Tính thanh khoản tài sản là gì? Tính thanh khoản trong lĩnh vực đầu tư tài chính

Tính thanh khoản tài sản là gì? Tính thanh khoản trong lĩnh vực đầu tư tài chính

Tài Chính
23/09/2023 by ACRANUP Network
316
Ý nghĩa của Khái niệm Thanh khoản là gì? Tính thanh khoản là đánh giá mức độ linh hoạt của một tài sản trong quá trình mua bán trên thị trường, mà không ảnh hưởng đến giá trị của tài sản đó. Nó đơn giản là khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt.
tinh-thanh-khoan-tai-san-la-gi-tinh-thanh-khoan-trong-linh-vuc-dau-tu-tai-chinh-973571

Ý nghĩa của Khái niệm Thanh khoản là gì?

Tính thanh khoản là đánh giá mức độ linh hoạt của một tài sản trong quá trình mua bán trên thị trường, mà không ảnh hưởng đến giá trị của tài sản đó. Nó đơn giản là khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt. Trong lĩnh vực đầu tư, có một số thuật ngữ khác để chỉ tính thanh khoản, như “tính lỏng” hoặc “tính lưu động”.

Tính thanh khoản của tài sản phụ thuộc vào chi phí và thời gian để thu hồi vốn. Khi nhà đầu tư mất nhiều chi phí và thời gian hơn để thu hồi vốn, tài sản sẽ có tính thanh khoản thấp và rủi ro cao.

Thanh khoản là khả năng của một tài sản hoặc thị trường tài chính để chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng và dễ dàng, thường được đo bằng số lượng và tốc độ giao dịch của tài sản hoặc thị trường đó.

Vàng, ngân hàng và đầu tư tài chính được coi là tài sản có tính thanh khoản cao trong lĩnh vực đầu tư. Khi thị trường có tính thanh khoản cao, nó được coi là thuận lợi.

Tin mới: 🏆  Khái niệm học giả là gì? Cần làm gì để trở thành học giả
Thanh khoản là khả năng của một tài sản hoặc thị trường tài chính để chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng và dễ dàng, thường được đo bằng số lượng và tốc độ giao dịch của tài sản hoặc thị trường đó.

Tầm quan trọng của tính thanh khoản trong đầu tư tài chính

Tính thanh khoản của tài sản là một trong những chỉ số quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Doanh nghiệp và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến chỉ số này vì những vai trò sau đây:

Đối với công ty/đơn vị kinh doanh

Các hoạt động đo lường tính thanh khoản các tài sản hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá tình hình tài chính của công ty mình, bao gồm:

 • Nhận thức được các vấn đề đang tồn tại trong quá trình thanh toán của doanh nghiệp và từ đó tìm ra những giải pháp xử lý thích hợp một cách nhanh chóng.
 • Cung cấp hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc phát hiện các vấn đề tiềm ẩn và tìm ra giải pháp để giảm thiểu rủi ro.
 • Đảm bảo thanh toán đúng hạn cho các khoản vay nợ, từ đó xây dựng niềm tin và sự uy tín đối với các nhà đầu tư hoặc đối tác có ý định đầu tư vào doanh nghiệp trong tương lai.
 • Cung cấp các phương án quản trị phù hợp để tối ưu hóa nguồn tài chính và tăng tính thanh khoản cho doanh nghiệp. Tránh lãng phí tiền mặt trong thời gian khó khăn và tận dụng cơ hội để phát triển và cải thiện dòng tiền cho doanh nghiệp khi có cơ hội.
 • Đối với nhà đầu tư

  Sự quan tâm của các nhà đầu tư F0 đối với khái niệm “thanh khoản” là rất lớn. Họ muốn biết mức độ thanh khoản của một doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư vào công ty đó. Đánh giá mức độ thanh khoản của một công ty giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính hiện tại của công ty, bao gồm cả khả năng thanh toán và các khoản nợ trong tương lai. Điều này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư một cách hiệu quả.

