Hộ Kinh Doanh Nộp Thuế Theo Phương Pháp Khoán – Mới 2023

Hộ Kinh Doanh Nộp Thuế Theo Phương Pháp Khoán – Mới 2023

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
311
Thuế khoán là phương thức tính thuế hộ kinh doanh dựa trên tỷ lệ doanh thu khoán mà cơ quan thuế đã quy định. Phương pháp này áp dụng cho việc nộp thuế của các doanh nghiệp hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh đăng ký đóng thuế theo phương pháp gộp. Hộ kinh doanh vi
ho-kinh-doanh-nop-thue-theo-phuong-phap-khoan-moi-2023-879933

Hộ Kinh Doanh Nộp Thuế Theo Phương Pháp Khoán - Mới 2023

Thuế khoán là phương thức tính thuế hộ kinh doanh dựa trên tỷ lệ doanh thu khoán mà cơ quan thuế đã quy định. Phương pháp này áp dụng cho việc nộp thuế của các doanh nghiệp hộ kinh doanh.

 • Hộ kinh doanh đăng ký đóng thuế theo phương pháp gộp.
 • Hộ kinh doanh vi phạm quy định về kê khai doanh thu, dẫn đến việc bị áp dụng hình thức thuế khoán doanh thu.
 • 2. Tình huống sử dụng việc nộp thuế theo phương pháp khoán

  2.1 Về nhóm người nộp thuế theo phương pháp khoán

  Cơ quan thuế sẽ xác định số tiền thuế cần nộp theo phương pháp khoán thuế đối với trường hợp hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trừ trường hợp hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu và lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, họ phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai.

  2.2 Về việc xác định doanh thu và mức thuế khoán

  2.2 Về việc xác định lợi tức và số tiền thuế phải nộp

  Tin mới: 🏆  Phân quyền là gì? Lợi ích của phân quyền với quản lý nhân viên?

  Theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, “Phương pháp khoán” là cách tính thuế dựa trên tỷ lệ doanh thu khoán được cơ quan thuế xác định, nhằm xác định mức thuế khoán theo quy định tại Điều 51 của Luật Quản lý thuế 2019.

  Tại Mục 1, Phụ lục I danh ngành nghề tính thuế GTGT, TNCN theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ban hành cùng với Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn mức thuế đối với hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng) là 1% đối với thuế GTGT và 0,5% đối với thuế TNCN.

  Dựa trên các hướng dẫn trên, cơ quan thuế sẽ xác định doanh thu và mức thuế khoán cho hộ khoán dựa trên tờ khai của hộ kinh doanh, cơ sở dữ liệu của ngành thuế, ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã/phường/thị trấn và tình hình phát triển kinh tế chung của địa bàn.

  Doanh nghiệp cá nhân sẽ đóng thuế tổng cục thuế theo thông báo từ đầu năm.

  Trong trường hợp có sự thay đổi về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm như tăng/giảm quy mô, ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh, cơ quan thuế sẽ điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán dựa trên thực tế.

  Cho hoạt động bán lẻ hàng hóa (tạp hóa) ngoài thuế GTGT, TNCN, hộ kinh doanh cần nộp lệ phí môn đối một lần từ đầu năm theo các mức sau: 300.000 đồng/1 năm nếu doanh thu từ 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm; 500.000 đồng/1 năm nếu doanh thu từ 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm; 1 triệu đồng/1 năm nếu doanh thu trên 500 triệu đồng/năm (theo Nghị định 139/20216/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài).

  2.3 Chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hộ kinh doanh cá nhân

  Các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh theo phương pháp khoán không cần áp dụng chế độ kế toán. Nếu sử dụng hóa đơn lẻ, họ phải lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa và dịch vụ hợp pháp theo từng lần phát sinh.

  Tin mới: 🏆  Kế Toán Lê Ánh-Trung tâm đào tạo lâu đời và uy tín

  Trong trường hợp riêng của việc kinh doanh tại các chợ biên giới, chợ cửa khẩu và chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam, việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ hợp đồng và hồ sơ chứng minh hàng hóa hợp pháp là bắt buộc. Những tài liệu này phải được xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

  Các cá nhân kinh doanh hoặc hộ kinh doanh sử dụng phương pháp khoán và muốn sử dụng hóa đơn sẽ được cấp hóa đơn điện tử từ cơ quan thuế. Hóa đơn điện tử này sẽ có mã của cơ quan thuế tương ứng với mỗi lần phát sinh sau khi hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế theo quy định.

