy định, luật lệ như Hiến pháp, bộ luật, chế định, vv. Có tính bắt buộc, được áp dụng để điều chỉnh và định hướng cho sự phát triển của một chế độ xã hội.

Thể chế là một hệ thống quy tắc, quyền lực và cơ cấu tổ chức mà các tổ chức, tổ chức chính phủ hoặc các quốc gia sử dụng để quản lý và điều hành các hoạt động và quyền lực.
Thể chế là gì?

Khái niệm thể chế chính trị là gì?

Bộ máy tổ chức nhà nước được gọi là thể chế chính trị. Hình thức chế độ của nhà nước được xác định thông qua việc thiết lập quy định và điều luật để điều chỉnh và quản lý xã hội.

Các dạng thể chế

Cơ cấu hành chính chính thức

Thể chế chính thức là một hệ thống pháp lý có tính bắt buộc hay còn được gọi là “Pháp trị”.

Hình thức phi chính thức

Thể chế phi chính thức là biểu hiện của đạo đức và lối sống hàng ngày của con người, được hình thành dựa trên ý kiến chung của xã hội. Đó là những quy tắc không được viết thành văn, nhưng vẫn phải tuân thủ mặc dù chưa có tài liệu quy định cụ thể.

Các loại thể chế bao gồm chế độ tổ chức và quy trình hoạt động của một tổ chức, công ty hoặc tổ chức chính phủ. Các loại thể chế có thể được phân loại thành các hình thức khác nhau như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ. Mỗi loại thể chế có những quy định riêng về cách tổ chức, quản lý và hoạt động.
Các loại thể chế

Cấu trúc của thể chế chính trị là gì?

Thể chế chính trị được tạo thành bởi ba yếu tố:

Tin mới: 🏆  Tài chính quốc tế

– Hệ thống pháp luật, các quy tắc điều chỉnh hành vi xã hội, các hành vi được pháp luật thừa nhận.

Các tác nhân thực hiện và quản lý xã hội.

Các cơ chế, phương pháp, quy trình thực hiện hoạt động xã hội.

>> Xem thêm: Pháp chế là gì?

Đặc điểm và thuộc tính của hình thức chính trị Việt Nam

Thể chế chính trị Việt Nam đang tiến tới mục tiêu xây dựng một hình thái chính trị xã hội chủ nghĩa.

Chế độ chính trị của Việt Nam đã có những thay đổi và phát triển từ Cộng hoà dân chủ đến Cộng hoà xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu là xây dựng một nhà nước pháp quyền và một hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa, được xác lập bởi dân, dành cho dân và vì lợi ích của dân.

Add a comment