Pháp luật quy định vốn sự nghiệp có phải là vốn đầu tư công không?

Pháp luật quy định vốn sự nghiệp có phải là vốn đầu tư công không?

Tài Chính
22/09/2023 by ACRANUP Network
306
Hiện nay, việc sử dụng vốn sự nghiệp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đã trở nên phổ biến. Đây là nguồn vốn phi kinh doanh được cơ quan nhà nước quản lý. Nếu bạn mới bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực này, có thể bạn chưa quen thuộc với khái niệm vốn
phap-luat-quy-dinh-von-su-nghiep-co-phai-la-von-dau-tu-cong-khong-440952

Hiện nay, việc sử dụng vốn sự nghiệp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đã trở nên phổ biến. Đây là nguồn vốn phi kinh doanh được cơ quan nhà nước quản lý. Nếu bạn mới bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực này, có thể bạn chưa quen thuộc với khái niệm vốn sự nghiệp. Việc quản lý nguồn vốn này bởi nhà nước đã gây ra những hiểu lầm và đặt ra câu hỏi liệu vốn sự nghiệp có phải là vốn đầu tư công hay không. Để cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan, bài viết dưới đây của LSX sẽ cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề này.

Nền tảng pháp lý

 • Luật Đầu tư công năm 2019.
 • Vốn đầu tư công bao gồm những nguồn tài chính nào?

  Tại Khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư công năm 2019. quy định về vốn đầu tư công như sau:

  Vốn đầu tư công theo quy định tại Luật này bao gồm vốn ngân sách nhà nước và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để đầu tư theo quy định của pháp luật.

  Vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư

  Sau đó, vốn sự nghiệp đầu tư xây dựng được hiểu là nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp cho một đơn vị hành chính sự nghiệp để sửa chữa, cải tạo và mở rộng cơ sở vật chất cụ thể. Tuy nhiên, khoản chi cho vốn sự nghiệp đầu tư này được gọi là khoản chi lưỡng tính, có thể thường xuyên hoặc không thường xuyên.

  Tin mới: 🏆  Quản lý tài chính cá nhân: Nguyên tắc & cách thực hiện hiệu quả

  Trong những trường hợp không thường xuyên, sẽ có những khoản tiền được sử dụng để sửa chữa, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất. Ngoài ra, khoản chi này cũng được sử dụng để hỗ trợ quản lý nhà nước và hoạt động của các tổ chức. Cụ thể, vốn sự nghiệp là nguồn tiền được sử dụng để đầu tư. Tuy nhiên, khi được sử dụng thường xuyên để chi trả cho các đơn vị hành chính, vốn này thường được gọi là vốn sự nghiệp.

  Luật pháp quy định về vốn sự nghiệp có được xem là vốn đầu tư công không?

  Vốn sự nghiệp là nguồn vốn được cung cấp từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong việc chi trả cho các hoạt động sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và cải tiến. Vốn sự nghiệp không được coi là vốn đầu tư công vì không mang tính chất đầu tư.

  Nguyên tắc quản lý và thanh toán vốn đầu tư công là gì?

  Tại Điều 6 Nghị định 99/2021/NĐ-CP điều chỉnh về nguyên tắc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công như sau:

  1. Việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư công cho các nhiệm vụ và dự án được đảm bảo tuân thủ đúng mục tiêu, đối tượng, tiết kiệm và hiệu quả. Quản lý này phải tuân theo quy định về đầu tư công và ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Nghị định này.

  2. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý và sử dụng vốn đầu tư công một cách đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm và hiệu quả. Họ cũng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về tài chính đầu tư. Nếu chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước, họ cũng phải tuân thủ đúng quy định về chi đầu tư phát triển và chi đầu tư xây dựng cơ bản theo Luật Ngân sách nhà nước.

  Tin mới: 🏆  Bạn có thuộc giới trung lưu ở Việt Nam? Tầng lớp này có ý nghĩa thế nào trong sự phát triển kinh tế của nước nhà?

  3. Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư có nhiệm vụ kiểm tra và thúc đẩy các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (gọi tắt là chủ đầu tư) thực hiện kế hoạch đầu tư công và sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật.

  4. Các cơ quan tài chính các cấp phối hợp thực hiện công tác quản lý tài chính đầu tư công, tuân thủ chế độ và chính sách về quản lý và thanh toán vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật hiện hành và trong Nghị định này.

  5. Cơ quan quản lý và thanh toán vốn đầu tư công phải đảm bảo việc kiểm soát và thanh toán vốn được thực hiện đúng thời hạn, đầy đủ và tuân thủ quy định đối với các nhiệm vụ và dự án khi đáp ứng đủ điều kiện thanh toán, bao gồm cả việc sắp xếp hồ sơ thanh toán theo quy định.

  6. Đối với dự án đầu tư công ở nước ngoài:.

  A) Để quản lý, tạm ứng và thanh toán vốn cho dự án đầu tư công tại nước ngoài, chúng ta tuân thủ hợp đồng đã ký kết, pháp luật hiện hành của nước chúng ta và các điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên.

  B) Cơ quan chủ quản đại diện cho chủ đầu tư đề xuất và tiến hành giao dịch thanh toán vốn đầu tư công với cơ quan kiểm soát, thanh toán.

  Tin mới: 🏆  Đào tạo nguồn nhân lực là gì? Vai trò và phương pháp
  Có phải vốn sự nghiệp theo luật pháp là vốn đầu tư công không?
  Pháp luật quy định vốn sự nghiệp có phải là vốn đầu tư công không?

  Những hành vi nào bị cấm trong đầu tư công?

