Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Là Gì? Hướng Dẫn Cách Đọc Và Phân Tích

Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Là Gì? Hướng Dẫn Cách Đọc Và Phân Tích

Tài Chính
26/09/2023 by ACRANUP Network
302
Khái niệm báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là tài liệu tổng hợp thông tin về việc sử dụng và thu hồi tiền tệ của một công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó còn được gọi là bản sao của báo cáo tài chính,
bao-cao-luu-chuyen-tien-te-la-gi-huong-dan-cach-doc-va-phan-tich-774863

Khái niệm báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là tài liệu tổng hợp thông tin về việc sử dụng và thu hồi tiền tệ của một công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó còn được gọi là bản sao của báo cáo tài chính, thể hiện tình trạng tiền vào và tiền ra của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định.

Ý nghĩa của báo cáo dòng tiền là gì?

Tầm quan trọng của báo cáo dòng tiền là gì?

 • Báo cáo luồng tiền giúp các quản lý hiểu rõ về việc thu chi của doanh nghiệp.
 • Giúp các quản lý hiểu được mối liên hệ giữa dòng tiền ròng và lợi ích.
 • Báo cáo chi tiết sự chênh lệch giữa nguồn tiền thu và chi, giúp doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả hơn.
 • Cung cấp hỗ trợ cho nhà quản trị trong việc đánh giá và định rõ khả năng sinh lời từ các yếu tố nội và ngoại tại thời điểm tương lai.
 • Giúp người quản lý hiểu được khả năng thanh toán nợ đúng thời hạn và nhu cầu tăng vốn của công ty.
 • Tin mới: 🏆  Mua ròng và bán ròng trong đầu tư chứng khoán là gì và tại sao chúng lại quan trọng?

  Nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

  Các cách thức tạo báo cáo luân chuyển tiền tệ

  Căn cứ vào Thông tư 200 và Thông tư 300, có hai phương pháp để lập báo cáo về lưu chuyển tiền tệ. Cụ thể là:

  Cách thức tạo báo cáo luồng tiền trực tiếp

  Khi thực hiện việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp, quan trọng để đảm bảo các yếu tố sau: Xác định và trình bày một cách tổng quan và phân tích dòng tiền vào và dòng tiền ra để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của báo cáo.

  Cách thức tạo báo cáo dòng tiền gián tiếp

  Khi tạo báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp, bạn cần đảm bảo rằng các dòng tiền vào và ra được xác định và tính toán bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp, nhằm tránh ảnh hưởng đến các khoản không phải tiền và các khoản ảnh hưởng về tiền.

  Cụ thể như là:

 • Những khoản chi phí không liên quan đến tiền bao gồm khấu hao tài sản cố định và dự phòng.
 • Các khoản lãi lỗ không được tính bằng tiền mà là do chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa được thực hiện bởi doanh nghiệp.
 • Các khoản lỗ lãi từ hoạt động đầu tư bao gồm nhượng bán bất động sản, cho vay và cổ tức đã đóng góp vào việc tạo ra dòng tiền.
 • Các khoản phí vay đã được ghi nhận…
 • Các nguồn tiền đã được điều chỉnh tiếp tục theo sự biến đổi vốn lưu động từ hoạt động kinh doanh.
 • Ngoài ra, có các khoản chi phí trả trước dài hạn và các khoản thu chi khác (bao gồm lãi vay đã thanh toán, thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp, và các thay đổi trong chi phí trả trước…).
 • Tin mới: 🏆  Nợ công, nợ chính phủ, nợ quốc gia là gì?

  Hướng dẫn cách đọc và phân tích báo cáo dòng tiền

  Việc đọc và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp nhà quản trị có cái nhìn sâu sắc về tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những giải pháp và kế hoạch tài chính hiệu quả trong tương lai. Dưới đây là hướng dẫn cách đọc và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

  Báo cáo dòng tiền chuyển đổi bao gồm 03 khoản mục sau đây:

 • Di chuyển từ hoạt động kinh doanh.
 • Di chuyển từ công việc đầu tư.
 • Di chuyển từ hoạt động tài chính.
 • Phương pháp đọc và phân tích báo cáo về dòng tiền sẽ dựa trên 3 mục tiêu đó.
 • Hướng dẫn cách đọc và phân tích báo cáo dòng tiền.

  Tiến hành phân tích chỉ số của hoạt động kinh doanh của doanh enterprise.

  Phân tích và xem xét tỷ trọng của luồng tiền từ các hoạt động và luồng tiền từ hoạt động kinh doanh. Nhằm hiểu thông tin về tỷ lệ % luồng tiền trong tổng số tiền lưu chuyển từ các hoạt động kinh doanh.

  Bạn có thể phân tích bằng những công thức sau:

 • Tỷ trọng lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được tính bằng cách nhân lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh cho tổng lưu chuyển tiền từ tất cả các hoạt động, sau đó nhân kết quả với 100%.
 • Công thức tính tỷ trọng dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của công ty là (Dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh chia cho tổng dòng tiền thu được từ các hoạt động) nhân 100%.
 • Công thức tính tỷ trọng dòng tiền chi từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là (Dòng tiền chi từ HĐKD/ Tổng dòng tiền chi từ các hoạt động)*100%.
 • Tin mới: 🏆  Kiểm soát nội bộ là gì? 5 thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ

  Dựa vào các tỷ số trên, bạn có thể dễ dàng phân tích hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, phân tích hoạt động tài chính với tỷ trọng lưu chuyển từ hoạt động tài chính, tỷ trọng dòng tiền thu, dòng tiền chi từ hoạt động tài chính.

  Thông tin về báo cáo lưu chuyển tiền tệ đã được cung cấp ở trên. Mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho công việc của bạn. Nếu bạn cần thêm tư vấn về dịch vụ kế toán hoặc làm báo cáo tài chính, xin vui lòng liên hệ với Kế toán Đồng Nai qua hotline để được hỗ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp từ đội ngũ chuyên gia và chuyên viên kế toán giỏi.

  Add a comment