  Hồ sơ khai thuế cho hộ khoán theo quy định tại điểm 8.1 Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế được ban hành cùng Nghị định 126/2020/NĐ-CP bao gồm Tờ khai thuế dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD được ban hành cùng Thông tư 40/2020/TTBTC.

  Khi hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp và bán lẻ có doanh thu trên hóa đơn lẻ, họ sẽ khai thuế theo từng lần phát sinh và sử dụng Tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD theo Thông tư 40/2020/TT-BTC. Đồng thời, họ cần xuất trình và nộp kèm theo hồ sơ khai thuế các tài liệu sau:

 • Hộ khoán có thể sử dụng bản sao hợp đồng kinh tế để cung cấp hàng hóa và dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của mình.
 • Bản sao phiên bản kiểm tra, giải phóng hợp đồng.
 • Các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ bao gồm bản sao bảng kê thu mua hàng nông sản trong nước, bản sao bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nhập khẩu, hóa đơn từ người bán hàng giao cho, và các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hóa do cá nhân tự sản xuất, cung cấp.
 • Tin mới: 🏆  Tài Sản Cổ Định Là Gì? Các Loại Tài Sản Cổ Định Doanh Nghiệp

  Cơ quan thuế có thể yêu cầu cung cấp bản chính để so sánh và xác nhận tính chính xác của bản sao.

  3. Phương pháp tính thuế khoán môn bài cho hộ kinh doanh

  Cách tính thuế đối với hoạt động kinh doanh cá nhân.

  3.1. Mức thuế môn bài theo hình thức khoán

  – Theo Thông tư 65/2020/TT-BTC thì mức thuế đối với hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh như sau:.

 • Các cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có mức doanh thu trung bình trên 500 triệu đồng mỗi năm sẽ phải đóng thuế môn bài hàng năm là 1.000.000 đồng.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có mức doanh thu trung bình vượt quá 300 triệu đồng mỗi năm sẽ phải đóng mức thuế khoán môn bài hàng năm là 500.000 đồng.
 • Những cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có doanh thu trung bình từ 100 đến 300 triệu đồng mỗi năm sẽ phải đóng mức thuế khoán môn bài hàng năm là 300.000 đồng.
 • Để xác định mức thu lệ phí đối với cá nhân, hộ gia đình (trừ trường hợp cá nhân cho thuê tài sản), ta dựa vào doanh thu. Doanh thu này được tính bằng tổng thu nhập thuế thu nhập cá nhân của năm trước từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (trừ hoạt động cho thuê tài sản) của các địa điểm kinh doanh. Quy định này được nêu trong Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh của cá nhân cư trú.

  Sau khi cá nhân hoặc hộ gia đình giải thể và ngừng hoạt động kinh doanh, nếu không thể xác định được thu nhập của năm trước liền kề, thì thu nhập sẽ được xác định dựa trên doanh thu của năm tính thuế có cùng quy mô, địa bàn và ngành nghề với cơ sở sản xuất, kinh doanh, theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

  Tin mới: 🏆  Du lịch văn hóa là gì? Gợi ý các điểm đến nổi tiếng nhất

  Cá nhân, các hộ gia đình, doanh nghiệp đã giải thể nhưng sau đó tiếp tục hoạt động kinh doanh sẽ phải đóng lệ phí môn bài toàn năm trong vòng 6 tháng đầu năm và 50% lệ phí môn bài toàn năm trong 6 tháng cuối năm.

  3.2. Các trường hợp được chính quyền miễn phí thuế môn bài

  Trong các trường hợp phải đóng lệ phí môn bài thì vẫn còn một số trường hợp dưới đây được miễn là:.

 • Các cá nhân và hộ gia đình kinh doanh không có địa điểm kinh doanh ổn định và không hoạt động thường xuyên theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, có thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm.
 • Cá nhân, gia đình, doanh nghiệp sản xuất muối và tổ chức nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, cung cấp dịch vụ hậu cần trong ngành cá.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình mới thành lập hoặc bắt đầu hoạt động kinh doanh, sản xuất sẽ được miễn phí môn bài.
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có thể thành lập văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, chi nhánh mà không cần đóng lệ phí môn bài.

  >>>>>> Có thể bạn quan tâm: Hạch toán tiền thuế lưu động.

