Phân biệt PPNC định lượng và PPNC định tính|

Phân biệt PPNC định lượng và PPNC định tính|

Tài Chính
22/09/2023 by ACRANUP Network
299
1. Nghiên cứu Số lượng (Quantitative research) Đo lường hiện tượng bằng cách áp dụng phương pháp định lượng được sử dụng để xem xét và đánh giá các đối tượng nghiên cứu. Thông thường, phương pháp định lượng được áp dụng cho các hiện tượng có thể được biểu diễn hoặc chuyển đổi thành
phan-biet-ppnc-dinh-luong-va-ppnc-dinh-tinh-310785

1. Nghiên cứu Số lượng (Quantitative research)

Đo lường hiện tượng bằng cách áp dụng phương pháp định lượng được sử dụng để xem xét và đánh giá các đối tượng nghiên cứu. Thông thường, phương pháp định lượng được áp dụng cho các hiện tượng có thể được biểu diễn hoặc chuyển đổi thành số.

Nghiên cứu định lượng thường liên quan đến việc kiểm định (lý thuyết) dựa trên phương pháp suy diễn. Nói một cách khác, nghiên cứu định lượng là việc sử dụng các phương pháp khác nhau để đo lường, lượng hóa và diễn giải các mối quan hệ giữa các nhân tố (biến) với nhau.

Trong lĩnh vực khoa học xã hội, phương pháp định lượng được áp dụng phổ biến trong các ngành tâm lý học, kinh tế học, xã hội học, tiếp thị, y tế, ….

1. Nghiên cứu Số lượng (Quantitative research) Dữ liệu trong nghiên cứu định lượng?

 • Ví dụ: các số, số lượng, tỷ lệ, mức độ, ….
 • Dữ liệu định lượng cho thấy mức độ, sự khác biệt và giá trị trung bình được tính toán dựa trên con số thu thập trong quá trình thu thập.
 • Đặc trưng cơ bản của nghiên cứu định lượng?

 • Nghiên cứu số lượng liên quan đến lượng và số trong khi nghiên cứu chất lượng liên quan đến chất và miêu tả.
 • Nghiên cứu định lượng nhằm đo lường và kiểm tra mối quan hệ giữa các biến số dưới dạng số liệu và thống kê.
 • Khi áp dụng phương pháp nghiên cứu này, việc sử dụng các mô hình kinh tế lượng và mô hình toán là cần thiết.
 • Nghiên cứu định lượng là phương pháp được sử dụng để tổng quát hóa kết quả nghiên cứu bằng cách sử dụng phân phối ngẫu nhiên và lấy mẫu đại diện.
 • Việc nghiên cứu định lượng yêu cầu lượng hóa các biến số có bản chất là định tính (không đo lường được).
 • Tin mới: 🏆  Tầm Nhìn Là Gì? Tại Sao Cần Xây Dựng Tầm Nhìn Doanh Nghiệp?

  Khi hỏi về mức độ hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ, chúng ta thu được các câu trả lời định tính như “Rất không hài lòng”, “Tương đối hài lòng”, “Rất hài lòng”, … Để thực hiện các nghiên cứu định lượng, người nghiên cứu cần chuyển đổi các dữ liệu định tính này thành dạng số từ 1 (tương ứng với “Rất không hài lòng”) đến 5 (tương ứng với “Rất hài lòng”).

  Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định lượng?

  Có nhiều cách thu thập dữ liệu như cân, đo, sử dụng bảng câu hỏi có cấu trúc để khảo sát/phỏng vấn, quan sát và ghi chép dữ liệu, cũng như tập hợp lại dữ liệu định lượng trong quá khứ.

  2. Nghiên cứu chất lượng (Qualitative research)

  2. Nghiên cứu chất lượng (Qualitative research)“Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted” (Albert Einstein) – Không phi mi th đu có th đếm được s ln và không phi mi th đu có thđếm được.

  Nghiên cứu định tính là một phương pháp tiếp cận nhằm khám phá, mô tả và giải thích dựa trên việc thu thập thông tin từ các trải nghiệm, nhận thức, động cơ, dự định, hành vi và thái độ. Phương pháp này có thể giúp chúng ta xây dựng giả thuyết và đưa ra các giải thích. Nghiên cứu định tính thích hợp để trả lời các câu hỏi như “Thế nào”, “Tại sao” hoặc “Cái gì”.

  Tin mới: 🏆  Hố Đen: Lý giải về Hố Đen, sức mạnh quái vật của Hố đen

  Dữ liệu trong nghiên cứu định tính?

  Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu có thể là dữ liệu định tính hoặc dữ liệu định lượng (đã được giải thích ở phần trên).

  Dữ liệu định tính thường được biểu diễn bằng chữ để thể hiện tính chất, đặc điểm và sự khác biệt, không thể tính trung bình của dữ liệu này. Một số ví dụ về dữ liệu định tính bao gồm giới tính (nam hoặc nữ) và kết quả học tập của sinh viên (giỏi, khá, trung bình, yếu…).

