Thành phẩm là gì? Quy trình quản lý thành phẩm hiệu quả nhất

Thành phẩm là gì? Quy trình quản lý thành phẩm hiệu quả nhất

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
262
Thành phẩm hoặc Finished Goods (Finished Product) là những sản phẩm đã hoàn thành quá trình sản xuất, chế biến bởi các bộ phận sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp hoặc được gia công bởi đơn vị ngoài và sau đó được kiểm nghiệm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng
thanh-pham-la-gi-quy-trinh-quan-ly-thanh-pham-hieu-qua-nhat-172860

Thành phẩm hoặc Finished Goods (Finished Product) là những sản phẩm đã hoàn thành quá trình sản xuất, chế biến bởi các bộ phận sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp hoặc được gia công bởi đơn vị ngoài và sau đó được kiểm nghiệm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật trước khi nhập kho.

Thành phẩm là gì? Quy trình quản lý thành phẩm hiệu quả nhất

Sản phẩm đã hoàn thành một phần trong quy trình sản xuất, đạt tiêu chuẩn chất lượng để nhập kho hoặc bán ra.

Thành phẩm và sản phẩm là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, chủ kinh doanh và người có trách nhiệm cần có hiểu biết sâu sắc về điều này.

Thành phẩm

Sản phẩm

Giới hạn

Thành phẩm là kết quả cuối cùng của một quy trình sản xuất. Được gắn liền với một quy trình sản xuất công nghệ và nằm trong quy mô của một doanh nghiệp nhất định.

Sản phẩm chính là kết quả cuối cùng của một quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ

Phạm vi

Phạm vi của thành phẩm chỉ được xác định ở giai đoạn cuối của quy trình công nghệ trong giai đoạn sản xuất.

Phạm vi của sản phẩm sẽ bao gồm thành phẩm và bán thành phẩm

2. Đánh giá sản phẩm hoàn thiện

Thành phẩm sẽ được đánh giá dựa trên giá thành sản xuất thực tế, tuân theo nguyên tắc giá gốc. Đánh giá sẽ phù thuộc vào sự vận động của thành phẩm. Việc đánh giá này bao gồm đánh giá thành phẩm khi nhập kho và đánh giá sản phẩm khi xuất kho.

2.1 Đánh giá sản phẩm hoàn thiện nhập kho

Doanh nghiệp sản xuất thành phẩm và nhập kho, phản ánh giá thành sản xuất thực tế bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

Sản phẩm đã hoàn thành từ việc thuê ngoài để chế biến được nhập vào kho: Được tính theo giá trị thực tế của việc chế biến, bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí thuê ngoài và các chi phí trực tiếp khác như chi phí vận chuyển, bốc dỡ hay hao hụt,…

Để tính giá trị ban đầu của sản phẩm khi nhập kho, bộ phận kế toán có thể tham khảo phương pháp tính toán:.

Chi phí chế biến ngoài = Chi phí sản xuất + Chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất.

2.1 Đánh giá sản phẩm khi nhập kho

2.2 Đánh giá sản phẩm hoàn thiện xuất kho

Việc đánh giá sản phẩm khi xuất kho cũng được thể hiện dựa trên giá thành sản xuất thực tế. Sản phẩm xuất kho thuộc nhóm tài sản hàng tồn kho, và theo chuẩn mực số 02 của kế toán hàng tồn kho, có 4 phương pháp để tính giá thành thực tế của sản phẩm tồn kho hoặc xuất kho.

Tin mới: 🏆  Đạo đức kinh doanh là gì? Vai trò của đạo đức trong kinh doanh
 • Phương pháp tính theo giá định mức.
 • Phương pháp chia quyền trung bình.
 • Phương pháp nhập trước, xuất trước.
 • Phương pháp nhập vào trước, xuất ra sau.
 • Giá ban đầu của sản phẩm xuất kho có thể được tính dựa theo công thức:.

  Giá ban đầu của sản phẩm khi xuất kho = Tổng số sản phẩm xuất kho nhân với giá trung bình cho mỗi sản phẩm.

  Đối với phương pháp xác định giá trị trung bình của quyền sở hữu, nhân viên kế toán có thể xác định như sau:

  Đơn giá trung bình của quyền sở hữu gia quyền trong một kỳ lưu trữ được tính bằng tổng giá trị của sản phẩm tồn đầu kỳ và giá trị của sản phẩm nhập trong kỳ, chia cho tổng số lượng sản phẩm.

  Hoặc.

  Số thành phẩm tồn đầu kỳ cộng với số thành phẩm nhập trong kỳ chia cho đơn giá bình quân cả kỳ.

  3. Quy trình quản lý hàng hoàn chỉnh

  3.1 Quản lý xuất kho

  Khi nhận thông báo, kho thành phẩm sẽ xuất hàng ra kho và kế toán kho sẽ kiểm tra số lượng để đảm bảo đủ sản phẩm theo yêu cầu xuất.

  Sau khi đảm bảo đủ thành phẩm và hoàn thành lập phiếu xuất kho, thông tin đơn hàng sẽ được sử dụng để lập phiếu xuất. Phiếu xuất sau đó được chuyển đến thủ kho. Cuối cùng, thủ kho sẽ thực hiện việc xuất kho dựa trên dữ liệu trên phiếu xuất kho đã được lập.

  Tin mới: 🏆  Điểm du lịch là gì? Đặc điểm và phân loại
  Quản lý xuất kho là quá trình điều phối và kiểm soát việc xuất hàng hóa từ kho, bao gồm các hoạt động như xác định số lượng hàng hóa cần xuất, đóng gói, ghi chú thông tin về hàng hóa và lập báo cáo liên quan.

  3.2 Quản lý nhập hàng vào kho

  Khi yêu cầu nhập thành phẩm vào kho được đưa ra, thủ kho sẽ tiến hành kiểm tra và ký xác nhận trên giấy giao nhận. Sau đó, thủ kho sẽ lập phiếu nhập kho, ký nhận và thực hiện việc nhập kho thành phẩm, đồng thời cập nhật dữ liệu để có thể theo dõi chính xác số lượng thành phẩm được lưu trữ trong kho.

  3.3 Quản lý vận chuyển hàng hoàn thiện

  Đề xuất cần được phòng ban, bộ phận có thẩm quyền chấp thuận trước khi lập phiếu chuyển kho thành phẩm trong trường hợp có nhu cầu chuyển đổi thành phẩm giữa các kho.

  Để đảm bảo yêu cầu của kho, chúng ta cần thực hiện quy trình kiểm kê chi tiết số lượng thành phẩm để tránh sai sót và bất cập. Đồng thời, cần cập nhật dữ liệu để theo dõi lượng thành phẩm giữa các kho.

  Dưới đây là những chia sẻ của Sapo về sản phẩm và các yếu tố liên quan đến việc đánh giá sản phẩm. Chúng tôi mong rằng những chia sẻ này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm sản phẩm cũng như quy trình quản lý sản phẩm một cách hiệu quả nhất.

  Add a comment