Tổ chức chính trị xã hội là gì? (Cập nhật 2023)

Tổ chức chính trị xã hội là gì? (Cập nhật 2023)

Tài Chính
22/09/2023 by ACRANUP Network
331
Tổ chức chính trị – xã hội (ảnh minh họa) Tổ chức chính trị xã hội không được định nghĩa cụ thể trong pháp luật. Tuy nhiên, nó có thể được hiểu là một tổ chức được thành lập bởi các thành viên đại diện cho một lực lượng xã hội nhất định, tham gia
to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-la-gi-cap-nhat-2023-983299
Tổ chức chính trị - xã hội (hình minh họa)
Tổ chức chính trị – xã hội (ảnh minh họa)

Tổ chức chính trị xã hội không được định nghĩa cụ thể trong pháp luật. Tuy nhiên, nó có thể được hiểu là một tổ chức được thành lập bởi các thành viên đại diện cho một lực lượng xã hội nhất định, tham gia vào các hoạt động xã hội rộng rãi và có ý nghĩa chính trị, nhưng không nhằm mục đích giành chính quyền.

Các tổ chức chính trị xã hội thường có chức năng hỗ trợ cho các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước. Điều lệ hoạt động của tổ chức chính trị xã hội được thông qua bởi đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu các thành viên. Ở nước ta, việc lập hội lập nhóm được pháp luật cho phép, tuy nhiên chỉ một số tổ chức chính trị xã hội được nằm trong hệ thống chính trị và đã trở thành một cơ sở chính trị của Nhà nước.

2. Các tổ chức chính trị xã hội quan trọng

Các điều 9 và 10 trong Hiến pháp năm 2013 đã chỉ rõ về các tổ chức chính trị xã hội như sau:

Chiến tuyến quốc gia Việt Nam

Tổ chức này là một liên minh chính trị và liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội và cá nhân tiêu biểu trong mọi tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Ngoài ra, nó còn là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, có trách nhiệm đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của Nhân dân. Tổ chức này cũng có trách nhiệm tập hợp và phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hoạt động đối ngoại để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin mới: 🏆  Bank run là gì? Bank run trong crypto có thật sự đáng sợ?

Việt Nam General Confederation of Labour

Tổng Liên đoàn lao động là tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và người lao động. Tổ chức này có các chức năng như sau:

 • Tham gia quản lý Nhà nước và quản lý kinh tế-xã hội, tham gia kiểm tra và giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế.
 • Công nhân viên chức lao động được đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng theo quy định của pháp luật về lao động.
 • Vai trò của mình là giáo dục và động viên công nhân viên chức lao động để thúc đẩy quyền làm chủ của họ đối với đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Xem thêm bài viết công việc là gì.

  Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  Từ năm 1931, Ðoàn thanh niên đã trở thành tổ chức chính trị xã hội tập hợp các thanh niên ưu tú, hậu bị của Đảng. Tổ chức này hiện diện trên toàn quốc và có mặt trong hầu hết các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là trong các trường học. Mục tiêu của Ðoàn thanh niên là thu hút thế hệ trẻ tham gia vào những hoạt động xã hội bổ ích và lành mạnh, từ đó giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho các đoàn viên thanh niên trên toàn quốc. Ngoài ra, Ðoàn thanh niên cũng là nơi đào tạo và nuôi dưỡng nhiều viên chức, cán bộ có phẩm chất để làm việc trong bộ máy nhà nước và giữ các vị trí quan trọng trong các tổ chức Ðảng và công đoàn.

  Tin mới: 🏆  Lãi suất FED là gì? Những điều cần biết về lãi suất FED

  Liên hiệp Phụ nữ

  Hội liên hiệp phụ nữ là một tổ chức xã hội chính trị được thành lập đặc biệt cho phụ nữ, với vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, sự bình đẳng và dân chủ, đồng thời tham gia vào quản lý Nhà nước và xây dựng Đảng. Trong quá khứ, phụ nữ đã bị xem thường và chịu nhiều bất công, vì vậy trong thời đại đổi mới, Liên hiệp Phụ nữ sẽ đại diện cho quyền lợi của phụ nữ.

  Hội đoàn liên hiệp phụ nữ có trách nhiệm đẩy mạnh và chỉ dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam theo hình thức xã hội chủ nghĩa.

  Hiệp hội Nông dân Việt Nam

  Hiệp hội Nông dân Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội quan trọng của giai cấp nông dân, được công nhận bởi Hiến pháp. Tổ chức này được lãnh đạo bởi Đảng và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc, đồng thời cũng là một cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Hiệp hội Nông dân Việt Nam ra đời nhằm khuyến khích và hỗ trợ người nông dân trong việc sản xuất, đồng thời tôn vinh tinh thần yêu nước của họ. Nhiệm vụ của hội không chỉ là bảo vệ quyền lợi công bằng của người nông dân, mà còn phải lắng nghe và hiểu rõ những mong muốn của họ. Điều này càng trở nên quan trọng vì Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp lớn.

  Tin mới: 🏆  Hợp đồng trọn gói theo quy định Luật Đấu thầu mới nhất 2023

  Hội Cựu chiến sĩ Việt Nam

  Cuối cùng, Hội Cựu chiến binh là một tổ chức chính trị xã hội được công nhận bởi Hiến pháp và thuộc Mặt trận Tổ quốc. Được coi là một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, Hội Cựu chiến binh hoạt động theo đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

  Hội Cựu chiến sĩ Việt Nam được thành lập với mục đích chính là:

 • Tập hợp, động viên các thế hệ cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống của bộ đội.
 • Tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ thành tựu cách mạng, xây dựng quê hương.
 • Chăm sóc và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người từng tham gia chiến tranh, đồng thời tạo điều kiện để họ giúp đỡ nhau về mặt tinh thần và vật chất trong cuộc sống.
 • Công tác bồi dưỡng và động viên cựu chiến binh nhằm khuyến khích họ duy trì tinh thần cách mạng, thúc đẩy dân chủ và đóng góp vào sự ổn định chính trị, củng cố quốc phòng và an ninh.
 • Tham gia giáo dục thế hệ trẻ về lĩnh vực pháp luật, lịch sử và tinh thần yêu quê hương.
 • Dưới đây là một số thông tin về các tổ chức chính trị xã hội tại nước ta nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm tổ chức chính trị xã hội. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

  Tin mới: 🏆  Kiều hối là gì? Những đối tượng nào được phép nhận kiều hối?

  Add a comment