Quản trị doanh nghiệp là gì? Một số thông tin hữu ích

Quản trị doanh nghiệp là gì? Một số thông tin hữu ích

Tài Chính
25/09/2023 by ACRANUP Network
325
1. Định nghĩa quản trị doanh nghiệp là gì? 1.1 Định nghĩa Quản trị doanh nghiệp là gì? Quản trị doanh nghiệp (corporate governance) mang ý nghĩa của những cơ chế và quy định, nhằm điều hành và kiểm soát hoạt động của công ty. Nó có vai trò quan trọng trong việc giúp doanh
quan-tri-doanh-nghiep-la-gi-mot-so-thong-tin-huu-ich-114910

1. Định nghĩa quản trị doanh nghiệp là gì?

1.1 Định nghĩa Quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản trị doanh nghiệp (corporate governance) mang ý nghĩa của những cơ chế và quy định, nhằm điều hành và kiểm soát hoạt động của công ty. Nó có vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu và tầm nhìn của mình một cách hiệu quả. Cơ cấu quản trị doanh nghiệp định rõ quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên trong công ty, bao gồm cổ đông, hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát và các bên liên quan khác.

1.1 Định nghĩa của quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản lý kinh doanh là các cơ chế, quy định mà công ty áp dụng để điều hành và kiểm soát.

✍ Xem thêm: Chứng nhận ISO 9001 quản lý chất lượng| Hướng dẫn sử dụng miễn phí.

1.2 Tính chất cốt lõi của quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp được xây dựng trên nguyên tắc phân chia rõ ràng giữa quản lý và sở hữu doanh nghiệp. Mặc dù công ty thuộc sở hữu của chủ sở hữu, nhưng để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của công ty, vai trò lãnh đạo của Hội đồng quản trị/thành viên góp vốn, sự điều hành của Ban giám đốc và đóng góp của nhân viên là rất quan trọng. Tuy nhiên, những bên liên quan này không luôn có cùng ý chí và quyền lợi. Do đó, cần có một cơ chế điều hành và kiểm soát để nhà đầu tư và cổ đông có thể kiểm soát việc điều hành công ty một cách hiệu quả nhất.

Tin mới: 🏆  Phân biệt khái niệm nhà ở xã hội và nhà ở thương mại

1.3 14 nguyên tắc quản lý doanh nghiệp của Fayol

1 Chuyên môn hóa/Phân công hóa lao động 8

Tập trung hóa

2 Thẩm quyền phải đi kèm với trách nhiệm tương ứng 9

“Xích lãnh đạo”

3 Kỷ luật 10

Trật tự

4 Thống nhất về mệnh lệnh 11

Sự công bằng

5 Thống nhất về đường lối 12

Ổn định nhiệm vụ

6 Lợi ích chung cần đặt lên trên hết 13

Sáng kiến

7 Thù lao 14

Tinh thần đoàn kết

1.4 Nội dung quản lý doanh nghiệp

Có 3 yếu tố chủ yếu trong nội dung quản trị doanh nghiệp, bao gồm:

 • Công ty yêu cầu thành viên Hội đồng Quản trị và Hội đồng thành viên phải là những cá nhân “độc lập” để giám sát và hạn chế quyền lực của Ban Giám đốc, đồng thời bảo vệ quyền lợi của cổ đông.
 • Các kế toán viên và đơn vị kiểm toán được sử dụng và tin tưởng để tạo lập và trình bày báo cáo tài chính chính xác, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và xác thực cho cổ đông trong quá trình đầu tư vào công ty.
 • Luôn tận dụng sự hỗ trợ từ các chuyên gia phân tích tài chính để đánh giá, phân tích triển vọng kinh doanh và sức khỏe tài chính của các công ty muốn phát hành chứng khoán, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư tiềm năng đến từ thị trường này.
 • ► Từ đó, có thể nhận thấy khi thực hiện quản trị doanh nghiệp, bạn cần chú ý những vấn đề sau đây:.

  Tin mới: 🏆  Thuế thu nhập cá nhân là gì? Vai trò của thuế thu nhập cá nhân?
 • Đưa thông tin ra công chúng và làm cho nó rõ ràng.
 • Mâu thuẫn về quyền lợi giữa người quản lý doanh nghiệp, hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên và cổ đông/thành viên góp vốn khác; Mâu thuẫn giữa cổ đông lớn và cổ đông thiểu số/thành viên góp vốn lớn và bé.
 • Vai trò của người quản lý độc lập, các tổ chức kiểm toán độc lập.
 • Chính sách phúc lợi đối với các nhà quản lý.
 • Quyền sở hữu;
 • Áp dụng các điều khoản trong luật và hợp đồng.
 • Nội dung quản lý doanh nghiệp

  Hoạt động hiệu quả trong việc quản lý doanh nghiệp theo cách khoa học.