  4. Cách tính thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh

  Cách tính thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng đối với gia đình kinh doanh.

  4.1. Nguyên tắc tính thuế Thu nhập cá nhân, Giá trị gia tăng hộ kinh doanh

  Nguyên tắc tính thuế theo hình thức tổ chức kinh doanh căn cứ vào Thông tư 40/2021/TT-BTC và Thông tư 100/2021/TT-BTC như sau:

 • Cách tính thuế đối với cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các văn bản liên quan.
 • Theo quy định của pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN, cá nhân và hộ kinh doanh chỉ cần nộp thuế GTGT và TNCN nếu tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh, sản xuất trong năm theo lịch dương vượt quá 100 triệu đồng.
 • Các cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình, nếu có mức doanh thu từ 100 triệu/đồng trở xuống, cần xác nhận bằng cá nhân để không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng, và chỉ có một người duy nhất đại diện cho nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình trong năm tính thuế.
 • Tin mới: 🏆  Lỗi đã xảy ra

  4.2. Cách tính thuế tự động cho hộ kinh doanh cá thể

  Số thuế thu nhập cá nhân phải đóng bằng tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân nhân với doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân.

  Số thuế Giá trị gia tăng phải đóng = Tỷ lệ thuế GTGT nhân Doanh thu tính thuế GTGT.

  Doanh số tính thuế khoán hộ kinh doanh được tính như sau:

  Đối với cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh, doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN là các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp (nếu phải chịu thuế) cho tất cả các khoản tiền bán hàng, tiền hoa hồng, tiền gia công, tiền cung ứng hàng hóa và dịch vụ, bao gồm cả:

 • Các khoản hỗ trợ để đạt doanh số bao gồm khuyến mãi, thưởng, chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại, cả bằng tiền và không bằng tiền.
 • Các khoản phụ phí, trợ giá, phí thu thêm được nhận theo quy định.
 • Các khoản đền bù do vi phạm hợp đồng hoặc các khoản đền bù khác (chỉ tính vào doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân).
 • Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có thể có các nguồn doanh thu khác mà không cần phân biệt xem đã thu được tiền hay chưa.
 • Tỷ lệ phần trăm thuế tính dựa trên doanh thu cố định.

 • Cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh hoạt động đa lĩnh vực và ngành nghề cần kê khai và tính thuế dựa trên tỷ lệ phần trăm thuế trên doanh thu của từng lĩnh vực và ngành nghề.
 • Trong trường hợp cá nhân kinh doanh hoặc hộ gia đình không thể xác định được doanh thu của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định sai so với thực tế, cơ quan thuế sẽ quy định doanh thu để tính thuế cho từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Tin mới: 🏆  Tài sản vô hình là gì? Xác định giá trị tài sản vô hình.

  EasyBooks đã hỗ trợ bạn trong việc “Hộ Kinh Doanh Nộp Thuế Theo Phương Pháp Khoán” ở trên. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin này sẽ hữu ích cho bạn.

  Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 1900 57 57 54. Chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ Quý khách hàng.

  Chương trình kế toán EasyBooks – NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH

 • EasyBooks cung cấp đầy đủ giải pháp quản trị tài chính kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC, phù hợp với mọi doanh nghiệp.
 • Cảnh báo kế toán về hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm và vi phạm nguyên tắc kế toán.
 • Các tính năng và hệ thống báo cáo của phần mềm đã được xây dựng theo quy chuẩn chung của Bộ Tài chính.
 • EasyBooks cập nhật ứng dụng MIỄN PHÍ khi có thay đổi về chính sách kế toán, thuế, quy định, hướng dẫn.
 • Đánh giá hiệu suất kinh doanh chi tiết và tối ưu hóa quy trình, giảm thời gian nhập dữ liệu cho công việc kế toán.
 • Hướng dẫn: Tạo hồ sơ nhập kho cho doanh nghiệp gia đình theo quy định của Thông Tư 88.

  Gửi liên hệ để được hỗ trợ về phần mềm kế toán.

  Số điện thoại nóng: 1900 57 57 54.

  Email: contact@softdreams.Vn.

  Facebook: Chương trình kế toán EasyBooks.

  Nhóm trao đổi: Cộng đồng hỗ trợ Chương trình kế toán EasyBooks – SOFTDREAMS.

  Add a comment