Viện trợ nước ngoài (Foreign aid) là gì? Bản chất của viện trợ nước ngoài

Viện trợ nước ngoài (Foreign aid) là gì? Bản chất của viện trợ nước ngoài

Tài Chính
17/09/2023 by ACRANUP Network
565
Hình minh họa. Nguồn: Người xem. Viện trợ nước ngoài (Foreign aid) Định nghĩa. Foreign aid, also known as Viện trợ nước ngoài in Vietnamese, refers to financial assistance, goods, and services provided to developing countries to promote their development. This support is typically provided in the form of financial aid or technical assistance. Cũng
vien-tro-nuoc-ngoai-foreign-aid-la-gi-ban-chat-cua-vien-tro-nuoc-ngoai-483225

Viện trợ nước ngoài (Foreign aid) là gì? Bản chất của viện trợ nước ngoài

Hình minh họa. Nguồn: Người xem.

Viện trợ nước ngoài (Foreign aid)

Định nghĩa.

Foreign aid, also known as Viện trợ nước ngoài in Vietnamese, refers to financial assistance, goods, and services provided to developing countries to promote their development. This support is typically provided in the form of financial aid or technical assistance.

Cũng có thể hiểu, viện trợ nước ngoài là số tiền mà một quốc gia tình nguyện chuyển gửi cho một quốc gia khác, có thể là dưới hình thức một món quà, một khoản hỗ trợ hoặc một khoản vay. Ở Hoa Kỳ, thuật ngữ này thường chỉ đề cập đến viện trợ quân sự và kinh tế mà Chính phủ liên bang cung cấp cho các Chính phủ khác.

Tính chất cốt lõi

Uỷ ban Hỗ trợ phát triển (DAC) trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã đưa ra một định nghĩa chính xác hơn, được áp dụng bởi câu lạc bộ các nhà tài trợ. Theo đó, viện trợ phải tuân thủ các điều kiện sau:

Tài trợ chỉ đến từ các nguồn chính thức, không bao gồm quỹ từ tổ chức phi Chính phủ, tổ chức tình nguyện tư nhân. Trừ khi đó là viện trợ từ các nguồn chính thức nhưng được giải ngân qua tổ chức phi Chính phủ.

Được dành cho mục đích phát triển, do đó không bao gồm viện trợ quân sự và các nguồn tài trợ dùng cho mục đích thương mại, như tín dụng xuất khẩu.

Tin mới: 🏆  Tìm hiểu các quy định về mã chương nộp thuế theo quy định

Có mức độ ưu tiên cao (hỗ trợ không hoàn lại chiếm ít nhất 25% số tiền được hỗ trợ).

Được cấp cho một quốc gia thuộc Phần I trong “Danh sách các nước nhận viện trợ” của DAC, bao gồm tất cả các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trên thế giới.

Lưu ý:.

Được gọi là Hỗ trợ Phát triển Chính thức (Official Development Assistance), các khoản tài chính quốc tế phải đáp ứng đầy đủ cả bốn điều kiện.

Tài chính Phát triển Chính thức (Official Development Finance) là những khoản đáp ứng tất cả các tiêu chí trừ điều kiện về mức độ ưu đãi.

Giao tiếp thực tế

Từ sau năm 1945, viện trợ nước ngoài đã trở thành một hiện tượng phát triển chủ yếu, với sự đóng góp của ba yếu tố chính. Cụ thể là:

Một điểm quan trọng là thành công của Kế hoạch Marshall mà Mỹ hỗ trợ cho châu Âu.

Sự bùng nổ của độc lập tại châu Á vào cuối những năm 1940 và châu Phi vào những năm 1960 đã thúc đẩy viện trợ phát triển cho các quốc gia này.

Ngày thứ ba đã trở thành thời kỳ của cuộc Chiến tranh Lạnh, khi các quốc gia mạnh sử dụng sự viện trợ như một cách để mở rộng sự ảnh hưởng của mình và giúp thiết lập các chế độ thân thiện với họ.

(Tài liệu tham khảo: Đào Minh Hồng – Lê Hồng Hiệp, Sổ tay Thuật ngữ Mối quan hệ Quốc tế).

Tin mới: 🏆  Hội đồng quản trị là gì? (Cập nhật 2023)

Add a comment