GDP là gì? Công thức tính và ý nghĩa của GDP đối với kinh tế

GDP là gì? Công thức tính và ý nghĩa của GDP đối với kinh tế

Tài Chính
25/09/2023 by ACRANUP Network
278
GDP là gì? Các thuật ngữ liên quan đến GDP Định nghĩa GDP là gì? GDP là gì? GDP (Gross Domestic Product) là tổng giá trị thị trường của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong lãnh thổ một quốc gia, gọi là sản phẩm quốc nội hoặc sản phẩm nội địa. Giá
gdp-la-gi-cong-thuc-tinh-va-y-nghia-cua-gdp-doi-voi-kinh-te-946913

GDP là gì? Các thuật ngữ liên quan đến GDP

Định nghĩa GDP là gì?

GDP là viết tắt của Gross Domestic Product, trong tiếng Việt có nghĩa là Sản phẩm quốc nội, là một chỉ số kinh tế quan trọng để đo lường giá trị tổng sản phẩm và dịch vụ của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định.
GDP là gì?

GDP (Gross Domestic Product) là tổng giá trị thị trường của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong lãnh thổ một quốc gia, gọi là sản phẩm quốc nội hoặc sản phẩm nội địa. Giá trị GDP được tính toán theo quý hoặc theo năm.

GDP là một yếu tố quan trọng đối với mỗi vùng/ quốc gia, nó thể hiện mức độ phát triển kinh tế và sự tiến bộ của vùng/ quốc gia đó.

GDP cho thấy các hàng hóa được sản xuất và bán trên thị trường, loại trừ hàng lậu và các sản phẩm tự cung tự cấp (ví dụ như tự trồng rau để ăn).

GDP chỉ biểu thị giá trị kết quả cuối cùng của các hàng hóa và dịch vụ, không tính đến quá trình.

Tin mới: 🏆  Tìm hiểu toàn cầu hóa là gì tổng hợp thông tin chính xác

GDP được tính dựa trên phạm vi kinh tế của một quốc gia, bao gồm các đơn vị sản xuất và kinh doanh như tổ chức, cá nhân và gia đình.

Thu nhập trung bình đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người là một chỉ số trung bình cho thấy hiệu suất sản xuất và kinh doanh của mỗi cá nhân trong một khoảng thời gian cụ thể.

GDP bình quân đầu người của quốc gia đó được tính bằng cách chia GDP của quốc gia tại thời điểm đó cho tổng số dân của quốc gia cùng thời gian đó.

Ví dụ: Trong năm 2019, nước H đạt mức GDP 200 triệu USD với tổng dân số là 10 triệu người. GDP bình quân đầu người là: .

200,000,000 / 10,000,000 = 20 USD/mỗi người.

Chỉ số GDP càng tăng thì mức thu nhập và chất lượng cuộc sống của cư dân càng được cải thiện.

GDP thể hiện là gì?

GDP danh nghĩa, hay còn gọi là Nominal GDP, đo lường sản lượng hàng hóa và dịch vụ theo giá thị trường hiện tại. Vì giá cả thay đổi hàng trăm, hàng nghìn lần trong một năm, phương pháp bình quân gia quyền được sử dụng để tính toán giá trung bình của mỗi sản phẩm.

GDP thực hiện = (Tổng sản phẩm và dịch vụ trong thời điểm đó) x (giá trị của sản phẩm và dịch vụ trong cùng thời điểm).

Nó thể hiện sự tăng trưởng kinh tế và lạm phát. GDP chỉ phản ánh sự tăng giá của sản phẩm và dịch vụ trong thời gian này so với thời gian trước, không phản ánh số lượng.

Tin mới: 🏆  Phân biệt PPNC định lượng và PPNC định tính|

Tổng sản phẩm quốc nội thực tế (GDP thực tế)

Là chỉ số về giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ trong nước đã được điều chỉnh theo tốc độ lạm phát. Giá trị này sẽ cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác nhất để các chuyên gia tham khảo và định kế hoạch chính sách cho Ngân hàng Trung ương Quốc Gia.

Cách tính sản phẩm quốc nội thực tế (GDP) là:

GDP thực tế được tính bằng cách chia GDP danh nghĩa cho hệ số giảm phát GDP.

Ví dụ: Giá hàng hóa đã tăng 10%, hệ số giảm giá = 1 + 10% = 1,1%.

GDP hình thức là 100 tỷ USD do đó GDP thực tế = 100 tỷ USD / 1,1 = 90,9 tỷ USD.

