Quy hoạch xây dựng và căn cứ lập quy hoạch xây dựng

Quy hoạch xây dựng và căn cứ lập quy hoạch xây dựng

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
297
Luật sư tư vấn pháp luật không thu phí qua điện thoại suốt 24/7: 1900.6568. Cơ sở luật pháp:. Văn bản thống nhất Luật Xây dựng năm 2020. Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng. Nó bao gồm việc tổ chức hệ thống
quy-hoach-xay-dung-va-can-cu-lap-quy-hoach-xay-dung-256565

Quy hoạch xây dựng và căn cứ lập quy hoạch xây dựng

Luật sư tư vấn pháp luật không thu phí qua điện thoại suốt 24/7: 1900.6568.

Cơ sở luật pháp:.

Văn bản thống nhất Luật Xây dựng năm 2020.

Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng. Nó bao gồm việc tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo ra môi trường thuận lợi cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ. Nhiệm vụ của quy hoạch xây dựng là đảm bảo sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng, đồng thời đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường, cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu.

Có 03 loại quy hoạch xây dựng là quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch xây dựng khu chức năng. Đồ án quy hoạch xây dựng bao gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh để thể hiện.

Với vai trò cực kỳ quan trọng, quy hoạch xây dựng không chỉ tổ chức và sắp xếp không gian lãnh thổ mà còn đảm bảo sử dụng tài nguyên thiên nhiên, đất đai và nhân lực một cách hợp lý, tận dụng tối đa các điều kiện kinh tế và xã hội để thúc đẩy sự phát triển. Ngoài ra, quy hoạch xây dựng còn có vai trò thu hút đầu tư và là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Đồng thời, nó còn đảm bảo ổn định cuộc sống của cư dân, tạo ra môi trường sống vững chắc cho họ và kích thích họ tham gia bảo vệ di tích, môi trường, cảnh quan và duy trì bản sắc dân tộc.

Tin mới: 🏆  Bom hạt nhân là gì ? Vũ khí hủy diệt nhân loại

Để có sự hiểu rõ hơn về quy định tại Điều 13 Luật Xây dựng, chúng ta cần xem xét các khoản sau đây:1. Khoản 1: Quy định về nội dung trọng tâm của Luật Xây dựng.2. Khoản 2: Quy định chi tiết về nội dung của Luật Xây dựng.3. Khoản 3: Quy định cụ thể về nội dung trong phần này.

1. Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch xây dựng khu chức năng là những quy hoạch được xem như là những kế hoạch kỹ thuật và chuyên ngành.

2. Quy hoạch đô thị là một phần của hệ thống quy hoạch quốc gia và bao gồm nhiều loại quy hoạch được quy định trong Luật Quy hoạch đô thị.

Việc tổ chức, đánh giá, chấp thuận, điều chỉnh và triển khai kế hoạch đô thị theo quy định của luật quy hoạch đô thị.

Quy hoạch nông thôn là một phần của hệ thống quy hoạch quốc gia và bao gồm các loại quy hoạch được quy định trong Điều 29, khoản 2 của Luật này.

Các quy định trên chỉ định rõ phạm vi và tính chất của các dạng quy hoạch xây dựng, trong đó:.

Khi quy hoạch xây dựng khu vực liên huyện, huyện và khu chức năng, điều quan trọng nhất là…

Điều 3 Luật Xây dựng đã định nghĩa và giải thích về khái niệm quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch xây dựng khu chức năng. Ở đây, chúng ta sẽ phân tích tính chất của hai loại quy hoạch này, đó là “quy hoạch mang tính chất kỹ thuật, chuyên ngành”.

Tin mới: 🏆  Thời gian lao động xã hội cần thiết (Socially necessary labour time) là gì?

Quy hoạch, trong thực tế, không phải là một thuật ngữ xa lạ trong lĩnh vực kỹ thuật và chuyên ngành. Nó đã được định nghĩa cụ thể trong Luật Quy hoạch năm 2017, tuy nhiên, không được đưa ra một cách rõ ràng. Cụ thể, quy hoạch kỹ thuật và chuyên ngành bao gồm quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Các quy hoạch này được quy định chi tiết trong Phụ lục 2 của Luật này (Khoản 9, Điều 3).

Tuy nhiên, Luật quy hoạch dẫn chiếu và xác định quy hoạch xây dựng được coi là quy hoạch có tính kỹ thuật, chuyên ngành. Tuy nhiên, trong Khoản 1, Điều 13 Luật Xây dựng chỉ xác định quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch xây dựng khu chức năng. Vậy, quy hoạch đôi thị và quy hoạch nông thôn có mang đặc điểm tương tự hay không? Điều này cần được rõ ràng hơn trong quy định của pháp luật.

Thứ hai, với việc quy hoạch đô thị.

Pháp luật xây dựng và quy hoạch đô thị đều điều chỉnh quy hoạch đô thị, nhưng với tính chất phức tạp của đô thị, đặc biệt là với mật độ dân số cao và sự tập trung của các hoạt động kinh tế không liên quan đến nông nghiệp, việc quy hoạch trở nên cực kỳ khó khăn và pháp lý phát sinh nhiều vấn đề. Điều này đòi hỏi hệ thống luật điều chỉnh phải đa dạng và cụ thể.

