Trái chủ (Bondholder) là ai? Lợi ích và rủi ro của trái chủ

Trái chủ (Bondholder) là ai? Lợi ích và rủi ro của trái chủ

Tài Chính
17/09/2023 by ACRANUP Network
241
Trái chủ (Bondholder) Định nghĩa. Trái chủ trong tiếng Anh được gọi là Bondholder. Trái phiếu là một loại chứng khoán nợ, biểu tượng cho nghĩa vụ tài chính của người phát hành, cam kết trả một số tiền cụ thể vào một ngày nhất định trong tương lai. Từ định nghĩa về trái phiếu
trai-chu-bondholder-la-ai-loi-ich-va-rui-ro-cua-trai-chu-274639

Trái chủ (Bondholder)

Định nghĩa.

Trái chủ trong tiếng Anh được gọi là Bondholder.

Trái phiếu là một loại chứng khoán nợ, biểu tượng cho nghĩa vụ tài chính của người phát hành, cam kết trả một số tiền cụ thể vào một ngày nhất định trong tương lai.

Từ định nghĩa về trái phiếu có thể suy ra định nghĩa về trái chủ như sau:.

Người mua trái phiếu là trái chủ, họ cho phép nhà phát hành vay tiền. Trái chủ nhận được lãi suất và vốn gốc khi trái phiếu đáo hạn, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Trái chủ không chịu trách nhiệm đối với kết quả sử dụng vốn vay từ nhà phát hành. Nhà phát hành phải tuân thủ các cam kết nợ được quy định trong hợp đồng vay.

Trái chủ tạo ra thu nhập theo cách nào?

Trái chủ tạo ra lợi tức theo hai phương pháp chính.

Một điểm là, nhận các khoản lãi được trả định kỳ.

Hầu hết các trái phiếu thường trả lãi định kỳ, với khoản thanh toán lãi thường được thực hiện mỗi nửa năm. Tuy nhiên, tùy theo cấu trúc của trái phiếu, lãi có thể được trả hàng năm, hàng quý hoặc thậm chí hàng tháng.

Ví dụ: Một trái phiếu giá trị 1.000 đô la có tỷ lệ lãi suất coupon là 4%.

Tin mới: 🏆  Chuyên trang cung cấp tin tức đầu tư hàng đầu

Trái chủ hoặc nhà đầu tư sẽ nhận được 40 đô la hàng năm hoặc 20 đô la mỗi nửa năm cho đến khi trái phiếu này hết hạn. Khi trái phiếu đến hạn, trái chủ sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền ban đầu (giá trị trái phiếu).

Một cách khác, người không đồng ý có thể kiếm tiền bằng cách mua và bán trái phiếu trên thị trường phụ.

Trái chủ có thể tiến hành việc bán trái phiếu trước khi nó đáo hạn để tận dụng lợi nhuận từ chênh lệch giá. Tương tự như các loại chứng khoán khác, giá trị của trái phiếu có thể tăng lên, tuy nhiên điều này phụ thuộc vào một số yếu tố khác nhau.

Ví dụ: Giả sử một nhà đầu tư đã chi trả 1.000 đô la để mua một trái phiếu có mệnh giá 1.000 đô la. Nếu trái chủ bán trái phiếu đó trước khi trái phiếu đáo hạn trên thị trường thứ cấp với giá 1.050 đô la, người đó sẽ thu về 50 đô la từ sự chênh lệch giữa giá bán và giá mua trái phiếu.

Tất nhiên, người mua trái chủ có thể gánh chịu thiệt hại nếu trái phiếu giảm giá trị so với giá mua ban đầu.

Các ưu điểm và nhược điểm của trái chủ

Lợi ích.

Người đầu tư vào trái phiếu sẽ nhận được các khoản thu nhập ổn định từ lãi suất.

Đầu tư vào trái phiếu có mức độ bảo đảm cao hơn cổ phiếu.

Tin mới: 🏆  Xã hội hóa giáo dục là gì? Bản chất, vai trò và ý nghĩa

Trong tình huống công ty phá sản, người bị thiệt hại sẽ nhận được tiền trước từ cổ đông bình thường.

Các trái phiếu thành phố một số trường hợp được được miễn thuế đối với việc thanh toán lãi.

Rủi ro.

Trái chủ phải đối mặt với nguy cơ lãi suất khi lãi suất thị trường đang tăng.

Trái phiếu doanh nghiệp gắn kết với khả năng tài chính của nhà phát hành có thể gánh chịu rủi ro tín dụng và rủi ro vỡ nợ.

Nếu lạm phát vượt quá lãi suất coupon của chứng khoán mà trái chủ đang nắm giữ, họ có thể phải đối mặt với rủi ro lạm phát.

Khi lãi suất thị trường vượt quá lãi suất coupon, giá trị của trái phiếu phụ có thể giảm.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia).

Add a comment