  Tin mới: 🏆  Chi phí dồn tích và Chi phí trả trước (Accruals and Prepayments)

  Phân loại tài sản theo độ dễ dàng chuyển đổi sang tiền mặt

  Các loại tài sản được sắp xếp theo thứ tự thanh khoản từ cao đến thấp dựa vào thời gian thanh khoản.

 • Tiền mặt.
 • Số tiền cần thu.
 • Trước hết, ưu tiên ngắn hạn.
 • Hàng tồn trữ.
 • Tiền mặt là tài sản dễ dàng sử dụng để thanh toán, lưu thông và tích trữ vì tính thanh khoản cao. Ngược lại, hàng tồn kho có tính thanh khoản thấp hơn vì cần trải qua các giai đoạn phân phối và tiêu thụ trước khi trở thành khoản phải thu, sau đó mới chuyển thành tiền mặt sau một khoảng thời gian.

  Nguồn: images.viblo.asia
  Nguồn: images.viblo.asia

  Chứng khoán cũng được coi là một loại tài sản có tính thanh khoản cao vì có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt. Do đó, ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi lựa chọn loại chứng khoán để đầu tư, nhà đầu tư cần lưu ý khả năng bán lại trước khi chúng đáo hạn để tái tạo vốn đầu tư ban đầu. Nếu loại chứng khoán không dễ tìm được người mua hoặc phải bán với giá thấp, nhà đầu tư sẽ gánh chịu tổn thất lớn. Điều này được gọi là rủi ro thanh khoản trong đầu tư.

  Các yếu tố nào gây ảnh hưởng đến tính linh hoạt trong đầu tư tài chính?

  Đối với đầu tư tài chính, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản mà bạn cần quan tâm. Điều này giúp bạn đánh giá được mức độ thanh khoản của sản phẩm đầu tư trong tương lai. Các yếu tố bao gồm:

  Tin mới: 🏆  Sơ lược về thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp trong chứng khoán
 • Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp sẽ phản ánh trực tiếp hoạt động của công ty trên thị trường. Kết quả kinh doanh tốt và tăng trưởng cao sẽ làm tăng tính thanh khoản của sản phẩm. Ngược lại, nếu chỉ số tài chính không tốt, sản phẩm cũng sẽ có tính thanh khoản kém.
 • Ví dụ: Chỉ số P/E là một chỉ số tài chính liên quan đến tính thanh khoản của chứng khoán của một công ty. Nó thể hiện kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất là những cổ phiếu có chỉ số P/E vượt trội so với mức trung bình của thị trường.

 • Các chính sách và quy định của Nhà nước có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuân thủ và chịu sự tác động của các chính sách và quy định này là bắt buộc. Nếu chính sách hỗ trợ thị trường phát triển, tính thanh khoản sẽ tăng. Ngược lại, nếu chính sách hạn chế hoặc làm giảm sự phát triển của thị trường, tính thanh khoản sẽ giảm đi.
 • Ví dụ: Năm 2007, chỉ thị số 03 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành nhằm kiềm chế dư nợ vốn cho vay và chiết khấu giấy tờ có giá… Cho khách hàng đầu tư, kinh doanh chứng khoán của các Tổ chức tín dụng ở mức dưới 3%. Điều này đã gây chấn động trên thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán đã lao dốc, gây ra sự giảm mạnh của hàng loạt mã chứng khoán. Tuy nhiên, do nhà đầu tư không có nguồn tiền hỗ trợ từ ngân hàng, họ không thể mua vào vào thời điểm chỉ thị được ban hành.

  Tin mới: 🏆  Chức Năng Của Internal Audit Là Gì
 • Tâm lý của nhà đầu tư được phân thành nhiều phân khúc, bao gồm đầu tư ngắn, trung và dài hạn. Trong quá trình giao dịch trên thị trường, nhà đầu tư ngắn hạn thường phải đối mặt với nhiều biến động và phụ thuộc vào tình hình thị trường. Họ chỉ có hứng thú khi thị trường đang phát triển và cẩn trọng khi thị trường đi xuống để đưa ra quyết định đầu tư.
 • Rủi ro thanh khoản và các biện pháp quản lý rủi ro thanh khoản

  Khái niệm bẫy thanh khoản là gì?

