Phi lợi nhuận là gì? Mục đích và vai trò của tổ chức phi lợi nhuận là gì?

Phi lợi nhuận là gì? Mục đích và vai trò của tổ chức phi lợi nhuận là gì?

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
266
Khái niệm Phi lợi nhuận là gì? Phi lợi nhuận, hay còn được gọi là Nonprofit, là những hoạt động hoặc tổ chức không mục đích tạo ra giá trị thặng dư hay thu lợi nhuận. Thay vào đó, quỹ được sử dụng để tài trợ cho các mục đích ban đầu, mang lại giá
phi-loi-nhuan-la-gi-muc-dich-va-vai-tro-cua-to-chuc-phi-loi-nhuan-la-gi-131974

Khái niệm Phi lợi nhuận là gì?

Phi lợi nhuận, hay còn được gọi là Nonprofit, là những hoạt động hoặc tổ chức không mục đích tạo ra giá trị thặng dư hay thu lợi nhuận. Thay vào đó, quỹ được sử dụng để tài trợ cho các mục đích ban đầu, mang lại giá trị cộng đồng cao và có ý nghĩa cho xã hội.

Phi lợi nhuận là hoạt động kinh doanh mà mục tiêu chính không phải là tạo lợi nhuận mà là đóng góp vào cộng đồng, phục vụ lợi ích công chúng và giải quyết các vấn đề xã hội.

Những cá nhân tham gia vào lĩnh vực này sẵn lòng đầu tư một số tiền lớn để đạt được những giá trị mục tiêu cao hơn.

Khái niệm tổ chức phi lợi nhuận là gì?

Định nghĩa

NPO là viết tắt của Tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức hoạt động cộng đồng không nhằm mục đích lợi ích cá nhân mà tạo ra lợi ích cho cộng đồng hoặc hỗ trợ cá nhân cần thiết. NPO thường thực hiện các hoạt động từ thiện.

Tin mới: 🏆  Hiện nay hội nhập là gì thông tin cập nhật tổng hợp

Các tổ chức phi lợi nhuận không hướng đến mục tiêu lợi nhuận cuối cùng như các doanh nghiệp khác. Thay vào đó, IRS sẽ miễn thuế cho những tổ chức này vì giá trị mà tổ chức mang lại có ý nghĩa quan trọng trong cộng đồng.

Một tổ chức phi lợi nhuận có thể không thuộc chính phủ, trong khi tổ chức phi chính phủ không nhất thiết phải là tổ chức phi lợi nhuận vì nó có phạm vi rộng hơn. Nó có thể là một tổ chức quốc tế, hoạt động độc lập và không liên quan đến bất kỳ chính phủ nào.

Để trở thành một tổ chức phi lợi nhuận, được miễn thuế và công nhận, tổ chức đó phải tuân thủ những yêu cầu cần thiết.

Nguồn: niceoffice.com
Nguồn: niceoffice.com

Các yêu cầu để trở thành tổ chức phi lợi nhuận

 • Tổ chức không có lợi nhuận được thành lập với mục đích chủ yếu: từ thiện, khoa học, giáo dục, tôn giáo.
 • Tổ chức được thành lập không vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tư nhân nào.
 • Tổ chức có cơ quan quản lý được bầu chọn dân chủ.
 • Khi bắt đầu thành lập phải có những điều luật nêu rõ mục đích của tổ chức cũng như cách điều hành.
 • Các điều kiện trên phải được xác minh và nộp đầy đủ tài liệu cho cơ quan thuế để tổ chức phi lợi nhuận có thể được miễn thuế.
 • Các hình thức tổ chức phi lợi ích

  Nguồn: niceoffice.com
  Nguồn: niceoffice.com

  Theo giáo sư Khoa Chính sách công và Luật tại Đại học Duke – Hoa Kỳ, tổ chức phi lợi nhuận tồn tại dưới nhiều hình thức và sẽ được phân loại theo từng khu vực.

  Tin mới: 🏆  Phân biệt PPNC định lượng và PPNC định tính|

  1. Loại hình hợp tác xã

  Công cụ này được sử dụng bởi các cá nhân tập hợp lại thành một hình thức. Mỗi thành viên sẽ có một phiếu bầu và được hưởng lợi từ tổ chức. Hợp tác xã có những quy định và văn hoá rõ ràng khi theo đuổi các mục tiêu chung về kinh tế, văn hoá và xã hội.

  2. Hoạt động từ thiện

  Khi hoạt động dưới hình thức từ thiện, một tổ chức từ thiện phải đăng ký như một công ty từ thiện. Tổ chức này sẽ được miễn thuế hoàn toàn và tất cả nguồn nhân lực và lợi nhuận kiếm được phải được sử dụng để phục vụ cho các hoạt động từ thiện theo mục đích ban đầu. Tổ chức từ thiện có thể được tổ chức dưới hình thức quỹ uỷ thác, công ty hoặc các hiệp hội.

