Xác định chi phí gián tiếp theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Xác định chi phí gián tiếp theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Tài Chính
17/09/2023 by ACRANUP Network
361
Ngày 31 tháng 8 năm 2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong số các nội dung được ban hành, có một phần đặc biệt thu hút sự quan tâm của
xac-dinh-chi-phi-gian-tiep-theo-thong-tu-so-112021tt-bxd-007804

Ngày 31 tháng 8 năm 2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong số các nội dung được ban hành, có một phần đặc biệt thu hút sự quan tâm của độc giả, đó là phần xác định chi phí gián tiếp khi xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cùng các bạn độc giả tìm hiểu cách xác định chi phí gián tiếp theo hướng dẫn của Thông tư số 11/2021/TT-BXD.

Mục Lục

Xác định giá trị phụ thuộc theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Chi phí gián tiếp bao gồm 3 thành phần chi phí chính.

 • Giá cả chung.
 • Chi phí nhà tạm để cư trú và quản lý thực hiện công việc xây dựng.
 • Chi phí một số hoạt động không được xác định từ thiết kế.
 • Chi phí gián tiếp được xác định theo hướng dẫn trong phụ lục III và phụ lục V của Thông tư. Chi tiết như sau:

 • Phụ lục số III: Cách xác định giá trị xây dựng.
 • Phụ lục số V: Phương pháp xác định giá trị thăm dò xây dựng.
 • Chúng ta sẽ khám phá kỹ các thông tin này.

  Phần chi phí không trực tiếp trong tổng chi phí xây dựng

  Giá cả chung. :

  1. Phương pháp xác định: Được xác định bằng cách tính tỉ lệ phần trăm của chi phí trực tiếp hoặc chi phí nhân công trong dự toán xây dựng (tuỳ thuộc vào loại công trình).

  2. Định mức tỷ lệ.

  Chi phí tổng cộng dựa trên chi phí trực tiếp: Được quy định trong bảng 3.1

  Chi phí tổng cộng theo chi phí trực tiếp: Được quy định trong bảng 3.1.

  So với các quy định trước đây, Thông tư số 11/2021/TT-BXD đã thay đổi cách xác định chi phí chung cho các công trình xây dựng. Thay vì tính toán dựa trên chi phí trực tiếp của từng loại, nhóm công trình và nội suy như Thông tư 09/2019/TT-BXD, thông tư mới này dựa trên chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư và không tính nội suy. Điều này giúp việc tra cứu và xác định chi phí trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt đối với các công trình lớn, có nhiều hạng mục và thành phần. Không còn tình trạng chờ đợi xác định chi phí trực tiếp của một hạng mục khi hạng mục khác thay đổi, hoặc thay đổi giá trị nội suy khi giá trị trực tiếp của hạng mục thay đổi.

  Tin mới: 🏆  Chi phí tài chính là gì? Ý nghĩa của chi phí tài chính

  Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng còn đề xuất thêm nhiều mốc giá trị mới (bao gồm 50 tỷ, 300 tỷ và 750 tỷ) để giúp việc xác định giá trị trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn.

  Chi phí tổng quát theo chi nhân công: Được quy định tại bảng 3.2

  Chi phí tổng theo chi nhân công: Được quy định trong bảng 3.2.

  Phần này cũng được điều chỉnh dựa trên “chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp” của dự toán xây dựng và lắp đặt công trình.

  Nội dung này không được tính nội suy, mà được xác định dựa trên phạm vi giá trị nằm trong đó. Một số giá trị còn thiếu được thêm vào mức 50 tỷ.

  Chi phí nhà tạm để cư trú và quản lý thực hiện công việc xây dựng.

  Các xác định : Chi phí nhà tạm để cư trú và quản lý thực hiện công việc xây dựng. được xác định bằng tỷ lệ phân trăm ( %) nhân với chi phí trực tiếp

  Tỷ lệ chuẩn.

  Kinh phí nhà ở tạm thời và quản lý xây dựng

  Chi phí nhà tạm được tính dựa trên chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự toán được phê duyệt. Giá trị này không được nội suy và được xác định tương tự như chi phí chung.

  So sánh 1 chút với thông tư cũ ( Thông tư số 09/2019/TT-BXD ), định mức chi phí sẽ giảm 1 chút.

  Giá cả của một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế.

  Cách xác định: xác định bằng cách nhân tỉ lệ phần trăm (%) với chi phí trực tiếp trong tổng chi phí xây dựng.

  Tin mới: 🏆  Đầu tư tiền ảo là gì? Cơ hội và rủi ro khi đầu tư tiền ảo

  Tỷ lệ chuẩn.

  Một số công việc không thể xác định được khối lượng từ thiết kế có chi phí.

  Chi phí này được xác định theo danh mục công trình, không phụ thuộc vào giá trị công trình hay phân loại.

  Chi phí gián tiếp trong chi phí nghiên cứu

  Tổng chi phí

  Cách xác định: Được đánh giá dựa trên tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí nhân công trong tổng chi phí trực tiếp.

  Tỷ lệ chuẩn. : được quy định tại bảng 5.1

  Chi phí chung bao gồm các khoản chi tiêu cần thiết để duy trì và hoạt động của một tổ chức hoặc hệ thống, bao gồm cả chi phí vận hành, chi phí nhân viên, chi phí tiện ích và các khoản chi khác liên quan đến hoạt động chung.

  Tổng chi phí các hạng mục chính: Bao gồm chi phí lưu trú tạm thời và chi phí các công việc không xác định từ quy trình thiết kế.

  Tùy thuộc vào loại công tác khảo sát, khối lượng công tác khảo sát và điều kiện thực tế của công tác khảo sát, cũng như loại công trình; chi phí nhà tạm để ở và chi phí một số công tác không xác định từ thiết kế được xác định bằng tỉ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí trực tiếp. Tổ tỉ lệ định mức của hai chi phí này nằm trong khoảng từ 5% đến 8%.

  Nếu chi phí nhà tạm và điều hành thi công không được xác định theo tỷ lệ (%), ta sẽ lập dự toán cụ thể cho khoản chi phí này nếu không đủ chi phí.

  Chúng tôi đã biên soạn bài viết này dựa trên ý hiểu của chúng tôi. Nếu bạn thấy có bất kỳ thông tin không chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thêm.

  Tin mới: 🏆  Ủy nhiệm thu là gì? (cập nhật 2023)

  Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

  Add a comment