Tính khả thi và Khả thi: Sự khác biệt và So sánh

Tính khả thi và Khả thi: Sự khác biệt và So sánh

Tài Chính
22/09/2023 by ACRANUP Network
434
Để đảm bảo một doanh nghiệp/ý tưởng có thể đạt được và mang lại lợi nhuận, người ta cần tiến hành nghiên cứu và đảm bảo tính khả thi của nó. Một nghiên cứu chuyên sâu là yếu tố quan trọng để cứu vãn doanh nghiệp và đẩy nó thành công. Chìa khóa chính Viability
tinh-kha-thi-va-kha-thi-su-khac-biet-va-so-sanh-785935

Để đảm bảo một doanh nghiệp/ý tưởng có thể đạt được và mang lại lợi nhuận, người ta cần tiến hành nghiên cứu và đảm bảo tính khả thi của nó. Một nghiên cứu chuyên sâu là yếu tố quan trọng để cứu vãn doanh nghiệp và đẩy nó thành công.

Chìa khóa chính

 1. Viability refers to the practicality and feasibility of an idea or project, while feasibility refers to the long-term success potential of an idea or project.
 2. Viability is determined by analyzing the required resources, associated risks, and potential obstacles, while profitability, sustainability, and competitiveness of the idea or project are evaluated to determine feasibility.
 3. Tập trung vào thành tựu ngắn hạn, trong khi chú trọng vào khả năng tồn tại thành tựu dài hạn.

Khả thi có nghĩa là độ dễ dàng hoặc khó khăn của một việc và khả năng bạn có thể đạt được nó. Ngược lại, khả năng tồn tại ngụ ý đến khả năng thành công (tạo lợi nhuận) và đảm bảo sự xuất sắc của doanh nghiệp trong thời gian dài. Đó là khả năng sống còn.

Tính khả thi và Khả thi: Sự khác biệt và So sánh

Đo lường khả thi của mục tiêu/ý tưởng là cần thiết. Nó giúp xác định xem kế hoạch đã lên có thể thực hiện và hoạt động được hay không.

Trong lĩnh vực kinh doanh, điều này có vai trò quan trọng. Họ thực hiện một nghiên cứu khả thi để đánh giá tính khả thi và tiềm năng của một dự án/ý tưởng.

Viability of measuring the duration of time and its level of success. The ability to operate effectively and generate profit is feasible or viable.

Công cụ này đánh giá tất cả các yếu tố và cung cấp câu trả lời/kết quả để xác định xem doanh nghiệp hoặc ý tưởng đó có khả thi và nên được tiếp tục hay không. Xác định các yếu tố này là một nghiên cứu khả thi cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh.

Bảng đối chiếu

Các thông số so sánh Tính khả thi Khả thi
Định nghĩa Tính khả thi đo lường mức độ dễ dàng hoặc khó khăn để đạt được hoặc làm điều gì đó. Tính khả thi đo lường mức độ thành công (lợi nhuận) và bền vững của doanh nghiệp.
Học tập Nghiên cứu khả thi nghiên cứu khả thi
Các loại Tính khả thi về hoạt động, tính khả thi về kỹ thuật, pháp lý, tài chính, v.v. Khả năng tiếp thị, kỹ thuật, khả năng tài chính, v.v.
Các thành phần Xác định phạm vi dự án, xác định xu hướng thị trường hiện tại, tiến hành phân tích rủi ro chi tiết, v.v. Tôi xác định các mục tiêu chiến lược và đánh giá chi phí sản xuất, kịch bản tài chính, v.v.
Sử dụng trong một câu ‘Tôi nghi ngờ tính khả thi của kế hoạch kinh doanh mới của anh ấy.’ ‘Tôi rất tích cực về khả năng tồn tại lâu dài của kế hoạch.’

Định nghĩa tính khả thi là gì?

Đánh giá tính khả thi của một nhiệm vụ hoặc công việc, xem xét mức độ dễ dàng hoặc khó khăn của nó. Đây là trạng thái thực hiện nhanh chóng và được áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh. Nó giúp xác định xem một doanh nghiệp có thể hoạt động và đạt được kết quả theo kế hoạch hay không, hoặc liệu nó có thất bại hay không.

Trước khi bắt đầu, mọi thành viên trong doanh nghiệp nên nghiên cứu và xem xét tính khả thi của công ty.

Một nghiên cứu khả thi đã được tiến hành để khám phá những ưu điểm và hạn chế của một ý tưởng/doanh nghiệp. Nghiên cứu này được gọi là nghiên cứu khả thi và có thể giúp bạn cứu vãn và điều hành doanh nghiệp của mình thành công.

Các hoạt động bao gồm kiểm tra và giải quyết các cơ hội, vấn đề pháp lý, yêu cầu thuế, tài chính và kế toán, kiểm tra lý lịch và chính sách thị trường. Nghiên cứu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển mục tiêu và xác định khuôn khổ cần thiết.

