Z-score là gì? Cách tính Z-score trong Tableau

Z-score là gì? Cách tính Z-score trong Tableau

Tài Chính
17/09/2023 by ACRANUP Network
244
1. Z-score là khái niệm gì? Z-score (điểm số Z hoặc điểm số chuẩn) trong lĩnh vực thống kê đo lường mức độ lệch chuẩn của một quan sát so với giá trị trung bình của tổng thể. 2. Phương pháp tính Z-score trong Tableau Để tính Z-score trong Tableau, cần biết trung bình và
1. Z-score là khái niệm gì?

Z-score (điểm số Z hoặc điểm số chuẩn) trong lĩnh vực thống kê đo lường mức độ lệch chuẩn của một quan sát so với giá trị trung bình của tổng thể.

2. Phương pháp tính Z-score trong Tableau

Để tính Z-score trong Tableau, cần biết trung bình và độ lệch chuẩn của tổng thể. Nếu không thể đo lường mọi quan sát của quần thể, có thể ước tính độ lệch chuẩn bằng cách sử dụng một mẫu ngẫu nhiên.

Tạo một biểu đồ z-score dễ hiểu để trả lời cho các câu hỏi sau đây:

 • Giá trị giảm xuống dưới một mức cụ thể là bao nhiêu phần trăm?
 • Có những giá trị nào được xem là đặc biệt? Ví dụ, trong một bài kiểm tra IQ, điểm nào thể hiện 5% hàng đầu?
 • Trong so sánh với phân phối khác, điểm tương đối của một phân phối này là gì? Ví dụ, Michael cao hơn trung bình nam và Emily cao hơn trung bình nữ, nhưng ai cao hơn tương đối trong giới tính của họ?
 • Đầu tiên, tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của mẫu. Sau đó, sử dụng công thức để tính điểm Z cho từng giá trị trong mẫu. Nếu giá trị Z nhỏ hơn -1,96 hoặc lớn hơn 1,96, thì được coi là bất thường và thú vị.

  Tin mới: 🏆  Vốn chủ sở hữu là gì? Vốn chủ sở hữu tăng thể hiện điều gì?

  Bước 1: Liên kết nguồn dữ liệu mẫu Sample – Superstore được cung cấp sẵn trong Tableau Desktop.

  Bước 2: Tạo một trường tính toán để tính toán doanh thu bán hàng trung bình.

  Mở trình chỉnh sửa phép tính bằng cách chọn Analysis > Create Calculated Field. Đặt tên cho phép tính là Average Sales và nhập hoặc sao chép và dán dòng dưới đây vào ô công thức:.

  WINDOW_AVG(SUM([Sales])).

  Bước 3: Tạo một trường tính toán để tính độ lệch chuẩn. Đặt tên cho trường tính là STDEVP Sales và nhập hoặc sao chép và dán dòng sau vào ô công thức:.

  WINDOW_STDEVP(SUM([Sales])).

  Bước 4: Tạo thêm một trường tính toán để tính điểm Z. Đặt tên cho trường tính toán là Z-score, nhập hoặc sao chép và dán dòng sau vào ô công thức:.

  (TỔNG([Doanh số]) – [Doanh số trung bình]) / [Độ lệch chuẩn của Doanh số].

  Bước 5: Kéo Z-score từ ngăn Dữ liệu vào Cột và Trạng thái vào Hàng.

  Chú ý, trường Z-score trên Cột có một tính toán bảng là một biểu tượng hình tam giác nhỏ ở phía bên phải.

  Hàm STDEVP Sales được xây dựng dựa trên hàm WINDOW_STDEVP và là một hàm tính toán trên bảng. Hàm Z-score cũng là một hàm tính toán trên bảng vì nó bao gồm cả STDEVP Sales trong định nghĩa của nó. Khi bạn sử dụng một calculated field có một hàm tính toán trên bảng trong view, nó tương đương với việc thêm một hàm tính toán trên bảng vào một trường. Bạn có thể chỉnh sửa trường như một hàm tính toán trên bảng.

  Tin mới: 🏆  Hạn mức là gì? Bí quyết tăng hạn mức thẻ tín dụng bạn cần biết

  Bước 6: Nhấp vào cột Z-score trên Cột và chọn Tính bằng cách sử dụng > Tiểu bang.

  Điều này làm cho Z-score được tính trên mỗi cơ sở trạng thái.

  Bước 7: Nhấp vào biểu tượng Sắp xếp Giảm dần (mũi tên hướng xuống) trên thanh công cụ.

  Bước 8: Nhấn giữ phím Ctrl và kéo trường Z-score từ ngăn Cột vào ô Màu sắc.

  Hành động này sẽ nhân bản một trường sử dụng như cấu hình vào một vị trí phụ.

  Bước 9: Nhấn và giữ phím Ctrl sau đó kéo trường Z-score từ Columns một lần nữa. Lần này thả vào Label.

  Sau khi hoàn tất các bước trên, chúng ta có thể kết luận rằng California và New York có doanh số trung bình cao hơn các tiểu bang khác. Điều này dựa trên việc phân phối điểm Z của hai tiểu bang này vượt qua ngưỡng 1.96.

  Add a comment