Tín dụng thương mại là gì? Nội dung của tín dụng thương mại

Tín dụng thương mại là gì? Nội dung của tín dụng thương mại

Tài Chính
22/09/2023 by ACRANUP Network
284
Tín dụng thương mại là gì? Nội dung của tín dụng thương mại là gì? Quan hệ tín dụng thương mại là khi các doanh nghiệp mua bán hàng hóa và chịu trách nhiệm tín dụng. Đây là một quan hệ tín dụng giữa các nhà sản xuất và kinh doanh, được thực hiện thông
tin-dung-thuong-mai-la-gi-noi-dung-cua-tin-dung-thuong-mai-021211

Tín dụng thương mại là gì? Nội dung của tín dụng thương mại là gì?

Quan hệ tín dụng thương mại là khi các doanh nghiệp mua bán hàng hóa và chịu trách nhiệm tín dụng. Đây là một quan hệ tín dụng giữa các nhà sản xuất và kinh doanh, được thực hiện thông qua việc mua bán hàng hóa.

Hình thức mua bán chịu hàng hóa được coi là hình thức tín dụng – người bán chuyển giao quyền sử dụng vốn tạm thời cho người mua trong một thời gian cụ thể. Khi đến thời hạn đã được thỏa thuận, người mua phải trả lại vốn cùng với lãi cho người bán bằng tiền tệ. (Theo Wikipedia).

Tín dụng thương mại là hình thức tín dụng mà các nhà kinh doanh ứng vốn cho nhau hoặc vay lẫn nhau bằng cách bán chịu hàng hoá hoặc sử dụng kỳ phiếu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự lưu thông và phát triển của tư bản.

Tín dụng thương mại là một loại tín dụng giữa các doanh nghiệp, được thực hiện thông qua việc mua bán hàng hoá với các hình thức trả chậm hoặc trả góp. Doanh nghiệp mua hàng phải trả lại cả số vốn gốc và lãi cho doanh nghiệp bán vào thời hạn đã được thoả thuận, bằng tiền tệ.

2. Nội dung công việc của tín dụng thương mại

Một phương thức là cung cấp tín dụng thương mại bằng cách cho vay hàng hóa. Hàng hóa được sử dụng làm tài sản để tạo ra tiền (H’ – T’).

Cả người cho vay và người đi vay đều là các doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa. Trong mối quan hệ này, người cho vay đóng vai trò người bán, trong khi người đi vay đóng vai trò người mua.

Sự phát triển của tín dụng thương mại phụ thuộc vào quá trình tái sản xuất xã hội. Vốn cho vay đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong thời kỳ đầy thịnh vượng của chu kỳ sản xuất, khối lượng tín dụng thương mại tăng lên, trong khi trong thời kỳ khủng hoảng, khối lượng tín dụng thương mại giảm đi.

3. Đối chiếu tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng

Các điểm tương đồng:

Quan hệ tín dụng là việc sử dụng vốn và hoàn trả có lợi tức giữa hai bên, trong đó một bên cấp tín dụng cho bên kia.

Tất cả đều nhằm phục vụ việc sản xuất và vận chuyển hàng hóa, từ đó kiếm lợi nhuận.

Sự khác biệt

Tiêu chí

Tín dụng thương mại

Tín dụng ngân hàng

Bản chất

Là hình thức tín dụng giữa những người sản xuất kinh doanh với nhau biểu hiện dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa ( việc đặt tiền trước cho người cung cấp mà chưa lấy hàng cũng là hình thức tín dụng thương mại vì người mua cho người bán tạm thời sử dụng vốn của mình) Là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác, với các nhà doanh nghiệp và cá nhân (bên đi vay). Trong đó các TCTD chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời gian nhất định theo thoả thuận, và bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện cả vốn gốc và lãi cho TCTD khi đến hạn thanh toán.

Chủ thể

Doanh nghiệp với doanh nghiệp Phải có ít nhất 01 bên là ngân hàng với các chủ thể khác trong nền kinh tế.

Đối tượng

Hàng hóa Chủ yếu là tiền tệ

Tính chất

Các doanh nghiệp trực tiếp cho vay, đi vay. Gián tiếp qua ngân hàng

Thời hạn

Ngắn hạn Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

Quy mô

Bị hạn chế do tín dụng thương mại phát triển và vận động theo chu kỳ sản xuất kinh doanh và rút ngắn chu kỳ, giảm chi phí nên góp phần làm phát triển sản xuất kinh doanh Quy mô lớn, thường độc lập với chu kỳ sản xuất kinh doanh

Hình thức tín dụng

Hợp đồng trả chậm; thương phiếu gồm hối phiếu ( giấy đòi tiền vô điều kiện do người bán phát hành) và lệnh phiếu ( giấy cam kết trả tiền vô điều kiện do người mua phát hành) hợp đồng tín dụng từng lần, cho vay theo thời hạn mức tín dụng , thỏa thuận tín dụng tuần hoàn, cho vay đầu tư dài hạn,…
Tin mới: 🏆  Tổng hợp các loại chi phí trong doanh nghiệp chính xác nhất

4. Những câu hỏi phổ biến

Mục tiêu của tín dụng thương mại là gì?

Người bán cần bán hàng, trong khi người mua không có đủ tiền hoặc chưa có tiền, vì vậy họ cần sử dụng tín dụng thương mại.

Việc bán hàng có lợi cho người bán bởi vì nó giúp tăng tốc độ tiêu thụ hàng hóa và thu lợi nhuận từ việc vay tiền hoặc chuyển nhượng thương phiếu để thu hồi vốn trước thời hạn. Ngược lại, người mua hưởng lợi từ việc nhận được hàng hóa để đảm bảo quá trình sản xuất và kinh doanh diễn ra liên tục.

Những hình thức tín dụng thương mại?

Tín dụng thương mại có thể được chia thành 2 loại:.

 • Tín dụng thương mại tự do: Là tín dụng được chấp nhận trong thời gian nhất định và được giảm giá.
 • Tín dụng thương mại có phí: Là tín dụng ngoại tín dụng thương mại tự do với mức phí tương đương với % chiết khấu cho phép.
 • Đặc trưng của tín dụng thương mại là gì?

  Tín dụng thương mại là sự cung cấp vốn cho vay dưới dạng hàng hóa hoặc một phần của vốn sản xuất để chuyển đổi thành tiền, không phải là tiền không làm việc.

  Cả người cho vay (chủ nợ) và người đi vay (con nợ) đều là các doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa.

  Việc xác định khối lượng tín dụng có lớn hay nhỏ phụ thuộc vào tổng giá trị của khối lượng hàng hóa được giao dịch.

  Tin mới: 🏆  Lãi suất điều hành là gì? Các loại lãi suất điều hành được ngân hàng nhà nước sử dụng

  Dưới đây là thông tin chi tiết về khái niệm Tín dụng thương mại và nội dung liên quan. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho bạn. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng các dịch vụ pháp lý như kế toán, thành lập doanh nghiệp, tư vấn nhà đất, hãy liên hệ với ACC. Chúng tôi có đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn.

  Add a comment