  ✍ Xem thêm: Khóa đào tạo Lean manufacturing | Sản xuất tinh gọn tại doanh nghiệp.

  2. Đặc điểm khác biệt giữa “Quản trị doanh nghiệp” và “Quản trị kinh doanh”

  Quản trị doanh nghiệp và quản trị kinh doanh có 4 điểm cơ bản khác nhau. Dưới đây là bảng thông tin chi tiết.

  Quản trị doanh nghiệp (corporate governance)

  Quản trị kinh doanh (business management)

  Khái niệm

  Là một hệ thống các thiết chế chính sách, luật lệ nhằm định hướng và vận hành, kiểm soát công ty. Nó chính là quá trình giám sát và kiểm soát được thực hiện để bảo đảm cho việc thực thi quản trị kinh doanh phù hợp với lợi ích của các cổ đông/thành viên góp vốn

  Quản trị kinh doanh là điều hành quản lý hoạt đồng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do Ban giám đốc thực hiện

  Mục tiêu

  Ngăn ngừa, hạn chế những người quản lý lạm dụng quyền và nhiệm vụ được giao sử dụng tài sản, cơ hội kinh doanh của công ty phục vụ cho lợi ích riêng của bản thân hoặc của người khác hoặc làm thất thoát nguồn lực do công ty kiểm soát

  Người quản lý sử dụng quyền hạn của mình để phục vụ cho lợi ích của công ty, doanh nghiệp

  Phạm vi lợi ích

  Sức khỏe của công ty và sự lành mạnh của xã hội

  Sự phát triển và lợi nhuận của doanh nghiệp

  Đối tượng tác động

  Các quy định liên quan và Bao hàm mối quan hệ giữa nhiều bên gồm:

  Trong nội bộ công ty (Cổ đông, Ban giám đốc điều hành, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, nhân viên,..)

  Bên có lợi ích liên quan bên ngoài công ty (Cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác kinh doanh, môi trường, cộng đồng, xã hội, khách hàng,…)

  Các quy định liên quan đến công việc hàng ngày của công ty

  ✍ Xem thêm: Đào tạo an toàn lao động 6 nhóm | Hỗ trợ cấp chứng chỉ một cách nhanh chóng.

  3. Các hình thức trong quản trị doanh nghiệp

  Hiện nay, trên thế giới có hai mô hình quản trị doanh nghiệp được sử dụng phổ biến. Có thể nhận biết hai mô hình này qua cơ chế bên trong và cơ chế bên ngoài, hoặc còn gọi là cơ chế nội bộ và cơ chế thị trường.

  Tin mới: 🏆  Định chế tài chính - Financial Institution là gì?
 • Mô hình đầu tiên: Mô hình tập trung vào cổ đông/thành viên góp vốn. Mô hình này phổ biến ở Anh và Mỹ, trong đó công ty được coi là công cụ để cổ đông tối đa hóa lợi nhuận.
 • Một mô hình khác là mô hình quản trị đa bên, thường được áp dụng ở các nước Châu Âu và Nhật Bản. Mô hình này công nhận quyền lợi của công nhân, người quản lý, nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng. Quyền lợi của cổ đông chỉ xếp thứ ba sau quyền lợi của khách hàng và người lao động, theo quan điểm của giáo sư Bill George từ Trường Đại học Harvard.
 • Các mô hình trong lĩnh vực quản lý kinh doanh

  Quản lý kinh doanh theo một cấu trúc phù hợp để phát triển công ty lâu bền.

  ✍ Xem thêm: TQM là gì? Hệ thống quản trị chất lượng toàn diện.

  4. Các lợi ích của việc quản trị tốt trong doanh nghiệp sẽ là gì?

  ► Sự quản trị hiệu quả trong doanh nghiệp là một cơ sở vững chắc để phát triển bền vững cho các doanh nghiệp quy mô lớn. Thực tế đã chứng minh rằng nhiều doanh nghiệp nhà nước và gia đình trên toàn thế giới đã đạt được thành công đáng kể nhờ việc xây dựng một hệ thống quản trị phù hợp.

  ► Phía ngược của việc quản trị tốt là quản trị kém. Rõ ràng, khi quản trị công ty không tốt, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đẩy doanh nghiệp vào tình trạng phá sản. Ví dụ như các trường hợp phá sản của các doanh nghiệp như Enron, Tyco International, Daewoo, WorldCom ở Mỹ và Tây Âu, hay PetroVietnam tại Việt Nam, là minh chứng rõ ràng cho hậu quả của việc quản trị kém.

