Bảo hiểm tiền gửi là gì? Quy định tại Việt Nam như thế nào?

Bảo hiểm tiền gửi là gì? Quy định tại Việt Nam như thế nào?

Tài Chính
25/09/2023 by ACRANUP Network
369
1. Khái niệm bảo hiểm tiền gửi là gì? Theo quy định tại Điều 4, Khoản 1 của Luật bảo hiểm tiền gửi năm 2012, bảo hiểm tiền gửi là một hình thức bảo đảm đảm bảo việc hoàn trả số tiền gửi cho người được bảo hiểm trong một giới hạn đã được thỏa
bao-hiem-tien-gui-la-gi-quy-dinh-tai-viet-nam-nhu-the-nao-167921

1. Khái niệm bảo hiểm tiền gửi là gì?

Theo quy định tại Điều 4, Khoản 1 của Luật bảo hiểm tiền gửi năm 2012, bảo hiểm tiền gửi là một hình thức bảo đảm đảm bảo việc hoàn trả số tiền gửi cho người được bảo hiểm trong một giới hạn đã được thỏa thuận, khi tổ chức tham gia bảo hiểm không đủ khả năng chi trả số tiền cho người gửi hoặc bị phá sản.

Bảo hiểm tiền gửi cũng nằm trong nhóm bảo hiểm phi nhân thọ, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người được bảo hiểm trong thời gian hợp đồng.

Ở mỗi quốc gia, chính sách này được xây dựng dựa trên những điều kiện cụ thể trong từng thời kỳ và hướng đến một hoặc nhiều mục tiêu khác nhau, ví dụ như:

 • Người gửi tiền được bảo vệ, nhưng họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin về cách tổ chức nhận tiền gửi hoạt động.
 • Đảm bảo sự tin tưởng của công chúng, giảm thiểu tình trạng rút tiền gửi đột biến, tạo ra cơ chế chính thức để giải quyết các tổ chức nhận tiền gửi gặp sự cố và tham gia quy trình giải quyết khủng hoảng tài chính.
 • Mục tiêu khác bao gồm đóng góp vào việc xây dựng một thị trường công bằng và cạnh tranh cho các tổ chức nhận tiền gửi với quy mô và trình độ phát triển đa dạng.
 • Tin mới: 🏆  Nợ công, nợ chính phủ, nợ quốc gia là gì?

  Theo quy định của điều 18 trong đạo luật này, tiền gửi được bảo hiểm là số tiền mà cá nhân gửi tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam, được thực hiện qua các hình thức sau đây:

 • Tiền gửi có thời hạn hoặc không giới hạn.
 • Tiền tiết gìn.
 • Phiếu bầu, phiếu đánh giá.
 • Các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật các cơ quan tài chính.
 • Hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi bao gồm cả số tiền gốc và lãi suất, không vượt quá mức hạn mức trả tiền theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời kỳ. Theo Quyết định 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 05/8/2017, số tiền bảo hiểm tối đa được trả là 75 triệu đồng. Phí bảo hiểm tiền gửi được tính theo cách sau:

 • A và B cùng có một thẻ tiền gửi trong tổ chức bảo hiểm. Khi có nghĩa vụ chi trả, tổng số tiền bảo hiểm tối đa mà cả hai người có thể nhận là 75 triệu đồng và việc phân chia được thực hiện theo thỏa thuận giữa hai bên.
 • Nếu người A có một thẻ tiền gửi cá nhân khác cũng tại tổ chức đó, số tiền bảo hiểm được trả cho thẻ tiền gửi riêng của người A và số tiền được phân chia cho người A theo thoả thuận 2 bên không được vượt quá 75 triệu đồng.
 • 1. Khái niệm của bảo hiểm tiền gửi là gì?

  2. Bảo hiểm tiền gửi áp dụng cho nhóm người nào?

  Các đối tượng sau phải tham gia bảo hiểm tiền gửi theo điều 6 của Luật bảo hiểm tiền gửi và điều 4 của Nghị định 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 của Chính phủ:

  Tin mới: 🏆  Kế Toán Lê Ánh-Trung tâm đào tạo lâu đời và uy tín
 • Các tổ chức tài chính, chi nhánh ngân hàng quốc tế có thể tiếp nhận tiền gửi từ cá nhân như các ngân hàng thương mại, hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng quốc tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Các tổ chức tiền gửi cá nhân bao gồm cả sự đóng góp tự nguyện từ phía khách hàng.
 • Theo điều 15 trong bộ luật, các tổ chức tham gia BHTG phải đăng công khai bản sao Chứng nhận tham gia BHTG ở mọi điểm giao dịch nhận tiền gửi. Điều này giúp người gửi tiền có thể nhận biết xem tổ chức đã tham gia hay chưa. Dưới đây là những thông tin cần có trong một chứng nhận.

 • Tên tổ chức được cấp phép tham gia Bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam.
 • Tên tổ chức đã được cấp phép tham gia.
 • Nội dung giấy chứng nhận: Đã th参与保险存款自…年…月…日起.
 • Bên cạnh đó, người gửi có thể tự actively tìm hiểu thông tin về những tổ chức này bằng cách truy cập website www.Div.Gov.Vn.

  3. Đơn vị bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

  Tổ chức tài chính này có nhiệm vụ thực hiện chính sách công về bảo hiểm tiền gửi. Nó thuộc sự quản lý của tổ chức tài chính nhà nước và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ của tổ chức này. Tổ chức này có vai trò quan trọng như sau:

  Tin mới: 🏆  Quỹ phòng hộ là gì? Từ A-Z về quỹ phòng hộ (Hedge fund)
 • Quy định trách nhiệm và quyền lợi của mỗi thành viên tham gia.
 • Góp phần bảo đảm sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, xây dựng thị trường tài chính ổn định, an toàn và cạnh tranh công bằng.
 • Tổ chức này đóng góp vào việc duy trì sự ổn định chính trị, an ninh và trật tự xã hội, tạo điều kiện cho sự ổn định và phát triển kinh tế.
 • Dưới đây là danh sách các nhiệm vụ và quyền hạn mà các tổ chức này cần tuân thủ theo luật được ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ:

 • Xây dựng kế hoạch phát triển để Thủ tướng chấp thuận và tổ chức thực hiện.
 • Kiến nghị, đề xuất về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chủ trương, chính sách về bảo hiểm tiền gửi.
 • Cần đề nghị các tổ chức tham gia BHTG cung cấp thông tin về việc bảo hiểm tiền gửi có tính định kỳ hoặc đột xuất.
 • Quản lý, sử dụng và bảo tồn tài nguyên vốn.
 • Người được bảo hiểm sẽ nhận được tiền chi trả và sự ủy quyền chi trả theo quy định của các văn bản pháp luật liên quan.
 • Những điều khoản khác.
 • Mong rằng những thông tin đã được trình bày trong bài viết trên đã giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về bảo hiểm tiền gửi và các quy định liên quan đến loại hình bảo hiểm này.

  Add a comment