Khi nào được xác định là xung đột lợi ích và xử lý xung đột lợi đó như thế nào?

Khi nào được xác định là xung đột lợi ích và xử lý xung đột lợi đó như thế nào?

Tài Chính
22/09/2023 by ACRANUP Network
439
Khi nào được xác định là xung đột lợi ích và xử lý xung đột lợi đó như thế nào? (31/08/2022 23:39:46). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ, có thể xảy ra tình huống xung đột lợi ích. Đây là khi lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người
khi-nao-duoc-xac-dinh-la-xung-dot-loi-ich-va-xu-ly-xung-dot-loi-do-nhu-the-nao-195305

Khi nào được xác định là xung đột lợi ích và xử lý xung đột lợi đó như thế nào? (31/08/2022 23:39:46).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ, có thể xảy ra tình huống xung đột lợi ích. Đây là khi lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ ảnh hưởng hoặc sẽ ảnh hưởng không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Xung đột lợi ích có thể xảy ra trong nhiều tình huống và có mức độ ảnh hưởng khác nhau đến hoạt động công vụ. Nó có thể xảy ra trong quá trình quản lý, điều hành của bất kỳ cơ quan, tổ chức, đơn vị nào và trong các tình huống khác nhau.

Khi nào được xác định là xung đột lợi ích và xử lý xung đột lợi đó như thế nào?

Để cụ thể hóa các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 về kiểm soát xung đột lợi ích và đảm bảo thống nhất trong cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích, Điều 29 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP đã quy định chi tiết 09 trường hợp xung đột lợi ích như sau:

Một điều là nhận được tiền bạc, tài sản hoặc những lợi ích khác từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân liên quan đến công việc mà mình đang giải quyết hoặc nằm trong phạm vi quản lý của mình.

Hai là những hình thức thành lập và tham gia vào việc quản lý và điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, và còn những trường hợp khác mà luật pháp quy định.

Tin mới: 🏆  Định chế tài chính là gì? Vai trò và quy định của định chế tài chính

Ba cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, và cá nhân ở cả trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, và công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết.

Bốn là, tận dụng thông tin thu được từ vị trí và quyền hạn của mình để hưởng lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc người khác.

Trong năm, có thể bố trí vợ hoặc chồng, bố, me, con, anh, chị, em ruột của mình đảm nhiệm vai trò quản lý nhân sự, kế toán, thủ quỷ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc thực hiện các giao dịch, mua bán hàng hoá, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mà mình là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu.

Sáu là người đóng góp vốn vào công ty hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề mà mình trực tiếp quản lý cho nhà nước hoặc để cho vợ/chồng, bố/mẹ, con kinh doanh trong lĩnh vực ngành nghề mà mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

Có thể ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thân như vợ, chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột hoặc để doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thân tham gia dự các gói thầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

Tin mới: 🏆  Hạn mức là gì? Bí quyết tăng hạn mức thẻ tín dụng bạn cần biết

Tám là những người có quan hệ gia đình và hôn nhân, gồm vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột, và họ có quyền lợi ích trực tiếp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mình.

Can thiệp hoặc tác động không đúng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền vì lợi ích cá nhân.

Trong trường hợp xảy ra xung đột lợi ích, việc xử lý là cần thiết để ngăn chặn hành vi tham nhũng có thể xảy ra. Điều 23 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định rằng người trực tiếp quản lý, sử dụng người có chức vụ, quyền hạn khi phát hiện xung đột lợi ích và nếu thấy việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ không đảm bảo tính đúng đắn, khách quan, trung thực thì phải xem xét và áp dụng một trong các biện pháp sau đây: a) Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có xung đột lợi ích; b) Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có xung đột lợi ích; c) Tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác.

Trong việc giải quyết xung đột lợi ích, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ quyết định cách áp dụng biện pháp dựa trên từng tình huống, trường hợp cụ thể và đặc thù của mình. Các nội dung, biện pháp cụ thể sẽ được quy định tại Điều 32, 33, 34 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP. Nếu pháp luật có quy định khác về kiểm soát xung đột lợi ích, ngoài việc áp dụng các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, chúng ta cũng sẽ áp dụng quy định của luật đó.

Tin mới: 🏆  Đầu tư trái phiếu là gì? Trái phiếu & cổ phiếu khác nhau như thế nào

Add a comment