  Việc lưu ý là, để phục vụ mục đích thống kê, mô tả trong nghiên cứu định tính, ta có thể mã hóa dữ liệu định tính thành dạng số (lượng hóa) tương tự như khi sử dụng nghiên cứu định lượng. Tuy nhiên, điểm khác biệt duy nhất là khi sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, người nghiên cứu không sử dụng các mô hình kinh tế lượng, mô hình toán với dữ liệu đã được lượng hóa.

  Đặc trưng cơ bản của nghiên cứu định tính?

 • Nghiên cứu định tính liên quan đến việc miêu tả, diễn giải và có phần cá nhân từ người nghiên cứu.
 • Nghiên cứu định lượng có mục tiêu trả lời các câu hỏi nghiên cứu bằng dữ liệu giải thích, minh chứng cho kết quả của người nghiên cứu. Tuy nhiên, những kết quả này không được chứng thực bằng các mô hình kinh tế lượng hay toán.
 • Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính đặc biệt phù hợp để trả lời các câu hỏi mà phương pháp nghiên cứu định lượng chưa thực hiện được, nhằm mở ra những hướng nghiên cứu mới sử dụng phương pháp khoa học. Tuy nhiên, đây cũng là một thách thức đối với nhà nghiên cứu khi áp dụng phương pháp này.
 • Phương pháp này có vẻ dễ sử dụng nhưng không dễ thuyết phục vì yếu tố này phụ thuộc nhiều vào trình độ, năng lực tư duy và lí luận của người nghiên cứu. Trái ngược với nghiên cứu định lượng, nghiên cứu này phụ thuộc vào kết quả sau khi chạy các mô hình.
 • Tin mới: 🏆  Rủi Ro Tín Dụng Là Gì? Làm Cách Nào Để Quản Lý Rủi Ro?

  Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính?

  Bên cạnh các phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định lượng, nghiên cứu định tính cũng có thể sử dụng các phương pháp như: phỏng vấn chuyên gia, quan sát, ghi hình, ghi âm, gửi thư, viết nhật ký, ….

  3. Sự khác biệt giữa phân tích chất lượng và phân tích số lượng

  Định lượng Định tính
  Đặc điểm
 • Nhấn mạnh vào kiểm tra bằng chứng
 • Tập trung vào cơ sở lập luận hoặc các nguyên nhân của các sự kiến
 • Cách tiếp cận logic và phê phán
 • Cách nhìn khách quan của người ngoài cuộc, cách xa số liệu
 • Tập trung kiểm tra giả thuyết
 • Kết quả được định hướng
 • Nhấn mạnh vào sự hiểu biết
 • Tập trung vào sự hiểu biết từ quan điểm của người cung cấp thông tin
 • Cách tiếp cận qua lý lẽ và giải thích
 • Cách nhìn chủ quan của người trong cuộc và gần gũi với số liệu
 • Định hướng thăm dò, giải thích
 • Quá trình được định hướng
 • Khó khăn
 • Tiềm ẩn nhiều sai biệt thống kê, tốn nhiều thời gian nếu gặp vấn đề về dữ liệu
 • Khó kiểm soát chất lượng dữ liệu điều tra
 • Khó tiếp cận chuyên gia để phỏng vấn
 • Khó viết phần phân tích và báo cáo
 • Nên lựa chọn sử dụng khi
 • Bạn thật sự am hiểu và có khả năng xử lý và phân tích dữ liệu thống kê.
 • Vấn đề nghiên cứu có tính chất mô tả và dự báo mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc và biến tác động (biến độc lập).
 • Nếu chọn nghiên cứu định lượng, cần chú ý khả năng thu thập dữ liệu và khả năng thực hiện thiết kế nghiên cứu hoàn chỉnh.
 • Bạn chưa thật sự am hiểu và có khả năng xử lý và phân tích dữ liệu thống kê tốt.
 • Vấn đề nghiên cứu không nhằm mô tả và dự báo mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc và biến tác động.
 • Các vấn đề nghiên cứu tập trung vào sự khám phá một kinh nghiệm hoặc hành vi, về một hiện tượng còn ít biết tới
 • Nếu chọn nghiên cứu định tính, nên chú ý khả năng tiếp cận và phỏng vấn chuyên gia hoặc thu thập dữ liệu thứ cấp.
 • Tin mới: 🏆  Sơ lược về thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp trong chứng khoán

  Để chọn phương pháp nghiên cứu thích hợp, người nghiên cứu cần quan tâm đến một số yếu tố sau đây: (i) vấn đề và câu hỏi nghiên cứu; (ii) kỹ năng và sở trường của nhà nghiên cứu; và (iii) khả năng thu thập dữ liệu nghiên cứu.

  Dù chúng ta thường tập trung vào nghiên cứu dạng định tính hoặc định lượng, nhưng trong thực tế, chúng ta có thể kết hợp và sử dụng cả hai phương pháp trong một nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu định lượng có thể tổng quát hóa kết quả từ mô hình, trong khi nghiên cứu định tính có thể làm cho kết luận trở nên thuyết phục hơn bằng cách sử dụng ý kiến của chuyên gia hoặc tình hình thực tế liên quan đến đối tượng/chủ đề được nghiên cứu. Xem thêm về các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong nghiên cứu khoa học tại đây.

  Add a comment