Có 2 tình huống khi có giá trị GDP thực tế:

 • Lạm phát tích cực (đang tăng): Tổng sản phẩm quốc nội thực tế < Tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa.
 • Lạm phát giảm (giảm tỷ lệ lạm phát): GDP thực tế lớn hơn GDP danh nghĩa.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số GDP

  Các yếu tố nào tác động lên chỉ số GDP?
  Những yếu tố nào ảnh hưởng đến chỉ số GDP?
 • Dân số có mối liên hệ quan trọng với GDP, bởi dựa vào dân số để tính GDP bình quân đầu người. Dân số đóng góp vào việc tạo ra vật chất và tiêu thụ các sản phẩm mà họ sản xuất.
 • FDI (Foreign Direct Investment) là nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào quốc gia, nhằm mục đích xây dựng các dự án có tính bền vững như chính phủ, hạ tầng và nhà máy. Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài được coi là một yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước và là một bằng chứng cho chính sách mở cửa kinh tế quốc tế.
 • Lạm phát (Inflationary): Khi hàng hóa và dịch vụ đồng loạt tăng giá trong thời gian dài, đồng tiền mất giá và gây khủng hoảng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng GDP càng cao, lạm phát cũng càng cao. Chính phủ đã áp dụng các chính sách kinh tế để kiểm soát lạm phát không vượt quá tăng trưởng GDP.
 • Một số yếu tố khác: tài nguyên tự nhiên, cơ cấu ngành nghề, quy định pháp luật,…
 • Tin mới: 🏆  Khu đô thị tiếng Anh là gì? – Các tiêu chí để xác định một khu đô thị

  Phương pháp tính GDP và tầm quan trọng của GDP đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia

  Có nhiều cách tính GDP tùy thuộc vào góc nhìn, nhưng kết quả cuối cùng là tương đương. Tính GDP có thể được thực hiện theo 3 phương pháp khác nhau.

  Các cách tính GDP bao gồm phương pháp chi tiêu, phương pháp sản xuất và phương pháp thu nhập. Mỗi phương pháp có những ưu điểm và hạn chế riêng, nhưng đều giúp đo lường và đánh giá giá trị kinh tế của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định.
  Các cách tính GDP

  Phương pháp chế tạo

  Trong quá trình sản xuất, tổng sản phẩm nội địa được tính bằng tổng giá trị gia tăng của kinh tế trong một khoảng thời gian.

  GDP = Giá trị gia tăng + Thuế nhập khẩu.

  Hoặc.

  GDP = Giá trị sản xuất – chi phí trung gian + thuế nhập khẩu.

  Giá trị gia tăng: lợi nhuận của người làm, tiền lương, bảo hiểm, sự mất giá của tài sản cố định,….

  Thuế nhập khẩu là vùng lãnh thổ/quốc gia quy định tính vào các hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài về.

  Phương pháp cuối cùng sử dụng (tính tổng chi tiêu/chỉ tiêu)

  Phương pháp này được áp dụng rộng rãi, bao gồm việc tiêu dùng cuối cùng của các hộ gia đình trong việc mua sắm và sử dụng hàng hóa, cũng như sự chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia.

  Công thức của sản phẩm quốc nội (GDP) được tính như sau:

  GDP = Tiêu dùng + Chi tiêu công + Đầu tư + Thặng dư xuất nhập khẩu.

  Trong đó:..

 • C: tổng giá trị chi tiêu cho các sản phẩm và dịch vụ của các hộ gia đình trong nước đó.
 • Tổng số tiền chi tiêu của các nhà đầu tư bao gồm các trang thiết bị máy móc, xưởng,….
 • G: tổng số tiền chi của chính phủ.
 • NX là sự cân đối thương mại: số tiền kinh tế xuất khẩu ròng. X: số tiền xuất khẩu – N: số tiền nhập khẩu.
 • Tin mới: 🏆  Cổ tức là gì? Trả cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt lợi hơn?

  Phương pháp kiếm thu nhập

  GDP của một đất nước được tính toán dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm thu nhập của người lao động, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định và giá trị thặng dư sản xuất trong kỳ.

  Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) = Tiền lương + Lợi nhuận + Thuế thu nhập cá nhân + Đầu tư + Chi tiêu chính phủ + Sản phẩm ròng.

  Trong đó:..

 • W: đại diện cho mức lương.
 • R: là số tiền phải trả cho việc thuê.
 • I: là lợi tức.
 • Pr: là số tiền kiếm được.
 • Các loại thuế áp dụng cho dịch vụ và hàng hóa được bán trên thị trường, cùng với trợ cấp do chính phủ cung cấp để hỗ trợ sản xuất (thuế gián thu ròng).
 • Nguyên nhân: mất mát tài sản cố định.
 • GDP và những vấn đề còn hạn chế

 • Do chỉ dựa trên các giấy tờ chính thức, nên không thể kiểm soát được các hoạt động kinh tế ngoài luồng như mua bán chợ đen, tình nguyện, làm tại gia đình,….
 • GDP chỉ tính toán các giao dịch mua bán cuối cùng và đầu tư mới, không tính đến các thỏa thuận và giao dịch trong quá trình sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ cuối cùng.
 • Không thể khẳng định chắc chắn liệu người dân nước này có thực sự hạnh phúc hay không, chỉ có thể phản ánh được về vật chất.
 • Tổng kết

  GDP là một chỉ số quan trọng để đánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia và giúp bạn hiểu và phân tích những biến động trên thị trường. Chúng tôi hy vọng những kiến thức về GDP mà DNSE cung cấp trong bài viết đã mang lại những thông tin hữu ích cho bạn.

  Tin mới: 🏆  Khái niệm học giả là gì? Cần làm gì để trở thành học giả

  Add a comment