  3. Tổ chức phi chính phủ (Từ viết tắt: NGO)

  Các tổ chức phi chính phủ được tài trợ bởi nhà nước hoặc các tổ chức quốc tế, hoạt động độc lập và không có liên quan đến chính phủ của bất kỳ quốc gia nào.

  4. Tổ chức cá nhân

  Hoạt động của một tổ chức cá nhân tương tự như một tổ chức từ thiện, nhưng có sự khác biệt là tổ chức cá nhân có nguồn tài chính từ các khoản đầu tư và tài trợ.

  5. Tổ chức đoàn kết anh em

  Mục tiêu chung của những thành viên đã tạo nên một tổ chức phi lợi nhuận hữu nghị anh em, dựa trên niềm tin và sở thích chung.

  Tin mới: 🏆  Vi phân là gì? Vi phân toàn phần, vi phân hàm số - Trắc nghiệm vi phân

  6. Doanh nghiệp cộng đồng

  Có thể bán các sản phẩm để gây quỹ cho các dự án cộng đồng. Những khoản thu nhập thặng dư sẽ được đầu tư lại vào doanh nghiệp xã hội để thực hiện mục tiêu cộng đồng.

  7. Quỹ đồng hành

  Hình thức gây quỹ này được thực hiện bởi các thành viên trong quỹ, với mục đích duy trì và phát triển tổ chức. Thông thường, đây là dạng tổ chức tài chính, trong đó lợi nhuận thu được từ quỹ sẽ được tái đầu tư.

  8. Phòng kinh doanh

  Tổ chức này được thành lập bởi một nhóm doanh nhân nhằm khuyến khích sự hợp tác, đầu tư và thương mại. Thường thì các doanh nghiệp địa phương sẽ đóng góp tiền để tài trợ cho tổ chức này.

  Đặc điểm của các tổ chức phi lợi nhuận

  Tổ chức phi lợi nhuận sẽ có những đặc thù đặc trưng khác với những tổ chức hoạt động vì lợi nhuận:.

 • Quỹ có sẵn hoặc quỹ được nhận sẽ được sử dụng để tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.
 • Có thể tạo ra lợi nhuận từ tổ chức phi lợi nhuận. Quỹ này sẽ được giữ lại và tích lũy để sử dụng cho các chương trình trong tương lai. Lợi nhuận này sẽ không được chia cho các nhà đầu tư hay cổ đông.
 • Mục tiêu đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận không dựa vào lợi nhuận, mà tập trung vào việc phát triển các hoạt động cung cấp dịch vụ và sản phẩm hữu ích cho cộng đồng.
 • Tin mới: 🏆  Chuyển đổi số quốc gia là gì? Ngày chuyển đổi số quốc gia là ngày nào?

  Mục tiêu hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận là gì?

  Mục đích của các tổ chức phi lợi nhuận là gì?

  Các tổ chức phi lợi nhuận đầu tư và hoạt động với mục tiêu đem lại giá trị hữu ích cho cộng đồng. Họ cam kết sẵn lòng chịu chi phí cao để đạt được những giá trị khác, không chỉ vì mục tiêu lợi nhuận.

  Tổ chức phi lợi nhuận mong muốn tạo ra một môi trường có ích, khỏe mạnh và làm cầu nối giữa các tầng lớp trong xã hội.

  Trong một số doanh nghiệp, lợi nhuận sẽ được chia thành các bộ phận và dự án phi lợi nhuận. Các dự án này thường hoạt động độc lập, có bộ phận chuyên trách và mục tiêu là truyền thông và phục vụ cộng đồng.

  Đối chiếu giữa tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức có lợi nhuận

  Có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai khái niệm tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức lợi nhuận từ những phân tích đầy đủ.

  Tổ chức lợi nhuận Tổ chức phi lợi nhuận
  Ý nghĩa Mục đích tạo lợi nhuận. Mục tiêu vì xã hội.
  Động cơ Từ lợi nhuận của tổ chức và cá nhân trong tổ chức. Dùng lợi nhuận phục vụ các hoạt động cộng đồng.
  Hình thức tổ chức Công ty hoặc hộ kinh doanh. Quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hay các Tổ chức phi chính phủ,…
  Quản lý Chủ doanh nghiệp. Người được uỷ thác, uỷ ban, cơ quan quản lý.
  Nguồn lợi nhuận Cung ứng các sản phẩm, dịch vụ. Đóng góp.
  Hình thành vốn Vốn góp của các chủ sở hữu. Tiền từ những nguồn đóng góp, đăng ký, tài trợ,…

  Đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp cho bạn đọc. Hy vọng nó đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Tổ chức phi lợi nhuận và các Tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam.

  Tin mới: 🏆  Working capital là gì? Một số khái niệm liên quan đến Working capital -

  Add a comment