Đầu tư vào một thứ không khả thi mù quáng là rất nguy hiểm, vì vậy nghiên cứu khả thi là cần thiết để cứu công ty khỏi thua lỗ.

Có nhiều hình thức nghiên cứu khả thi khác nhau tùy thuộc vào các lĩnh vực và ngành nghiên cứu khác nhau.

 • Nghiên cứu và xác định nhu cầu tổng hợp cho sản phẩm/dịch vụ là một hoạt động quan trọng trong tiếp thị. Để thực hiện nghiên cứu này, cần thu thập rất nhiều thông tin. Một phần thông tin có thể được cung cấp bởi việc khảo sát thị trường và các nguồn thứ cấp.
 • Nghiên cứu về khả thi kỹ thuật bao gồm việc nghiên cứu công nghệ sản xuất và các quy trình khác. Các nhà nghiên cứu kiểm tra công suất, nguyên liệu thô và các yếu tố khác cần thiết.
 • Đo lường khả thi về kinh tế/tài chính bằng cách phân tích chi phí/lợi nhuận/lợi ích dự kiến. Nghiên cứu xem doanh nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu và chịu chi phí của các sản phẩm và dịch vụ hay không. So sánh lợi ích với chi phí.
 • Có một số dạng nghiên cứu khác cũng tốt.

  Tính khả thi là khả năng và khả năng thực hiện một dự án, công việc hoặc ý tưởng một cách hiệu quả và thành công, dựa trên các yếu tố như tài chính, kỹ thuật, thời gian và nguồn lực có sẵn.

  Ý nghĩa của khả thi là gì?

  Đo lường khả thi của một doanh nghiệp là xác định mức độ thành công và thời gian hoạt động của nó. Nói một cách đơn giản, khả thi là khả năng tồn tại của một công ty hoặc một ý tưởng. Nếu doanh nghiệp không bền vững, thì nó không được coi là khả thi.

  Một điều cần thiết cho mọi cá nhân là kiểm tra và nghiên cứu tính khả thi trước khi chuyển đổi ý tưởng hoặc kế hoạch thành một doanh nghiệp. Việc này giúp tránh rủi ro và mất mát không đáng có.

  Khi kế hoạch có khả năng phát triển và tiến bộ theo thời gian, nó được coi là khả thi. Nghiên cứu đánh giá khả năng của doanh nghiệp để tạo lợi nhuận và tồn tại trên thị trường.

  Nghiên cứu này được đặt tên là nghiên cứu khả thi. Nó tập trung vào việc khảo sát thị trường, các khía cạnh kỹ thuật và mô hình kinh doanh.

  Có nhiều loại trách nhiệm pháp lý khác nhau tùy theo các khía cạnh và lĩnh vực khác nhau. Họ đang -.

 • Thị trường có thể tồn tại dựa trên các yếu tố như đánh giá môi trường, mục tiêu thị trường, đối thủ cạnh tranh tiềm năng, giá cả, phân phối, v.V.
 • Khả năng thực hiện về mặt kỹ thuật – đánh giá chuỗi cung ứng, sản xuất nguyên liệu thô, tài nguyên, v.V.
 • Việc đánh giá tổng chi phí và các khía cạnh tài chính khác liên quan được xác định bởi khả năng kinh tế và tài chính.
 • Vv.
 • Nếu lợi ích của doanh nghiệp vượt trội so với chi phí kinh tế, công ty sẽ được xem là khả thi.

  Khả thi là khả năng có thể thực hiện được một việc gì đó, dựa trên các yếu tố như tài chính, thời gian, nguồn lực và khả năng thực hiện của các bên liên quan.

  Sự khác biệt chính giữa tính khả thi và tính khả thi

 • Đo lường sự khả thi của việc thực hiện kế hoạch bằng cách đánh giá độ dễ dàng hoặc khó khăn của nó và tính đến mức độ thành công và bền vững.
 • Tính khả thi được gọi là nghiên cứu về tính khả thi, trong khi nghiên cứu khả thi được gọi là tính khả thi.
 • Có nhiều loại khả thi như hoạt động, kỹ thuật, tài chính và nhiều loại khác. Trong khi đó, khả thi còn bao gồm tiếp thị, kỹ thuật và kinh tế.
 • Tính khả thi bao gồm việc xác định phạm vi dự án, phân tích nguy cơ chi tiết, và nhiều yếu tố khác. Trong khi đó, thành viên trong đội khả thi sẽ xác định mục tiêu chiến lược và đánh giá chi phí sản xuất.
 • Một thí nghiệm khả thi được tiến hành để đánh giá sự thành công hoặc thất bại của kế hoạch. Ngược lại, một bài kiểm tra khả thi xác định xem kế hoạch có đáng đầu tư và có thể mang lại lợi nhuận và lợi ích hay không.
 • Sự khác biệt chủ yếu giữa tính khả thi và khả thi
  Tin mới: 🏆  Chỉ số GPT là gì? GPT bao nhiêu là nguy hiểm?

  Add a comment