  Tin mới: 🏆  Các bước lập kế hoạch chiến lược - Lưu ý cần phải biết khi lập kế hoạch

  ► Sự quản trị hiệu quả trong doanh nghiệp sẽ giúp tăng cường khả năng tiếp cận vốn và nâng cao hiệu suất hoạt động. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa việc thực hiện quản trị công ty và giá trị cổ phiếu cũng như kết quả hoạt động tổng thể của công ty. Thực tế cho thấy, quản trị tốt đồng nghĩa với sự phát triển của công ty, lợi ích của các nhà đầu tư và các thành viên khác trong công ty. Điều này dễ hiểu vì doanh nghiệp sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư sẵn lòng trả giá để sở hữu cổ phiếu của các công ty có quản trị tốt.

  Quản trị doanh nghiệp tốt có vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định và hành động của Ban giám đốc, nhằm thể hiện ý chí chính xác và bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư, cổ đông và những bên liên quan.

  Điều gì sẽ được hưởng lợi từ việc quản trị tốt của doanh nghiệp?

  Quản trị doanh nghiệp tốt sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của các doanh nghiệp lớn.

  ✍ Xem thêm: 7 nguyên tắc trong quản lý hệ thống chất lượng theo ISO 9001 | Khám phá ngay.

  5. Quản lý kinh doanh trong công ty cổ phần

  Các thành phần trong công tác quản lý tại một công ty cổ phần bao gồm những phần sau đây:

  Ban điều hành, bao gồm Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành, phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về hoạt động của mình và có nghĩa vụ cung cấp thông tin và giải trình cho Ban kiểm soát.

  Tin mới: 🏆  Lay off là gì? Làm sao để đối mặt với tình trạng lay off?

  Hội đồng quản trị, đại diện cho cổ đông, chịu trách nhiệm với hoạt động của công ty và phải giải trình trước Ban kiểm soát về tình hình tài chính và tính hợp pháp trong các hành động của mình.

  ►Trong Đại hội đồng cổ đông hàng năm, thành viên Ban Kiểm soát được cổ đông bầu ra. Nhiệm vụ của thành viên này là báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao cho cổ đông, bao gồm giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

  Thứ tư, Ban quản trị nên đảm nhận và công khai rõ các nhiệm vụ chính sau đây:

 • Đánh giá và thông qua chiến lược, kế hoạch kinh doanh.
 • Quản lý tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Xác định các nguy cơ chính;
 • Quy hoạch cán bộ quản lý cấp cao;
 • Tiến hành kế hoạch giao tiếp với nhà đầu tư và chính sách công khai thông tin.
 • Thứ năm, tiến hành đánh giá toàn diện hệ thống quản trị công ty nhằm phát hiện và cải thiện những vấn đề còn tồn tại, đồng thời hoàn thiện các nội dung cần thiết để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.

  ►Thứ sáu, Các lĩnh vực doanh nghiệp cần tập trung xem xét bao gồm:.

 • Chương trình công khai thông tin với cổ đông và kết quả của chương trình này.
 • Công việc xây dựng, đánh giá chiến lược của công ty;
 • Thực hiện chức năng quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ là một công việc quan trọng.
 • Quy trình đề cử thành viên Ban quản trị.
 • Quy trình thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động của Ban quản trị.
 • Quy trình báo cáo tài khoản tài chính.
 • Tin mới: 🏆  Lợi thế so sánh là gìVí dụ về lợi thế so sánh dễ hiểu nhất

  Quản lý kinh doanh trong công ty cổ phần

  Thực hiện quản lý doanh nghiệp theo phương pháp khoa học để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

  ✍ Xem thêm: Quản lý rủi ro là gì? Quy trình 7 bước quản lý doanh nghiệp.

  6. Thực hành quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam

  Quy định pháp luật về quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam chưa hoàn thiện và chặt chẽ, gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận và giải quyết các vấn đề tiêu cực của doanh nghiệp. Một số vấn đề cụ thể bao gồm:

 • Ban kiểm soát và cổ đông đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại các công ty cổ phần hóa hiện chưa được định rõ vai trò và chức năng. Điều này góp phần hạn chế và giảm hiệu quả của công tác quản trị.
 • Các công ty cổ phần hóa gặp khó khăn trong việc thu hút nhà đầu tư do thiếu thông tin và việc giao dịch tư lợi không được kiểm soát. Nhiệm vụ của quản lý nhà nước để công khai thông tin và kiểm tra giao dịch với các bên liên quan còn hạn chế.
 • Dưới đây là tất cả những thông tin mà doanh nghiệp cần biết để quản trị doanh nghiệp một cách hiệu quả và phù hợp nhất cho tổ chức của mình. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Vinacontrol CE vui lòng liên hệ Hotline 1800.6083 hoặc gửi email vnce@vnce.Vn để nhận được sự hỗ trợ dịch vụ tốt nhất!

  Add a comment