  Nguồn: finhay.com.vn
  Nguồn: finhay.com.vn

  Ngoài việc hiểu “Tính thanh khoản tài sản là gì?”, Nhà đầu tư F0 cũng thường hỏi về khái niệm “Bẫy thanh khoản”. Bẫy thanh khoản là tình trạng xảy ra trên thị trường khi mức lãi suất giảm xuống quá thấp, khiến mọi người thích hợp giữ tài sản của mình ở dạng tiền mặt (không sinh lời) hơn là giữ các tài sản khác có lợi suất. Cụ thể, khi bẫy thanh khoản xuất hiện, lãi suất thực tế tiến gần đến hoặc bằng 0. Lúc này, nhà đầu tư sẽ đánh giá rằng lãi suất không thể tăng lên. Vì vậy, họ có xu hướng chuyển sang giữ tiền mặt thay vì đầu tư hoặc mua sắm.

  Ý nghĩa của rủi ro thanh khoản là gì?

  Rủi ro thanh khoản là nguy cơ không thể thực hiện các nghĩa vụ thanh toán, dẫn đến những hậu quả không mong muốn.

  Tin mới: 🏆  Cho thuê tài chính là gì?

  Rủi ro trong thanh khoản chứng khoán là sự tiềm ẩn của những tổn thất về tài chính và uy tín. Điều này xảy ra khi các nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức tài chính không có khả năng hoặc năng lực để thực hiện nghĩa vụ chi trả và thanh toán các khoản nợ đúng hạn và đầy đủ như đã cam kết trước đó. Khi rủi ro thanh khoản gia tăng, họ buộc phải bán tài sản của mình để trả nợ. Trong trường hợp không tìm được người mua, họ sẽ phải giảm giá tài sản hoặc tìm phương án khác để bù đắp khoản nợ với các bên đã cam kết.

  Tác động từ rủi ro thanh khoản

  Rủi ro thanh khoản đem đến những hậu quả nặng nề cho nền kinh tế, xã hội và đời sống như sau:.

 • Khi lãi suất tiền gửi tăng, việc đầu tư sẽ bị ảnh hưởng. Nguồn tiền gửi vào ngân hàng tăng sẽ làm giảm sự huy động vốn trong nền kinh tế.
 • Lãi suất tín dụng tăng cao sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, dẫn đến tăng giá (do lạm phát tăng). Khi đó, các doanh nghiệp phải xem xét giảm quy mô đầu tư. Do đó, nền kinh tế cũng giảm tốc độ tăng trưởng.
 • Sự gia tăng giá cả sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của cư dân.
 • Các biện pháp quản lý rủi ro thanh khoản

  Cần xem xét các biện pháp hiệu quả để quản lý rủi ro thanh khoản, bởi vì những hậu quả mà rủi ro này mang lại là lớn.

  Tin mới: 🏆  Vi phạm đạo đức là gì? (Cập nhật 2022)
 • Sử dụng các dịch vụ thị trường mở (như tín phiếu Ngân hàng Nhà nước,…) Để thu hút và đa dạng hóa nguồn vốn.
 • Sử dụng các công cụ hỗ trợ tái tài trợ vốn.
 • Tuân thủ, thực hiện và quản lý nghiêm túc các quy định về hoạt động tín dụng được Nhà nước ban hành.
 • Tái tổ chức các nguồn vốn vay, vốn huy động một cách hợp lí.
 • Giữ ổn định tỷ lệ tiền gửi tại ngân hàng và số tiền mặt dự trữ.
 • Quản lý nghiêm ngặt các nguy cơ về tính thanh khoản.
 • Mong rằng qua việc đọc bài viết trên, bạn đã có một cái nhìn tổng quan về khái niệm Thanh khoản và hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến nó, cũng như vai trò quan trọng của thanh khoản đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản.

  Add a comment