Tin mới: 🏆  Kiều hối là gì? Những đối tượng nào được phép nhận kiều hối?

Quy hoạch đô thị là một trong những loại quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia, được coi là một phần quan trọng trong việc xây dựng và điều chỉnh quy hoạch tổng thể của quốc gia. Quy hoạch đô thị bao gồm ba loại quy hoạch: quy hoạch chung cho các thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới; quy hoạch phân khu cho các khu vực trong thành phố, thị xã và đô thị mới; quy hoạch chi tiết cho các khu vực theo yêu cầu phát triển, quản lý đô thị hoặc nhu cầu đầu tư xây dựng.

Thứ ba, đối với kế hoạch phát triển nông thôn.

Không thể thiếu quy hoạch nông thôn trong quy hoạch đô thị, đây cũng là một trong 5 loại quy hoạch quốc gia. Quy hoạch nông thôn không phức tạp bằng quy hoạch đô thị nhưng có tác động quan trọng trong việc bảo tồn và duy trì cảnh quan thiên nhiên, di tích và thực hiện nông thôn mới. Quy hoạch nông thôn bao gồm quy hoạch chung xây dựng cho toàn bộ ranh giới hành chính của xã và quy hoạch chi tiết xây dựng cho điểm dân cư nông thôn.

2. Cơ sở để thực hiện quy hoạch xây dựng?

Quy hoạch xây dựng được thiết kế dựa trên năm nguyên tắc cơ bản được ghi nhận trong Khoản 2, Điều 13 Luật Xây dựng, bao gồm:

Tin mới: 🏆  Phân biệt hai loại L/C khá giống nhau: Defered L/C và UPAS L/C

Trước hết, ta cần xác định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; cũng như chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực trong giai đoạn phát triển hiện tại.

Đây là căn cứ đầu tiên và quan trọng nhất trong 5 căn cứ lập quy hoạch xã hội. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực trong cùng giai đoạn phát triển là những mục tiêu và định hướng dài hạn và cách thức để thực hiện được các mục tiêu đó. Quy hoạch xây dựng có vai trò cực kỳ quan trọng, vì vậy, quy hoạch xây dựng phải dựa trên chiến lược phát triển, gắn chặt với chiến lược phát triển, để tránh làm sai lệch, gây ảnh hưởng khó lòng có thể thay đổi nếu đã hoàn thành.

Thứ hai, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Quy hoạch cấp quốc gia bao gồm quy hoạch tổng thể, quy hoạch không gian biển, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch ngành. (Luật Quy hoạch 2017, Khoản 1, Điều 5)

Quy hoạch vùng là việc cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng, nhằm định rõ không gian cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, thông qua việc kết nối các tỉnh. (Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Quy hoạch 2017).

Tin mới: 🏆  Liên minh chiến lược (Strategic alliances) là gì? Nội dung chiến lược

Quy hoạch tỉnh là việc cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng ở cấp tỉnh. Nó liên quan đến việc sắp xếp không gian để phục vụ cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn. Quy hoạch tỉnh cũng bao gồm việc xác định cấu trúc hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đây là quy hoạch được thực hiện dựa trên quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. (Khoản 8, Điều 3, Luật Quy hoạch 2017).

Mối liên kết giữa các quy hoạch là rất quan trọng để tạo ra một quy hoạch tổng thể mà không thể tách rời. Điều này yêu cầu người lập quy hoạch phải nghiên cứu và quan tâm đến quy hoạch cấp quốc gia, vùng và tỉnh để tránh xảy ra xung đột với các loại quy hoạch này.

Thứ ba, quy hoạch trong thời kỳ trước.

Quy hoạch thời kỳ trước ở đây được hiểu là phải là quy hoạch tại cùng “vị trí”, ví dụ lập quy hoạch xây dựng thành phố Hà Nam năm 2021 thì phải xem xét quy hoạch xây dựng thành phố Hà Nam vào năm 2010. Việc dựa vào quy hoạch thời kỳ trước là để khắc phục những nhược điểm và phát huy những ưu điểm trong quy hoạch, vừa tiết kiệm thời gian lại vừa mang lại hiệu quả.

Tin mới: 🏆  Phiếu thu là gì? Các loại mẫu phiếu thu mới nhất ra sao

Ngày thứ tư, các tiêu chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng và các tiêu chuẩn liên quan được áp dụng.

Yêu cầu đảm bảo nội dung quy hoạch phải được thực hiện. Việc sử dụng quy chuẩn kỹ thuật và các quy chuẩn liên quan nhằm tạo ra một “bản quy hoạch xây dựng” có tiềm năng, hợp lý, hiệu quả và được chứng minh bằng các thông số cụ thể, không phụ thuộc vào cảm tính của người lập.

Vào ngày thứ năm, chúng tôi thu thập các bản đồ, tài liệu và số liệu về hiện trạng kinh tế – xã hội cũng như điều kiện tự nhiên của địa phương.

Căn cứ này có vai trò quan trọng trong việc lập quy hoạch xây dựng để đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội và tự nhiên của địa phương. Chúng ta cần tìm cách để quy hoạch xây dựng phát huy tối đa vai trò của nó, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích quốc gia, đời sống của người dân và môi trường, nhằm đáp ứng mong muốn của người dân.

Add a comment