  Tại Điều 16 Luật Đầu tư công năm 2019. quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công như sau:

  1. Quyết định đầu tư không phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; không xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; không tuân thủ đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

  2. Việc quyết định đầu tư chương trình hoặc dự án trước khi có sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền hoặc không tuân thủ đúng các quy định về mục tiêu, phạm vi, quy mô, vượt quá tổng vốn đầu tư đã được cấp phép là không đúng quy định. Việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư của chương trình hoặc tổng mức đầu tư của dự án không tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công.

  3. Sử dụng chức vụ và quyền hạn để tận dụng, lợi dụng, và tham nhũng trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

  4. Sự thông đồng giữa chủ chương trình và chủ đầu tư với tổ chức tư vấn và nhà thầu đã dẫn đến việc đưa ra quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư cho chương trình hoặc dự án, gây ra sự thất thoát và lãng phí vốn, tài sản của Nhà nước cũng như tài nguyên quốc gia. Điều này đã gây tổn hại và xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của công dân và cộng đồng.

  5. Chuyển giao, nhận, trung gian hối lộ.

  6. Yêu cầu tổ chức và cá nhân tự chịu trách nhiệm về vốn đầu tư trong trường hợp chương trình hoặc dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư và chưa được phê duyệt, dẫn đến tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

  Tin mới: 🏆  Quản lý nguồn nhân lực là gì? Khái niệm, mục tiêu và vai trò

  7. Vi phạm quy định về sử dụng vốn đầu tư công bằng cách không tuân thủ mục tiêu, đối tượng, và tiêu chuẩn quy định trong pháp luật.

  8. Gây giả mạo và thay đổi thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyết định về chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và thực hiện chương trình, dự án.

  9. Báo cáo, cung cấp thông tin không chính xác, không trung thực, không khách quan có ảnh hưởng đến quá trình lập, thẩm định và quyết định về kế hoạch, chương trình, dự án, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án.

  10. Gây hại một cách cố ý, gian lận, che đậy hoặc không lưu giữ đầy đủ tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, triển khai thực hiện chương trình, dự án.

  11. Gây trở ngại cho việc phát hiện hành vi vi phạm luật về đầu tư công.

  Đề nghị bạn xem thêm:

 • Quy định về bảo vệ công trình xây dựng như thế nào?
 • Bảo hiểm công trình xây dựng có yêu cầu bắt buộc không?
 • Công trình cần phải mua bảo hiểm đúng không?
 • Liên hệ thông tin

  Dưới đây là một bài viết tư vấn về câu hỏi “Có phải vốn sự nghiệp là vốn đầu tư công?”. Nếu bạn muốn giải quyết các vấn đề liên quan đến tư vấn pháp lý về dịch vụ thám tử theo dõi một cách nhanh chóng và thuận tiện, hãy liên hệ với Luật sư X ngay để chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ bạn trong việc giải quyết vụ việc. Với sự chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm của đội ngũ luật sư, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và không cần di chuyển quá nhiều.

  Tin mới: 🏆  Phương tiện thanh toán là gì? (Cập nhật 2023)

  Gọi số điện thoại: 0833.102.102 để liên hệ.

  Các câu hỏi phổ biến

  Quy định về việc thanh toán dự án đã hoàn thành sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc hệ thống Tòa án nhân dân là gì?

  Theo quy định tại Điều 17 Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Tòa án nhân dân, được ban hành kèm theo Quyết định số 608/QĐ-TANDTC-KHTC năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện như sau:1. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:a) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án không phân cấp.B) Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án phân cấp.2. Các dự án đầu tư xây dựng trong hệ thống Tòa án nhân dân phải tiến hành kiểm toán độc lập trước khi thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Trường hợp dự án đã tiến hành kiểm toán nhà nước, có thể không thực hiện kiểm toán độc lập.

  Kiểm tra tài sản hình thành sau đầu tư vốn đầu tư công dự án đã hoàn thành như thế nào?

  Theo Điều 42 của Nghị định 99/2021/NĐ-CP về thẩm tra tài sản hình thành sau đầu tư, có các quy định sau đây: 1. Xác định số lượng và giá trị của tài sản hình thành sau đầu tư trong dự án, công trình hoặc hạng mục công trình độc lập, bao gồm tài sản dài hạn (tài sản cố định) và tài sản ngắn hạn.2. Các chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án sẽ được phân bổ cho từng tài sản cố định theo nguyên tắc sau: chi phí trực tiếp liên quan đến một tài sản cố định sẽ được tính cho tài sản cố định đó; chi phí chung liên quan đến nhiều tài sản cố định sẽ được phân bổ theo tỷ lệ chi phí trực tiếp của từng tài sản cố định so với tổng chi phí trực tiếp của toàn bộ tài sản cố định.3. Khi bàn giao tài sản, đơn vị sử dụng phải được xác định đầy đủ danh mục và giá trị của tài sản.

  Tin mới: 🏆  Vốn ODA là gì? Những quy định về vốn ODA ở Việt Nam

  Đơn vị nào thực hiện việc kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công?

  Điều 4 Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện kiểm soát và thanh toán vốn đầu tư công. Các cơ quan bao gồm: 1. Cơ quan Kho bạc Nhà nước sẽ kiểm soát và thanh toán vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước dành để đầu tư. 2. Các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ kiểm soát và thanh toán vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của chính đơn vị đó. 3. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ ủy quyền cho một cơ quan thực hiện kiểm soát và thanh toán vốn cho các dự án đầu tư công bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Các dự án đầu tư công tối mật và tuyệt mật của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ được thông báo cho Bộ Tài chính.

  Add a comment