Đơn vị sự nghiệp công lập – định nghĩa, đặc điểm và ví dụ

Đơn vị sự nghiệp công lập – định nghĩa, đặc điểm và ví dụ

Tài Chính
22/09/2023 by ACRANUP Network
294
Định nghĩa về tổ chức công lập là gì? 1. Khái niệm đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9, Luật viên chức 2010, đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập, có tư cách
don-vi-su-nghiep-cong-lap-dinh-nghia-dac-diem-va-vi-du-314119

Đơn vị sự nghiệp công lập - định nghĩa, đặc điểm và ví dụ

Định nghĩa về tổ chức công lập là gì?

1. Khái niệm đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9, Luật viên chức 2010, đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công và phục vụ quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, theo Điều 3, Khoản 1, Nghị định 120/2020/NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp công lập ở quốc gia khác được xác định như sau:

Các tổ chức công lập là các tổ chức được thành lập bởi các bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền từ Nhà nước. Các tổ chức này có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trụ sở của các tổ chức này có thể được đặt ở nước ngoài.

Theo Khoản 2, Điều 9 của Luật viên chức năm 2010, đơn vị sự nghiệp công lập có cơ cấu tổ chức quản lý như sau:

 • Đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ hoàn toàn về nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự.

  Tin mới: 🏆  Please Wait - Nghĩa Của Từ Bis Bis Là Gì
 • Công ty công lập chưa được giao đầy đủ quyền tự chủ về nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

 • Số lượng nhân viên trong tổ chức công việc.

  2. Đặc trưng của cơ quan sự nghiệp công lập

  Công ty nhà nước thực hiện đầu tư và xây dựng các đơn vị công lập để hoạt động, với sự hỗ trợ tài chính từ Nhà nước ở mức độ khác nhau tùy thuộc vào từng loại hình.

  Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập với mục tiêu cung cấp các dịch vụ sự nghiệp trong lĩnh vực Nhà nước, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân và các lĩnh vực mà khu vực phi Nhà nước không đầu tư hoặc không quan tâm đến.

  Hiện tại đang được cải tiến theo hướng tự quản và thực hiện kế toán độc lập.

  Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động dưới chế độ của người đứng đầu, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, giới hạn tình trạng lạm quyền, vượt quyền và chống tham nhũng.

  Đặc tính của tổ chức công lập

  Cơ quan công lập được Chính phủ đầu tư xây dựng.

  Hiện tại, đã có quy định về việc thành lập Hội đồng quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Hội đồng này có trách nhiệm đảm bảo việc chi thường xuyên và đầu tư vào các đơn vị sự nghiệp công lập khác khi cần thiết.

  Chủ yếu tuyển dụng theo vị trí công việc, hợp đồng, quản lý và sử dụng dưới tư cách viên chức. Ngoài ra, người đứng đầu đơn vị là công chức.

  Tin mới: 🏆  Quản trị chiến lược là gì? Tại sao phải thực hiện quản trị chiến lược?

  Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập có thể được chia thành 4 loại theo quy định của Nghị định số 116/2015/NĐ-CP của Chính Phủ.

 • Đơn vị tự đảm bảo chi tiêu đều đặn và chi đầu tư.

 • Đơn vị tự cam kết trả tiền đều đặn.

 • Đơn vị tự chịu trách nhiệm một phần chi tiêu đều đặn.

 • Đơn vị được Nhà nước đảm bảo chi trả đều đặn.

 • 3. Ví dụ về tổ chức công lập

  Theo quy định tại Điều 9, Khoản 2, Luật viên chức năm 2010, đơn vị công tác công lập bao gồm:.

  Tự quản hoàn toàn về nhiệm vụ, tài chính, tổ chức cơ cấu nhân sự.

  Chưa có sự tự chủ đầy đủ về nhiệm vụ, tài chính và tổ chức nhân sự. Đơn vị này chủ yếu là các viện nghiên cứu và bệnh viện thuộc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  3.1. Đơn vị thuộc sự nghiệp công lập

  Mục 2, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định các cơ quan công lập bao gồm:.

 • Đơn vị công tác công lập nằm trong phạm vi quản lý của Bộ và Cơ quan thuộc cùng ngang bộ.

 • Công ty công lập được thành lập bởi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, không phải là một tổ chức công lập.

 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 • Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc trực thuộc Trung ương.

  Tin mới: 🏆  Chi phí tài chính là gì? Ý nghĩa của chi phí tài chính
 • 3.2. Một ví dụ cụ thể

  Ví dụ cụ thể cho sự tôn kính và lòng thành kính dành cho các nữ thần Hindu là Tháp Bà Ponagar, một Di sản văn hóa Chăm Pa với kiến trúc độc đáo và cảnh quan ngoạn mục.

  Ví dụ về tổ chức sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

  1) Các đơn vị sự nghiệp công lập nằm trong phạm vi quản lý của Bộ và các cơ quan ngang bộ, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

 • Các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ bao gồm đơn vị trong cơ cấu tổ chức của Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ và đơn vị đặt tại nước ngoài. Ví dụ:

 • Trường Đại học Luật Hà Nội nằm trong Bộ tư pháp và được quản lý bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo.

  Viện Nghiên cứu thiết kế trường học dưới sự quản lý của Bộ giáo dục và Đào tạo.

  Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung cấp nhân lực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục và các tổ chức tương đương Tổng cục nằm trong Bộ.

 • Đơn vị sự nghiệp công cộng thuộc Cục, Chi cục trong Bộ.

 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức thuộc Bộ.

 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Tổng cục trong Bộ.

 • 2) Cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm quản lý các đơn vị công lập, bao gồm cả các đơn vị công lập ở nước ngoài.

  3) Các đơn vị được thành lập bởi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nhưng không thuộc loại đơn vị sự nghiệp công lập.

  Tin mới: 🏆  Đa cộng tuyến là gì? Nguyên nhân, hậu quả và cách phát hiện, khắc phục

  4) Cơ quan công lập hoạt động trong phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm:.

 • Cơ quan sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh.

 • Ví dụ: Đài truyền hình là một tổ chức công cộng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • Đơn vị nghề nghiệp công lập thuộc tổ chức chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở).

 • Ví dụ: Bệnh viện Thanh Nhàn thuộc Sở y tế Hà Nội.

 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Chi cục và tương đương thuộc Sở.

 • Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội là một tổ chức công lập thuộc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội thành phố Hà Nội.

 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác dưới sự quản lý của UBND cấp tỉnh.

 • 5) Các tổ chức công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện, hoặc quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

  Các nội dung có liên quan đến khái niệm đơn vị sự nghiệp công lập được trình bày ở trên. Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề này, hãy liên hệ với eBH – Bảo hiểm xã hội điện tử để được hỗ trợ tốt nhất.

  Add a comment