Quyết định là gì, có mấy loại? Thẩm quyền ban hành quyết định

Quyết định là gì, có mấy loại? Thẩm quyền ban hành quyết định

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
257
Định nghĩa quyết định là gì? Quyết định là văn bản được ban hành bởi các chủ thể là cá nhân hoặc tổ chức, quyết định được ban hành để quy định một số quyết định cụ thể, cá biệt. Định nghĩa quyết định là gì? Thẩm quyền ra quyết định Quyết định được phê
quyet-dinh-la-gi-co-may-loai-tham-quyen-ban-hanh-quyet-dinh-606390

Định nghĩa quyết định là gì?

Quyết định là văn bản được ban hành bởi các chủ thể là cá nhân hoặc tổ chức, quyết định được ban hành để quy định một số quyết định cụ thể, cá biệt.

Quyết định là một hành động hoặc quá trình lựa chọn một lựa chọn hoặc hành động trong một tình huống cụ thể, dựa trên sự suy nghĩ, xem xét và đánh giá các tùy chọn có sẵn.
Định nghĩa quyết định là gì?

Thẩm quyền ra quyết định

Quyết định được phê chuẩn bởi các đối tượng như:

 • Quyết định từ Chủ tịch nước.
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Quyết định của Chủ nhiệm Tổng cục Kiểm toán Nhà nước.
 • Quyết định của Hội đồng nhân dân các cấp.
 • Các dạng quyết định

  Các dạng quyết định và thẩm quyền ra lệnh.
  Các dạng quyết định và thẩm quyền ban hành

  Quyết định của Tổng thống

  Quyết định về động viên tổng quát hoặc cục bộ, công bố và bãi bỏ tình trạng khẩn cấp được Chủ tịch nước ban hành dựa trên nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp hoặc Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành quyết định về các vấn đề khác, công bố và bãi bỏ tình trạng khẩn cấp có thể áp dụng trên toàn quốc hoặc tại từng địa phương.

  Tin mới: 🏆  Điểm khác biệt của tế bào ung thư và tế bào thường

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  Thủ tướng Chính phủ ra lệnh để đặt ra quyết định để quy định:.

 • Cách thức quản lý và điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, quy định về việc làm việc với các thành viên Chính phủ, chính quyền địa phương và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
 • Các biện pháp chỉ đạo và phối hợp hoạt động giữa các thành viên Chính phủ được thực hiện để kiểm tra hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
 • ≫> Tham khảo thêm: Nghị định là cái gì?

  Quyết định của Chủ nhiệm Tổng cục Kiểm toán Nhà nước

  Quyết định của Chủ nhiệm Tổng cục Kiểm toán Nhà nước đã được ban hành để đưa ra các quy định về chuẩn mực kiểm toán nhà nước, quy trình kiểm toán và hồ sơ kiểm toán.

  Quyết định của Hội đồng nhân dân các cấp

 • Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ban hành để chi tiết hóa các điều, khoản, điểm trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. Nó cũng đảm nhận việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách, quốc phòng và an ninh tại địa phương.
 • Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được pháp luật giao.
 • Tin mới: 🏆  Nhà ở cần có yếu tố gì thì mới vượng khí

  Văn bản quyết định có được xem là quy phạm pháp luật không?

  Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Một văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ yếu tố cấu thành, được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được điều chỉnh bởi luật và mang tính quy phạm bắt buộc, được đảm bảo thực hiện bởi nhà nước.

  Cơ sở để đưa ra quyết định

  Quyết định được ban hành dựa trên các chủ thể được quy định bởi pháp luật, phụ thuộc vào tình hình thực tế và nhu cầu giải quyết các công việc phát sinh trong nội bộ.

  Mỗi quyết định có thể có nội dung khác nhau, nhưng sẽ có cùng một hình thức, được xây dựng dựa trên luật Ban hành văn bản quy phạm hành chính và một số luật liên quan.

  ≫> Xem thêm: Văn bản dưới quy định là gì? So sánh văn bản quy định và văn bản dưới quy định.

  Một ví dụ về một quyết định

  Quyết định 23/2021/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ công nhân gặp khó khăn do đại dịch COVID 19.

  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, điều chỉnh các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

  Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về việc thiết lập quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế.

  Tin mới: 🏆  Quản lý nguồn nhân lực là gì? Khái niệm, mục tiêu và vai trò

  Hy vọng rằng qua bài viết này, cùng với việc trình bày các ví dụ cụ thể từ Luật Nguyễn Hưng, sẽ cung cấp kiến thức hữu ích và giải đáp những thắc mắc của tất cả mọi người.

  Add a comment